REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE "Campania razuieste si castiga produse Sensodyne si Parodontax"


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

"Campania razuieste si castiga produse Sensodyne si Parodontax"

Campania promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 24 august – 19 septembrie 2018

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Campania promotionala " Campania razuieste si castiga produse Sensodyne si Parodontax " (denumita in continuare “Campania” sau  „Concursul”) este organizata de catre S.C. ESSA SALES&DISTRIBUTION S.R.L, societate comercială cu sediul în România, Strada Siret, nr. 50, Bucureşti, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. 27206038, reprezentată prin Eugen Saulea, în calitate de Administrator (denumita in continuare “Organizatorul”).

 

(2) Campania se deruleaza pentru S.C. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L. (GSK CH), cu sediul central in Opera Center 1, et. 6 (zona 2), Str. Costache Negri nr. 1-5, Sector 5, Cod 050552, Bucuresti, Romania, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/8224/03.10.1996, CUI RO8844340 (denumita in continuare “Beneficiarul” sau „GSK CH”).

 

(3) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Decizia de derulare a Campaniei conform  regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în 24 de ore de la data publicării actului adițional ce conține aceste modificări.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania, organizata pe teritoriul Romaniei, in perioada 24 august – 19 septembrie 2018, se desfasoara in locatile mai jos mentionate, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial:

Retea

Locatie

Carrefour

Carrefour BANEASA

Carrefour

Carrefour ORHIDEEA

Carrefour

Carrefour BRASOV

Carrefour

Carrefour IASI FELICIA

Carrefour

Carrefour VULCAN

Carrefour

Carrefour CONSTANTA

Carrefour

Carrefour SIBIU

Carrefour

Carrefour BERCENI

Carrefour

Carrefour PLOIESTI

Carrefour

Carrefour CLUJ

Carrefour

Carrefour GALATI

Carrefour

Carrefour IASI ERA

Carrefour

Carrefour COLOSSEUM

Carrefour

Carrefour MEGAMALL

Carrefour

Carrefour BRAILA1

Carrefour

Carrefour PARKLAKE

Carrefour

Carrefour COLENTINA

Carrefour

Carrefour TIMISOARA6

Carrefour

Carrefour BUZAU

Carrefour

Carrefour SUCEAVA1

Carrefour

Carrefour BOTOSANI

Carrefour

Carrefour OBOR

Carrefour

Carrefour FOCSANI

Carrefour

Carrefour ORADEA LOTUS

Carrefour

Carrefour UNIRII

Carrefour

Carrefour PITESTI

Carrefour

Carrefour PIATRA NEAMT

Carrefour

Carrefour DROBETA

Carrefour

Carrefour TARGU JIU

Carrefour

Carrefour CHIAJNA

Carrefour

Carrefour Oradea Era

Carrefour

Carrefour Valcea 3

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania si care au implinit varsta de 18 ani si care, respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare, individual, „Participantul” si, in mod colectiv, „Participanti”).

(2) Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit, precum si orice alte forme de organizare similare, precum si angajatii Organizatorului, ai Beneficiarului si/sau ai companiilor implicate in organizarea Campaniei si ai societatilor care desfasoara servicii de distributie pentru Beneficiar, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II-lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

(3) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

In cazul in care oricare dintre Participanti  lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului, a Beneficiarului sau a altor Participanti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din Campanie.

De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din Campanie.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

La această Campanie participă produsele Sensodyne, Parodontax sau pachete promotionale Sensodyne, Parodontax care se comercializeazǎ in locatile mentionate in Sectiunea 3.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI  PROMOTIONALE

Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

Pentru participarea la Campanie, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

Participantii trebuie sa aiba drept de participare conform Sectiunii 4 de mai sus;

Participantul trebuie sa achizitioneze minim un produs/pachete promotionale Sensodyne sau Parodontax conform sectiunii 5 (1) prezentului Regulament Oficial, in perioada 24 august – 19 septembrie 2018, cu specificatia ca un pachet promotional va fi numarat ca un singur produs, chiar daca este format din doua sau mai multe produse;

  1. Participantul beneficiaza de mecanismul Campaniei exclusiv prin achizitia unuia sau a mai multor produse/pachete promotionale Sensodyne din locatiile mentionate in Sectiunea 3. Daca voucherul (cupon razuibil) primit de la promoterul din magazin va fi castigator, participantul va trebui sa faca dovada achizitionarii produselor Sensodyne prin prezentarea bonului fiscal, astfel va primi un kit compus din produse Sensodyne.
  2. Participantul beneficiaza de mecanismul Campaniei exclusiv prin achizitia unuia sau a mai multor produse/pachete promotionale Parodontax din locatiile mentionate in Sectiunea 3. Daca voucherul primit de la promoterul din magazin va fi castigator, participantul va trebui sa faca dovada achizitionarii produselor Parodontax prin prezentarea bonului fiscal, astfel va primi un kit  de produse Parodontax.
  3. La achizitia suplimentara a al doilea produs/pachet promotional Sensodyne, Parodontax din locatiile mentionate in Sectiunea 3, clientul va primi un cupon in valoare de 4 lei discount. Acesta se va putea folosi doar dupa data de 19 septembrie 2018.

 MENTIUNE: In cazul primelor doua puncte mentionate mai sus, voucherul necastigator/castigator ramane la client, acesta avand un beneficiu suplimentar, mai exact o reducere de 4 lei pentru urmatoarea achizitie. Perioada de valabilitae a voucherului ce ofera reducerea de 4 lei este 

1.09. 2018 – 15.10.2018.

Programul zilnic in care promoterul ofera vouchere din locatiile mentionate in Sectiunea 3 este:

 

Retea

Locatie

Program promoteri

Interval orar

Carrefour

Carrefour BANEASA

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour ORHIDEEA

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour BRASOV

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour IASI FELICIA

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour VULCAN

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour CONSTANTA

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour SIBIU

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour BERCENI

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour PLOIESTI

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour CLUJ

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour GALATI

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour IASI ERA

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour COLOSSEUM

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour MEGAMALL

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour BRAILA1

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour PARKLAKE

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour COLENTINA

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour TIMISOARA6

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour BUZAU

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour SUCEAVA1

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour BOTOSANI

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour OBOR

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour FOCSANI

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour ORADEA LOTUS

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour UNIRII

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour PITESTI

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour PIATRA NEAMT

30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour DROBETA

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour TARGU JIU

30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour CHIAJNA

24 - 26 august;  30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour Oradea Era

30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

Carrefour

Carrefour Valcea 3

30 august - 19 septembrie 2018

Luni -Joi: 17:00 – 21:00 ; vineri 15:00 -21:00; sambata 10:00 -18:00; duminica 10:00 – 16:00

 

Voucherele sunt oferite in limita stocului disponibil a premiilor.

Ridicarea premiului se face exclusiv in perioada Campaniei mentionata in Sectiunea 3 a prezentului Regulament, in limita stocului disponibil a produselor.

Un bon aferent achizitiei unui produs participant la Campanie poate fi premiat in Campanie o singura data.

In vederea ridicarii premiilor, participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul/bonurile fiscal/e in original, ce atesta achizitia produsului/produselor participant/e la Campanie. Bonul trebuie sa fie din perioada Campaniei. Pentru claritate, bonul/bonurile fiscal/e trebuie sa indice exact denumirea Produselor Participante achizitionate de catre Participant.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Premiile, neplatibile in bani, acordate pe durata de desfasurare a Campaniei sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Premiile nu se pot schimba cu alte bunuri si nu se poate acorda contravaloarea lor in bani sau alte produse.

 

Un Participant poate câştiga în cadrul prezentei Campanii mai multe premii, daca indeplineste in mod cumulativ conditiile mentionate mai sus.

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 3,968.00 RON (cu TVA).

(2) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor  normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a produselor Sensodyne, Parodontax).

(3) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu primesc contravaloarea in bani a premiilor, nu au posibilitatea de a schimba aceste premii cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

 

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor oferite in cadrul Campaniei, prezentate la sectiunea 7, (1).

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE

Conditii de acordare a premiilor

(1) Pentru ca unui participant sa i se poata acorda premiului, bonul fiscal trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Sectiunea 4;

 Bonul fiscal  care face dovada achizitiei produselor Sensodyne, Parodontax sa fie valid, real, nepremiat anterior;

 Bonul fiscal sa fie prezentat la consultantul GSK in perioada desfasurarii Campaniei;

 Pe bonul fiscal (care face dovada achizitiei produselor  participante) inscris in Campanie trebuie sa apara cel putin un produs Sensodyne, Parodontax achizitionat din locatile mentionate la Sectiunea 3.

 

(2) Nu vor fi luate in considerare bonurile  in urmatoarele conditii:

 daca acestea sunt din afara perioadei Campaniei;

 daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului Oficial.

 

(3) Fiecare castigator al unuia din premiile Campaniei trebuie sa se prezinte la consultantul GSK din complexele comerciale mentionate in Sectiunea 3, pentru a-si ridica premiului.

În cazul în care in cadrul Campaniei nu se ofera toate premiile, diferenta de premii va ramane în proprietatea GlaxoSmithKline.

 (4) Din momentul primirii premiului, Organizatorul este eliberat de orice alta obligatie fata de castigator.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul Campaniei va acorda premiile doar  acelor castigatori care au luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Organizatorul si celelalte entitati implicate in Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

(3) Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie. Producatorul fiecarui produs sau serviciu oferit ca premiu in cadrul acestei Campanii va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie/conformitate.

(4) Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.

(5) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi numar de pe bonul fiscal din aceeasi locatie; in acest caz va fi validat castigator primul Participant care face dovada etichetei in original, conform Regulamentului Oficial.

(6) Organizatorul va acorda premii Participanților care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător  nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situații după ce Premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

(7) Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

(8) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile si/sau întârzierile in prezentarea bonurilor fiscale, generate de oricare defecțiuni sau probleme tehnice independente de voința Organizatorului;

Organizatorul are dreptul de a invalida participarile la Campanie care conțin informații false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condițiile de validare menționate în prezentul Regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară Campania. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă premiile respective vor fi anulate.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenție de influențare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câştigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Pentru claritate, in caz de suspiciuni de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita si a-i fi prezentate (direct Organizatorului sau reprezentantilor acestuia si/sau ai Beneficiarului), originalele bonului fiscal si ambalajulele produsulor participante, respectiv ale actului de identitate, folosite pentru participarea la Campanie. 

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

(1) Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câştigători prin primirea Premiilor în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal - Legea 571/2003 cu modificarile in vigoare.

Organizatorul va depune declarații de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest Regulament. Orice alte declarații de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului. Organizatorul nu va avea nici o răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu acest Concurs.

(2) In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentand contravaloarea produselor Sensodyne achizitionate si participante la Campanie.

 

SECTIUNEA 11.  PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

In cadrul prezentei Campanii nu sunt prelucrate date cu caracter personal.

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI

(1) Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau  partile sa-si indeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

(2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea prevederilor Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Codului Civil Roman. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

 

 

 

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

(1) Regulamentul Oficial de participare/desfasurare al Campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, printr-o solicitare scrisa catre S.C. ESSA SALES&DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul in strada Siret, numarul 50, Sector 1, Bucuresti. 

(2) Prin participarea la aceasta Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Prin inscrierea in Companie, Participantii sunt de acord sa exonereze de raspundere pe Organizator pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre ei a clauzelor din prezentul Regulament.

(3) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau  inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina de internet a Beneficiarului, cu cel putin 24 de ore inainte ca aceste sa devina aplicabile

(5) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in scris, la urmatoarea adresa: ESSA SALES&DISTRIBUTION  S.R.L., Str. Siret, numarul 50, sector 1, Bucuresti, Romania.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000  privind comercializarea produselor si serviciilor de piata şi a fost semnat în 4 exemplare originale, astăzi ……….