REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI COCA-COLA "Tailored Selgros Martie – Aprilie 2019"


 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

COCA-COLA
"Tailored Selgros Martie – Aprilie 2019"

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 1. Campania publicitara "Tailored Selgros Martie – Aprilie 2019" (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152.
 2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
 3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania pe www.essagroup.ro/regulamente , de asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 09.00 - 18.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la Ro.Contact@cchellenic.com, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
 5. Mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul castigatorilor vor fi implementate, realizate si operate prin intermediul S.C. ESSA SALES&DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul in Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/13522/01.11.2013, Cod unic de inregistrare RO27206038, denumita in continuare “Agentia”.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in locatiile Selgros (detinute  de Selgros Cash & Carry SRL, cu sediul in Calea Bucuresti 231 Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J08/464/2001, Cod Unic de Inregistrare 11805367, la nivel national, denumite in continuare „Magazine Participante” (detaliate in Anexa 1 la prezentul Regulament).

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 1. Campania se va desfasura in perioada: 11 Martie 2019 – 21 Aprilie 2019, incepand cu ora ora 00:00:01  inclusiv, pana la ora 23:59:59  (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
 2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE (MARCI SI AMBALAJELE PARTICIPANTE)

 

 1. Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Participante” (si individual “Produs Participant”), sunt bauturile comercializate sub denumirea de Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Zahar, Coca-Cola Lime, Coca-Cola Cherry, Fanta, Sprite, Schweppes - toate aromele in ambalaj de 250 ml, 330 ml CAN, 330 ml NRGB, 500 ml PET, 750 ml PET, in orice arome disponibile la raft; Coca-Cola Zero Zahar Vanilla 330 ml si 500 ml, Coca-Cola Zero Zahar Cinnamon 330 ml si 500 ml; Dorna, Izvorul Alb, Cappy – toate aromele, Cappy Pulpy – toate aromele, FuzeTea – toate aromele si Nestea - toate aromele (in ambalaj de 250 ml , 330ml CAN, 330ml NRGB, 500ml PET, 750 ml PET, in orice arome disponibile la raft), Monster – toate aromele  in ambalaj de 500ml, Burn – toate aromele in ambalaj de 250ml achizitionate din Magazinele Participante.
 2. Marcile Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Zahar, Coca-Cola Lime, Coca-Cola Cherry, Fanta, Sprite, Dorna, Izvorul Alb, Cappy, Cappy Pulpy sunt marci inregistrate ale societatii The Coca-Cola Company. Marca Monster Energy este o marca inregistrata a societatii Monster Energy Limited. Marca Burn este o marca inregistrata a societatii Monster Energy Limited.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 1. Campania este deschisa participarii clientilor Selgros Cash & Carry S.R.L.: (i) persoane juridice cu sediul in Romania si/sau (ii) persoane fizice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau intreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 44/2008, (iii) persoane fizice cu varsta de peste 18 ani, clienti Selgros, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
 2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
  1. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
  2. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Coca-Cola Romania S.R.L.;
  3. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) The Coca-Cola Company;
  4. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei;
  5. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Magazinelor Participante;
  6. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;
  7. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/ locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/ locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;
  8. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Magazinelor Participante;
  9. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – g. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/ sotie, frate/ sora);
  10. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de  18 ani.
 3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA.

 

6.1 In cadrul Campaniei se pot castiga urmatoarele premii:

 

Premiu

Cantitate

Cost/buc (lei)

Fara TVA (lei)

TVA

Cu TVA (lei)

Bax (6 bucati) CAN Coca-Cola Zero Zahar

        3,000

                       9.72

29,160.00

9%

31,784.40

Voucher carburant 50 RON

           450

                     41.89

   18,850.5    

19%

22,432.01

Tableta A6

              13

                   463.00

                        6,019.00

19%

                   7,162.61

Tableta E

                9

                   534.44

                        4,809.96

19%

                   5,723.85

Total

                  67,102.87    

 

6.2 Valoarea totala a premiilor este de   67,102.87 lei cu TVA inclus.

 

6.3 Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI.

 

 1. Pentru a participa la Campanie, un participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 

 

SECTIUNEA 8. ERORI, FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

 

 1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor facturi fiscale care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale facturilor fiscale, precum si mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar sau inscrierile prin SMS in afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
 2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- Facturile fiscale deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului (de exemplu: nu contin Produse Participante la Campanie);

- Facturile fiscale prezentate altor persoane decat cele indicate in prezentul Regulament Oficial sau in afara datelor de desfasurare a Campaniei sau facturile fiscale care dovedesc achizitia Produselor Participante din alte magazine decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.

 1. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea facturilor fiscale, de instrainarea lor si nu va fi obligat sa acorde premiile in aceste situatii.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/ LIMITAREA RASPUNDERII

 

 1. Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra facturilor fiscale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra facturilor fiscale castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial.
 2. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.
 3. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii posesori ai unor facturi fiscale considerate nule conform acestui Regulament Oficial sau cu solicitantii care apar ulterior ce apar ulterior acordarii efective a premiului, sau dupa termenul de revendicare a premiului prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiului este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 4. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:
  • Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
  • Participantul este constient de conditiile normale si conditiile legale de utilizare a premiului si poate face uz de acesta fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale si/ sau a celor din jur;
  • Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiului.

9.5 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

 1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare a o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal.

 

 

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

11.1      Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal  inclusiv, în mod special, prevederileRegulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

11.2.     Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal. Agenția a fost desemnată de Organizator să prelucreze datele cu caracter personal în contextul organizării și desfășurării Campaniei, în calitate de persoană împuternicită.

 

Categoriile de persoane vizate

 

            Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii e persoane vizate:

a) Participanții;

b) părinții / reprezentanții autorității tutelare a Participanților (în cazul în care Participantul are vârsta între 16-18 ani).

 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 1. organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);
 2. plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate, verificarea consimțământului pentru prelucrarea datelor minorilor atunci când prelucrăm aceste date pe bază de consimțământ; sau  prelucrarea datelor părinților / reprezentanților autorității tutelare în cazul premiilor acordate persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă (obligația legală a Organizatorului);
 3. soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora;  de asemenea, atunci când înregistra convorbirile telefonice. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile adresate de petenți sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității  de marketing a Organizatorului. Inregistrarea se va face doar dacă Organizatorul va avea acordul interlocutorului (interesul legitim al Organizatorului);
 4. activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. Dacă castigatorii isi retrag consimțământul pentru scop de marketing, Organizatorul nu va mai putea transmite ofertele și invitațiile sale sau castigatorii nu vor putea participa la loteriile promoționale, sondajele și chestionarele Organizatorului. De asemenea, în cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

 

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal.Informatii pentru Participanti:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care i le furnizeaza Participantii în mod direct, inclusiv prin intermediul Website-ului Campaniei.

 

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participantilor către:

 

Transferul datelor cu caracter personal

Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

 

Durata de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal sunt pastrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 60 zile. Cu privire la datele câștigătorilor pentru care Organizatorul are diverse obligații de raportare și plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 6 ani.

De asemenea, datele personale ale castigatorilor care se inscriu inbaza de marketing a Organizatorului (e.g. se aboneaza sa primeasca comunicări comerciale din partea CCHBC) vor fi păstrate timp de 5 ani de la data ultimei interacțiuni cu consumatorul (e.g. ultima dată când s-aînscris într-o promoție organizată de Organizator), cu excepția cazului în care isi retrage consimțământul mai devreme / se opun prelucrării pentru scop de marketing.

 

 

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată.

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;
 2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;
 3.    Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate;
  • si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
  • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
 4. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică.
 5. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:
  • în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care  permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;
  • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;
  • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
 6. Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV).  Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate să transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

 

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) de mai sus, persoanele vizate pot trimitre  o solicitare prin accesarea linkului de mai jos:

https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/ba604120-1c2e-461d-9be8-31d11aa35610.

 

In situatia in care nu se poate trimite o solicitare prin intermediul linkului de mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizand urmatoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)

Adresa de Corespondență: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Clădirea O23, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov (recepție parter Coca-Cola HBC Romania SRL)

Email: DataProtectionOffice@cchellenic.com

 

De asemenea, persoanele vizate pot să-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziție, de retragere a consimțământului) pentru prelucrările efectuate prin Website utilizând setările relevante, sau sau folosind datele de contact / mecanismele de comunicare disponibile în Website.

 

 1. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

 1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe www.essagroup.ro/regulamente

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

 1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

 

 1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
 2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

 

SECTIUNEA 15. MINORII

 

 1. Minorii (persoanele fizice cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani) pot participa la Campanie doar cu acordul parintelui/reprezentatului legal.
 2. Intrucat prezenta Campanie se adreseaza si persoanelor ce au varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, deci minorilor, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de exercitiu a acestora trebuie realizate in asa fel incat aceste acte/fapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii. Motiv pentru care, INSCRIEREA SI PARTICIPAREA UNUI MINOR IN CAMPANIE SE VA FACE, IN MOD OBLIGATORIU, CU ACORDUL, IN PREZENTA SI CU ASISTENTA REPREZENTANTULUI LEGAL, RESPECTIV A PARINTELUI/TUTORELUI MINORULUI. Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor castigatori care nu au respectat aceasta regula si, prin urmare, pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale ce asigura valabilitatea lor.

 

SECTIUNEA 16. SESIZARI

 

 1. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail Ro.Contact@cchellenic.com  sau telefonic, la numarul de infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 9.00 – 18.00 (cu exceptia sarbatorilor legale).

 

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
 2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe www.essagroup.ro/regulamente , sau poate fi solicitat la Infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 9.00 – 18.00 (cu exceptia sarbatorilor legale), sau prin e-mail la Ro.Contact@cchellenic.com, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.
 3. Numarul de telefon disponibil pentru revendicarea premiilor ce va fi comunicat exclusiv castigatorilor apartine retelei Digital Cable Systems. Tariful de apelare al acestui numar national este la valoarea standard nationala in functie de reteaua din care este apelat.
 4. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

 

Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

prin

Anexa 1

Magazine Participante