REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII “Pringles - Annabella- Summer Time”


REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

Pringles - Annabella- Summer Time” organizata de

S.C. Orbico SRL

(perioada: 01 iulie-31 august 2019)

 

 

Art. 1 – Organizatorul

 

1.1Organizatorul campaniei promotionale cu premii Pringles - Annabella- Summer Timeeste (denumita in continuare „Promotia/Concurs”) S.C. Orbico SRL. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Str. Nicolae Iorga , nr 28-30 , Cladirea C1 Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14093/2017, , cod unic de inmatriculare RO28756978.

1.2Campania se derulează prin intermediul agenţiei SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate comercială cu sediul în România, Strada Siret, nr. 40, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumită în continuare „Agenţia”).

1.3In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre societatatea  implicata in desfasurarea campaniei (Imputernicitii Organizatorului).

1.4Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.5Prin participarea la acesta Promotie si prin exprimarea acordului solicitat in casuta de bifat, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.

 

                      Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

 

 1. Campania este organizată și se desfășoară în toate magazinele Annabella de pe teritoriul Romaniei.
 2.  Promotia va incepe pe data de 01 iulie 2019, ora 00:00:01 si va dura pana la 31 august 2019, ora 23:59:59.

 

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

 

 1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 

 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ, distribuite in media/mass-media prin canelele publicitare clasice (presa scrisa, presa online, bannere, afisare digitale etc). Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 

 1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul https://www.essagroup.ro/regulamente.

 

Art. 4 – Dreptul de participare

 

 1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii promotiei, au implinit varsta de 18  ani si care detin carte de identitate.
 2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

 

Art. 5 – Produsele participante

 

 1. Prin Produse Participante se intelege produsele participante Pringles distribuite de catre Organizator pe piata din Romania, dupa cum urmeaza:

Pringles 160g, Pringles 165g, Pringles 200g.

 

 

 1. Produsele de mai sus fac obiectul Campaniei pentru perioada mentionata in acest Regulament si in documentele/operatiunile conexe derularii acesteia. Dupa incheierea campaniei promotionale, produsele respective nu mai fac parte din Campanie, iar in eventualitatea in care se gasesc disponibile la raft, vor fi supuse conditiilor comerciale curente ale furnizorului/distribuitorului, independent de eventualele inscrisuri promotionale care apar pe ele (cum ar fi stickere despre aceasta campanie), consumatorul nemaibeneficiind de eventualele avantaje oferite ca urmare a achizitionarii acestor produse dupa incheierea campaniei promotionale. Nici Organizatorul, Agentia sau tertele persoanel aflate in legatura cu acestea nu isi asuma raspunderea pentru un eventual prejudiciu cauzat consumatorului dupa incheierea perioadei Campaniei publicitare, indiferent de mentiunile existente pe ambalaj cu privire la aceasta Companie .

 

 1. Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

 

Art. 6 – Premiile Promotiei

 

6.1.In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

Natura premiului

    Cantitate totala

Valoare neta

Total valoare

 per buc

(tva inclus)

(cu tva)

 

[nr buc]

[lei]

[lei]

1 bax Pringles 165 g

25

130

3263.25

Prosoape de plaja

50

28.82

1441

Bicicleta Pegas

1

1209.41

1209.41

Total

76

 

5914

 

          

 

6.2. Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei  este de 5914 lei (TVA INCLUS).

6.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.   

 

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

 

7.1. (1) Participantii care cumpără, din magazinele participante și în perioada Campaniei stipulate la art. 2 alin 2, minimum un produs marca Pringles, au șansa să câștige, prin tragere la sorți, unul dintre cele 50 prosoape Pringles , unul dintre cele 25 baxuri de produse Pringles sau o Bicicleta Pegas.

 

(2) Premiile se acordă în limita stocului disponibil alocat Campaniei, respectiv 50 prosoape Pringles ,25 baxuri de produse Pringles , 1x Bicicleta Pegas

(3) Pentru multiplu de Produse participante la Campanie achiziționate conform prevederilor prezentului Regulament oficial, pe bonuri fiscale separate, se oferă multiplu de șanse de câștig.

 

(4) Premiul câștigat nu poate fi schimbat. Un participant nu poate câștiga mai mult de 1 (unu) premiu prin tragere la sorți.

(5) Pentru a beneficia de șansa de a câștiga unul din cele 50 prosoape Pringles , 25 baxuri de produse Pringles sau 1x Bicicleta Pegas, participanții interesați se pot înscrie la Campanie prin transmiterea prin SMS la nr. 1744* (număr cu tarif normal – 0.05 EUR + Tva/ sms trimis) operabil din retelele Orange, Vodafone, Telekom) a numărului bonului fiscal/ facturii care face dovada achiziției Produselor participante, în perioada 01 iulie – 31 august 2019.

 

(6) Fiecare bon fiscal/factură poate fi înscris în Campanie o singură dată, iar un Participant are dreptul să se înscrie în Campaniei cu maximum 10 bonuri fiscale/facturi pe zi. Premiile se vor acorda prin tragere la sorți, pe baza unui algoritm electronic automatizat, cu ajutorul programului www.random.org, conform mecanismului detaliat la Art. 6.

 

 (7) Pentru ca o înscriere să fie validată preliminar, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

a) Să conțină un număr de bon fiscal/factură care să ateste achiziția realizată, respectiv un produs din gama Pringles din cele menționate la Art. 3.1 Produse participante;

 

b) Număr bonului fiscal/facturii să fie înscris în Campanie în perioada 01 iulie 2019, ora 00:00:00 până la data de 31 august 2019, ora 23:59:59.

 

c) Număr bonului fiscal sa nu mai fi fost înscris anterior în Campanie.

 

(8) Fiecare înscriere prin SMS este validată preliminar la momentul transmiterii/înregistrării acesteia. În acest sens, pentru fiecare înscriere efectuată prin SMS, Participantul va primi imediat, prin mesaj de confirmare prin SMS, unul din următoarele răspunsuri:

 

 1. Dacă SMS-ul a fost transmis fără a se menționa numărul bonului fiscal, atunci Participantul va primi un mesaj de forma:

 

“Ne pare rău, ai trimis un mesaj gol, fără numărul bonului fiscal! Te rugăm să reîncerci să transmiți codul corect! Succes!”

 

 1. Dacă numărul bonului fiscal a fost înscris în forma corectă, face parte din seria de 10 numere pe zi și nu a mai fost înscris anterior în Campanie, atunci Participantul va primi un mesaj de forma:

 

“Felicitări! Te-ai înscris în Campania Pringles - Annabella- Summer Time!”! Păstrează bonul fiscal pentru validare!”

 

 1. Dacă de pe același număr de telefon se trimit mai mult de 10 mesaje de înscriere pe zi, Participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

 

“Iți mulțumim pentru înscrieri, ai depășit deja limita de 10 înscrieri pe zi conform Regulamentului!

 

 1. Dacă un numar de bon fiscal este înscris în data de 31.08.2019, după ce se depășeste limita de 10 numere, respectiv în ultima zi de Campanie, Participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

 

“Iți mulțumim pentru înscrieri, ai depășit deja limita de 10 înscrieri pe zi conform Regulamentului! Azi e ultima zi de Campanie, așadar nu te mai poți înscrie.

 

 1. Dacă un număr de bon fiscal va fi trimis de mai multe ori de pe același număr, Participantul va primi un mesaj cu următorul răspuns:

 

“Acest cod a mai fost înscris. Pentru noi șanse la premii te rugam să reîncerci cu un nou bon fiscal! Succes!”

 

 1. Pentru fiecare înscriere trimisă înainte de data şi ora începerii Campaniei, indiferent de câte numere de bon fiscal trimite, Participantul va primi un mesaj de răspuns în legatură cu prezenta Campanie cu următorul conținut:

 

“Iți mulțumim pentru înscriere, Campania se derulează în perioada 01 iulie 2019 –31 august 2019! Te rugăm să revii în această perioadă! ”

 

 1. Pentru fiecare înscriere trimisă după data și ora închiderii Campaniei, indiferent de câte numere de bon fiscal trimite, Participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

 

“Campania “Pringles-Annabella- Summer Time!”, derulată în perioada 01 iulie 2019 –31 august 2019, s-a încheiat! Vă invităm să participați și la campaniile viitoare și să urmăriți lista câștigatorilor pe www.essagroup.ro/noutati.

 

 1. Orice Participant care s-a înscris la Campanie va recepționa un mesaj cu privire la informarea Participantului despre politica de prelucrare a datelor caracter personal, politică publicată pe site-ul oficial al Agenției.

 

’’Informați-vă cu privire la noua politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pe www.essagroup.ro!”

(9)  Participanții la campanie au obligația, sub sancțiunea anulării premiului atribuit, de a păstra în original și nedeteriorate toate bunurile fiscale/facturile înscrise în Campanie, pentru a le putea prezenta și preda în original Organizatorului în cazul în care sunt desemnați câștigători.

(10) La tragerile la sorți nu vor participa înscrierile prin SMS care nu cuprind informațiile solicitate conform specificațiilor de mai sus sau în care Participanții furnizează bonuri fiscale/facturi incomplete/incorecte, precum și înscrierile efectuate în afara perioadei desfășurării Campaniei. După data limita de inscriere (31 august 2019, ora 23:59:59), Organizatorul și Agenția nu vor mai lua în considerare înscrierile în Campanie efectuate prin intermediul SMS-ului la numărul 1744.

(11) După data încetării Campaniei, Produsele participante astfel cum sunt identificate la art. 3 de mai sus își pierd această calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate și neasumându-și nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce clienții magazinelor participante la concluzia actualității sau a continuării Campaniei.

 1. Conditii de desemnare a castigatorilor :

      Premiile descrise la Art 6. se vor acorda dupa cum urmeaza:

 

Acordarea premiilor

 

Premiile mari din cadrul Campaniei se vor acorda prin tragere la sorti electronica, organizata pe 05 septembrie 2019, in prezenta unui Notar Public. In cadrul tragerii la sorti, se vor desemna:

Un Participant poate castiga cel mult un premiu pe toata perioada desfasurarii promotiei indiferent de numarul de inscrieri efectuate si de numarul de telefon.

 

In cadrul tragerii la sorti, vor intra toate codurile valide inscrise pe toata durata Campanie .

 

7.3. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 

7.3.1. ) Premiile vor fi acordate prin tragere la sorți, cu ajutorul programului www.random.org, care va avea loc în data de 05 septembrie 2019 .

(2) După tragerea la sorți, Participanții ale căror înscrieri au fost desemnate câștigătoare vor fi contactați telefonic în termen de 3 zile lucrătoare de la data extragerii pentru continuarea procedurii de validare, și anume: verificarea condițiilor de eligibilitate (deținerea unui bon fiscal care să ateste achiziția produselor participante, deținerea unui document de identitate valabil la data validării ca și câștigător, vârsta minimă de 18 ani la data începerii Campaniei) și pentru a i se comunica toate informațiile necesare pentru a intra în posesia premiului.  Un potențial câștigător va fi contact de patru ori pe zi, timp de maxim 2 zile lucrătoare de la data extragerii, în momente diferite ale zilei, în cazul în care nu răspunde telefonic. Dacă în urma apelului telefonic, potențialul câștigător nu poate fi contactat/ nu răspunde, Organizatorul va trece automat la rezerve, apelând la acestea în ordinea extragerii lor.

(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la câte o rezervă în ordinea extragerii lor și în cazul în care câștigătorul extras a încălcat termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial ori refuză premiul. În cazul în care nici una dintre rezerve nu poate fi validată, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.

(4) Pentru validarea câștigătorului, acesta trebuie să trimită în maximum 2 zile lucrătoare de la data contactării telefonice o copie a bonului fiscal/facturii în bază căruia a fost desemnat câștigător, prin fax sau email la o adresa ce va fi comunicată de către Agenție în momentul contactării. Totodată, câștigătorul validat va transmite informații cu privire la numele și prenumele său, vârsta și adresa de domiciliu unde se va efectua livrarea premiului.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita câștigătorilor bonul fiscal/factura în original care face dovada achiziționarii Produselor participante la Campanie, in perioada de desfășurare a acesteia.

(6) Intrarea în posesia premiului se va face pe cheltuiala Agenției, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data validării la un termen stabilit de comun acord cu câștigătorul, în urma primirii pe email a documentelor solicitate de Agenție pentru validarea acestuia. 

(7) Pentru intrarea în posesia premiului, câștigătorul trebuie sa prezinte spre verificare – in original – curierului/agentului împuternicit de Agenție, următoarele documente: cartea de identitate valabilă. La înmânarea premiului, se va încheia un process verbal între câștigător și curier/agent. Refuzul furnizării uneia sau mai multora dintre aceste date, neîntemeiat, echivaleaza cu renunțarea la premiu.

(8) Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participant Agentiei nu atrage răspunderea acesteia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

(9) Premiile sunt puse la dispoziție de către Organizator. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

(10) Agenția se obligă să facă publice numele câştigătorilor, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal.

 

7.4. Intrarea in posesia premiilor 

 

7.4.1. Premiile Campaniei vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul https://www.essagroup.ro/noutati.

7.4.2. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre Castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, acestea raman in posesia Organizatorului si nu se va trece la persoanele de pe lista de rezerve

7.4.3. Premiile vor fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Odata cu semnarea procesului verbal, Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

7.4.4. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

Art. 8 -  Taxe si impozite

 

 1. Agentia se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 110  din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art 9 – Limitarea raspunderii

 

9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale Pringles- Annabella- Summer Time nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

9.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 31.08.2019 inclusiv. Orice contestatii  primite de Organizator dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.5.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 2. Inregistrarile ce contin un numar de bon fiscal scris gresit fata de cel de pe Bonul Fiscal 
 3. Inregistrarile trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
 4. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon, in legatura cu care s-au inregistrat in cadrul campaniei;
 5. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a trimis numarul bonului fiscal la numarul 1744 si poate face dovada bonului fiscal;
 6. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;
 7. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, numarului de bon inscris;
 8. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.
 9. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat etc;
 10. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 11. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la codul unic al bonului fiscal, generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
 12. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;

 

Art. 10 Angajamente, Confidentialitatea Datelor

 

10.1 Prin inscrierea in Campania “Pringles-Annabella- Summer Time Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

 

10.2 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi pe site-ul www.essagroup.ro

 

 

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

 

11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 1. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.    

 

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

 

12.1  In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

 

Art. 13 – Litigii

 

 1.  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
 2. Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021.224.05.20 sau prin email la adresa gdpr@essagroup.ro  pana la data de 31.08.2019, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

 

Art. 14 -  Alte Clauze

 

 1.  Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
 2.  Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.  
 4. Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul Promotiei sa aduca modificari site-ului in respectul acestui regulament fara sa anunte participantii la Promotie.

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Promotiei

Pringles @Annabella- Summer Time

 (“Promotia”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. Orbico SRL, avand sediul social în Bucureşti, Str. Nicolae Iorga , nr 28-30 , Cladirea C1 Bucuresti, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/14093/2017 , având codul unic de înregistrare RO28756978, reprezentata legal de de Bogdan Sorin Cucu, in calitatea de Director Comercial, denumit in continuare  „Organizator”.

 

prin intermediul SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate comercială cu sediul în România, Strada Siret, nr. 40, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

 

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

 

SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL,, adresa: Bucuresti, Strada Siret nr 50, Sector 1 Bucuresti email: gdpr@essagroup.ro

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume si prenume;
 2. Adresa de livrare;
 3. Adresa de e-mail;
 4. Numar de telefon;
 5. CNP ;

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare.

 

 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator prin intermediul Essa Sales & Distribution in vederea:

 

 1. Organizarea si desfasurarea campaniei;
 2. Desemnarea si validarea castigatorilor;

 

“Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului – ESSA SALES & DISTRIBUTION; imputernicitilor Fan Courier, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 30 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia Pringles @Annabella- Summer Time” .

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 1, Strada Siret nr 50, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  gdpr@essagroup.ro

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

 1. Alte prevederi

 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.