REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI: «“Aquafresh te premiaza”»


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

 

«Aquafresh te premiaza»

9 Septembrie – 30 Septembrie 2019

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 1.1 . Campania promotionala “ Aquafresh te premiaza” (”Campania”) este organizata si desfasurata de catre Societatea GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (denumita in continuare "Organizatorul "), o societate din Romania, cu sediul social in Bucuresti, cod postal 050552 avand Codul Unic de Inregistrare 8844340, denumita in cele ce urmeaza „Organizator” sau GSK.

1.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt mentionate mai jos.

 

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public Conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web www.essagroup.ro, sectiunea Regulament, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane între orele 9:00 - 18:00, de luni până vineri,  exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei sau prin transmiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa mentionata la punctul 1.1 de mai sus.

 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sau schimbari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea acestora in mod oficial pe toate canalele de comunicare prin care regulamentul a fost facut public in prima instanta, la momentul anuntarii Campaniei promotionale.

 

1.5. Mecanismul Campaniei va fi realizat si operat de catre Organizator prin intermediul SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate comerciala cu sediul în Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului cu numarul J40/ 13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumita in continuare „Agentia”). Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

 

1.5.1. Agentia va gestiona inregistrarea tuturor inscrierilor in baza de date continand totalitatea inscrierilor in Campanie, pentru inscrierile receptionate prin SMS in vederea efectuarii tragerilor la sorti si acordarii premiilor;

 

1.5.2. Agentia va constitui si va administra, in conditii de deplina siguranta, o baza de date comuna (in continuare „Baza de Date”), care va cuprinde datele de identificare ale participantilor la Campania promotionala, asa cum sunt acestea mentionate in prezentul Regulament, cu scopul implementarii prezentei campanii;

1.5.3. Agentia va contacta castigatorii desemnati ai Campaniei promotionale pentru validare. Validarea se va face pe baza bonurilor fiscale cu care s-au inscris in Campanie si a unui act de identitate valabil, pentru a face dovada varstei minime admise pentru Campanie (18 ani) si va colecta datele suplimentare necesare punerii in posesie a premiilor castigate;

 

 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in locatiile LIDL in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

2.2. Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei, in locatiile LIDL.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania va fi lansata la data de 9 Septembrie 2019, ora 00:00:00 si va dura pana la data de 30 Septembrie 2019, ora 23:59:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv in perioada mai sus mentionata.

 

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

  

4.1. Produsele participante la Campanie sunt :

 

AQF periuta Little 3-5 ani

AQF pasta de dinti 50 ml Big 6+ ani

AQF pasta de dinti 50ml Little 3-5 ani

AQF pasta de dinti 125ml Active White

AQF Advance pasta de dinti 9-12 ani

AQF Advance periuta de dinti 9 – 12 ani

 

Produsele mai sus mentionate trebuie comercializate in locatiile LIDL, participante la Campanie.

 

SECTIUNEA 5. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

 

5.1. La aceasta Campanie pot participa cetatenii romani sau cetateni straini, persoane fizice care sunt rezidenti in Romania sau au domiciliul stabil in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 9 Septembrie 2019 si care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „Participanti”).

 

5.2. Prin participarea la Campanie, Participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: cheltuieli determinate de achizitionarea Produselor participante, de obtinerea de informatii cu privire la Campanie sau cheltuieli privind intrarea in posesia unui premiu castigat, pentru validarea ca si castigator, cheltuielilor legate de trimiterea de SMS-uri catre numarul Campaniei (numar cu tarif normal, operabil din retelele Orange, Vodafone, Telekom). Enumerarea de mai sus este exemplificativa.

 

5.3. La aceasta Campanie nu au drept de participare persoanele care presteaza servicii de orice fel pentru Organizator, precum si cei ai imputernicitilor, ai Agentiilor implicate in desfasurarea Campaniei, precum nici membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

5.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

5.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul neavand nicio obligatie de a anunta Participantul cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

 

6.1 In cadrul prezentei campanii, Organizatorul acorda urmatoarele premii:

 

Nr.

Premii

Nr. Premii

Valoare unitara (ron cu TVA)

Pret total                  (ron cu TVA)

I

Trotinete

10

                                              200.00

2,000.00

II

Excursie Disney  pentru 3 persoane

1

                                        15,150.00

15,150.00

 

Total

11.00

15,350.00

17,150.00

 

Valoare totala a premiilor este de 17,150.00 lei  (TVA inclus).

 

 

 

6.2. Desemnarea castigatorilor se va face in conformitate cu prezentul Regulament.

 

6.3 Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea premiilor. Premiul nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

 

6.4 Premiile campaniei se vor acorda in limita stocului disponibil, iar un castigator poate castiga in cadrul campanie un singur premiu.

 

 

 

 SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

 

7.1. Campania destinată tuturor clientilor de pe teritoriul Romaniei în perioada 09.09.2019 – 30.09.2019 este urmatoarea:

 

Înscrie bonul fiscal prin SMS la numărul 1729* (tarif normal în Orange, Vodafone, Telekom și Digi) și poți câștiga prin tragere la sorți urmatoarele: una din cele 10 trotinete, sau premiul cel mare, o excursie la Disneyland pentru 3 persoane.

Mentiune: Atat cele 10 trotinete, cat si premiul cel mare, se vor extrage o singura data, la final de Campanie.

Informațiile cu caracter personal ale participanților (numărul de telefon) vor fi păstrate până la validarea și livrarea premiilor câștigătorilor, urmând a fi șterse automat din baza de date gestionată de ESSA Sales & Distribution SRL.

Informațiile cu caracter personal ale participanților (numărul de telefon) vor fi păstrate până la validarea și livrarea premiilor câștigătorilor, urmând a fi șterse automat din baza de date gestionată de ESSA Sales & Distribution SRL.

 

7.3. Desemnarea castigatorilor premiilor Campaniei promotionale se va face astfel:

 

7.3.1. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti, pe baza unui algoritm electronic automatizat, cu ajutorul programului www.random.org  , conform mecanismului de mai jos.

 

7.3.2. Pentru a se inscrie in tragerea la sorti pentru castigarea premiilor Campaniei, Participantii trebuie sa achizitioneze unul sau mai multe produse Aquafresh din cele mentionate la Art. 4.1 Produse Aquafresh participante in toate locatiile LIDL de pe teritoriul Romaniei si sa trimita numarul bonului fiscal care face dovada achizitiei de minim 10 lei, prin SMS la nr. 1729 (numar cu tarif normal, operabil din retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi).

 

7.4. Fiecare bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.

 

7.5 Un participant are dreptul sa se inscrie cu maximum 10 bonuri fiscale pe toata perioada Campaniei de pe acelasi numar de telefon din retelele mobile specificate la punctul 7.3.2. din prezentul regulament.

 

7.6. Fiecare numar de bon fiscal corect inscris, ii aduce Participantului o sansa de castig la premiile ce urmeaza a fi atribuite prin tragere la sorti.

 

7.7. Pentru ca o inscriere sa fie validata preliminar, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

7.7.1. sa contina un numar de bon fiscal care sa ateste achizitia realizata, respectiv minimum un produs din cele mentionate la Art. 4.1  Produse ;

 

7.7.2. Numar bonului fiscal sa fie inscris in Campanie in perioada 9 Septembrie 2019, ora 00:00:00 pana la data de 30 Septembrie 2019, ora 23:59:59.

 

7.7.3. Numar bonului fiscal sa nu mai fi fost înscris anterior în Campanie.

 

7.8.1. Fiecare inscriere prin SMS este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere efectuata, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

 

  1. daca numarului bonului fiscal a fost inscris fara numarul bonului fiscal, atunci participantul va primi un mesaj de forma:

 

“Ne pare rau, ai trimis un mesaj gol fara numarul bonului fiscal! Te rugam sa reincerci sa introduci codul corect! Succes!”

 

  1. daca numarul bonului fiscal a fost inscris in forma corecta, face parte din seria de 10 numere pe zi si nu a mai fost inscris anterior in Campanie, atunci participantul va primi un mesaj de forma:

 

“Felicitari! Te-ai inscris cu succes in Campania “Aquafresh te premiaza!”Pastreaza bonul fiscal pentru validare!”

 

  1. daca dupa acelasi numar de telefon se trimit mai mult de 10 mesaje de inscriere pe zi, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

 

“Iti multumim pentru inscrieri, ai depasit deja limita de 10 inscrieri pe zi conform Regulamentului!

 

  1. daca un numar de bon fiscal este inscris in data de 09.09.2019, dupa ce se depaseste limita de 10 numere, respectiv in ultima zi de Campanie, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

 

“Iti multumim pentru inscrieri, ai depasit deia limita de 10 inscrieri pe zi conform Regulamentului! Azi e ultima zi de campanie, asadar nu te mai poti inscrie.

 

  1. daca un numar de bon fiscal va fi trimis de mai multe ori de pe acelasi numar, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul raspuns:

 

“Acest cod a mai fost inscris. Pentru noi sanse la premii te rugam sa reincerci cu un nou bon fiscal ! Succes! ”

 

  1. daca un consumator a inscris de pe acelasi numar de telefon mai multe de 10 bonuri fiscale in Campanie, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul raspuns:

 

“Iti multumim pentru inscrieri, ai depasit deja limita de 10 inscrieri de pe acest numar de telefon conform Regulamentului!

 

  1. pentru fiecare inscriere trimisa inainte de data şi ora începerii Campaniei , indiferent de cate numere de bon fiscal trimite, participantul va primi un mesaj de raspuns in legatura cu prezenta Campanie:

 

“Iti multumim pentru inscriere, campania se deruleaza in perioada 9 Septembrie 2019 –30 Septembrie 2019 ! Te rugam sa pastrezi bonul fiscal si sa revii in aceasta perioada! ”

 

  1. pentru fiecare inscriere trimisa dupa data si ora inchiderii Campaniei, indiferent de cate numere de bon fiscal trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

 

“Campania “Aquafresh te premiaza”! Va invitam sa participati si la campaniile viitoare.

 

7.8.3. Mentiuni:

a. Un numar de bon fiscal poate fi inregistrat o singura data in Campanie de pe acelasi numar de

telefon mobil.

b. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica textul mesajelor Campaniei, fara a anunta acest

lucru prin intermediul unui act aditional la prezentul Regulament.

c. Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care contin informatii vadit

eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare. SMS-urile de inscriere in Campanie

trimise de pe numere scurte nu vor fi luate in considerare.

e. Organizatorul isi rezerva dreptul de intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru

a preveni eventuale tentative de fraudare. In cazul in care un numar de telefon atrage atentia

prin numarul excesiv de participari, sau Organizatorul descopera persoane care folosesc mai

multe numere de telefon pentru a se inscrie in campanie, posesorul numarului de telefon de

pe care s-au facut aceste inregistrari va fi contactat si i se va solicita sa faca dovada

achizitionarii Produselor Participante. In cazul in care care Participantul refuza sa faca dovada

detinerii bonurilor pentru numerele inscrise in Campanie, acestuia i se va bloca accesul in

cadrul Campaniei si i se vor anula participarile anterioare.

f. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si solicita orice bon fiscal ce atesta achizitia

produselor participante la campania promotionala la un moment dat.

g. Daca un Castigator nu va face dovada existentei bonului fiscal care sa ateste achizitia

produselor participante in perioada campaniei promotioanale, in original, la cererea

Organizatorului, acestuia ii va fi invalidat castigul, fara a mai putea intra in posesia premiului

respectiv.

 

CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE

 

7.9. In cazul in care un Participant reclama, in orice modalitate printr-un mail la adresa: gdrp@essagroup.ro, invalidarea bonului fiscal, inscris prin SMS, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu, numarul bonului fiscal a mai fost inscris in Campanie anterior, numarul bonului fiscal este gresit, incomplet sau incorect, etc) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:

 

 

7.9.1. In cazul in care numarul bonului fiscal revendicat in cadrul reclamatiei a fost inscris anterior in Campanie de catre un alt Participant, pentru a se putea face validarea Participantului ce a achizitionat in realitate si in mediul corect Produsul participant si a facut inscrierea in Campanie in mod corect, Organizatorul il va contacta si pe Participantul care a inscris in prealabil in Campanie numarul bonului fiscal, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea si ii va comunica respectivului Participant scopul apelului. Dupa instiintarea Participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, acestuia i se va solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a bonului fiscal pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada detinerii bonului fiscal inscris prin trimitere unei foto-copii lizibile a acestuia prin e-mail la momentul formularii reclamatiei, pentru a se putea verifica daca validarea sa preliminara a fost facuta corect;

 

7.9.3. In cazul in care vreunul dintre Participantii mentionati la articolele de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, refuza prezentarea dovezii detinerii bonului fiscal in original, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea respectivului Participant, prin eliminarea inscrierii acestuia din baza de date a Campaniei, fara a avea obligatia de a notifica in prealabil participantul care nu a facut dovada detinerii bonului fiscal pentru validarea inscrierii;

 

7.9.4. In cazul in care participantul aflat in situatia descrisa la art 7.9.3 motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul de 48 de ore acordat initial, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi acest termen cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei permite aceasta prelungire, participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii validarii inscrierii sale in timpul necesar în baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmeaza);

 

7.9.5. In situatia in care Participantii aflati in situatia descrisa la art 7.9.1 - 7.9.4 de mai sus transmit Organizatorului dovada detinerii bonului fiscal prin fotocopie la adresa de e-mail, iar la primire se constata de catre Organizator ca documentele transmise nu sunt lizibile sau in cazul in care Organizatorul are indoieli cu privire la veridicitatea informatiei care se regaseste pe fotocopiile transmise, acesta (Organizatorul) are dreptul de a solicita in mod expres transmiterea bonului fiscal in. original, prin posta sau curier la adresa Organizatorului, in scopul verificarii exacte a situatiei.

 

7.10. Un Participant poate inscrie in Campanie maxim 10 bonuri fiscale valide si este supus obligatiei de a pastra si, dupa caz, prezenta dovada detinerii bonului fiscal cu Produselor participante Aquafresh in original pentru a putea fi validat in cazul unei eventuale reclamatii sau in cazul desemnarii sale ca si castigator, pentru a putea intra in posesia premiului castigat.

 

7.11. La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile prin SMS scare nu cuprind informatiile solicitate conform specificatiilor de mai sus sau in care Participantii furnizeaza bonuri fiscale incomplete/incorecte, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei desfasurarii Campaniei.

 

7.12. Dupa data limita de inscriere (30 Septembrie 2019, ora 23:59:59), Organizatorul nu va lua in considerare inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul SMS-ului la numarul 1729.

7.13. Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie sunt exemplificatorii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica formularea mesajelor de raspuns trimise participantilor la Campanie, fara a anunta in prealabil acest lucru cu conditia ca aceste modificari sa nu afecte mecanismul de inscriere si alocare al premiilor prin tragere la sorti.

 

7.14. Fiecare bon fiscal poate fi inscris in Campaniei o singura data, indiferent de numarul de telefon utilizat la inscriere.

 

Din lista numerelor de telefon care au inscris numarul bonului fiscal prin sms la 1729 (numar cu tarif normal) in perioada Campaniei, se vor extrage aleator, cu asistenta notariala, cu ajutorul platformei www.random.org, 10 castigatori pentru trotinete si 1 castigator pentru premiul cel mare, excursia la Disneyland.. Vor exista 33  de rezerve (câte un câştigător şi cate 3 rezerve pentru fiecare premiu in parte):

 

 Tragerea la sorţi electronica pentru desemnarea castigatorilor premiilor se va efectua în saptamana 1 – 4 Octombrie 2019, în prezenţa unui reprezentant Essa Sales & Distribution implicat în organizarea Campaniei si va fi asistata de un notar public.

 Lista cu numerele de telefon care au inscris numarului bonului fiscal prin SMS la 1729 se vor centraliza in format excel cu datele complete ale participantilor. Se vor extrage 11 castigatori si 33 de rezerve aferente acestora, respectiv cate 3 rezerve pentru fiecare castigator.

 

 

   SECTIUNEA 8. ACORDAREA SI VALIDAREA PREMIILOR

 

8.1. Desemnarea castigatorilor premiilor se va face prin tragere la sorti electronica, programata in saptamana 1- 4 Octombrie 2019, în prezenţa unui reprezentant Essa Sales & Distribution implicat în organizarea Campaniei si va fi asistata de un notar public.

 

8.2. Dupa tragerea la sorti, Participantii ale caror inscrieri au fost desemnate castigatoare vor fi contactati telefonic in termen de 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti pentru continuarea procedurii de validare: verificarea conditiilor de eligibilitate (detinerea unui bon fiscal care sa ateste achizitia produselor participante, detinerea unui document de identitate valabil la data validarii ca si castigator, varsta minima de 18 ani la data inceperii campaniei) si pentru a i se comunica toate informatiile necesare pentru a intra in posesia premiului.

 Un potential castigator va fi contact de doua ori pe zi, in zile si momente ale zilei diferite in cazul in care nu raspunde  telefonic.

 

 

8.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la cate o rezerva in ordinea extragerii lor, in cazul in care castigatorul extras a incalcat termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, refuza premiul sau nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la data extragerii.

 

8.4 In cazul în care nici una dintre rezerve nu poate fi validata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.

 

8.5 Pentru validarea premiului, castigatorul trebuie sa trimita in maxim 3 zile lucratoare de la data contactarii telefonice o copie a bonului in baza caruia a fost desemnat castigator , prin fax sau email la o adresa ce va fi comunicata de catre Organizator in momentul contactarii. Totodata, castigatorul validat va transmite informatii cu privire la numele si prenumele sau, varsta si adresa de domiciliu unde se va efectua livrarea premiului.

 

8.6 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor în posesia premiilor.

 

8.6 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau alte produse.

 

8.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor bonul fiscal in original care face dovada achizitionarii produselor participante la promotie, in perioada promotiei.

 

8.8 Un cumparator nu poate primi decat un singur tip premiu in urma tragerii la sorti, indiferent daca acesta a fost extras castigator de mai multe ori in urma extragerii facute de Organizator.

 

8.9 Oferirea premiului se va face pe cheltuiala Organizatorului, in termen de 30 de zile lucrătoare de la data validării la un termen stabilit de comun acord cu castigatorul, în urma primirii pe email a documentelor solicitate de Organizator.

 

8.10 Pentru intrarea in posesia premiului, castigatorul trebuie sa prezinte – in original -  curierului/agentului imputernicit de organizator, urmatoarele documente: cartea de identitate valabila. La inmanarea premiului, se va incheia un process verbal intre castigator si curier/agent. Refuzul furnizarii uneia sau mai multora dintre aceste date echivaleaza cu renuntarea la premiu.

 

8.11 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant Agentiei nu atrage răspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

 

8.12. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

9.1. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

 

9.1.1. Sa indeplineasca toate conditiile de participare respectiv validare prevazute in prezentul Regulament;

 

9.1.2. Sa respecte intocmai si in termen procedura de validare mentionata la Sectiunea 9;

 

9.2. In sensul prezentului Regulament, Participantul care intruneste toate conditiile de mai sus este validat castigator.

 

9.3. Castigurile inregistrate vor fi invalidate si dreptul de atribuire a premiului respectiv se va pierde in urmatoarele situatii:

 

      1. Participantul caruia i s-a alocat un premiu nu indeplineste prevederile prezentului Regulament;

 

      2. La constatarea oricaror neconcordante intre bonul fiscal inscris in Campanie si cel extras;

 

      3. Participantul in cauza nu poate face dovada, in termenul specificat, a detinerii bonului fiscal care atesta achizitionarea produselor participante in promotie, intreg si original;

 

      4. Numarul de telefon cu care un participant desemnat castigator s-a intregistrat in promotie nu mai este valid sau castigatorul nu poate fi contactat prin apel telefonic sau SMS, din orice motiv care nu tine de Organizator.

 

9.4. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani, sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu, dar care au fost invalidati ca urmare a nerespectarii intocmai ale cerintelor Regulamentului sau care nu au revendicat premiul in timpul alocat conform prezentului Regulament.

 

9.5. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, integral sau in parte, unei alte persoane.

 

9.6. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigatori care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in, prezentul regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului, dar fara a se limita la: comunicarea/transmiterea in vederea validarii bonului fiscal castigator la alta adresa de e-mail decat cele mentionate in prezentul Regulament.

 

9.8. Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii nu pot fi inlocuite cu alte beneficii si vor fi puse in posesia castigatorilor, prin grija Organizatorului, doar pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE

 

10.1. Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, plus inscrierile dupa data de 30 Septembrie 2019 ora 23:59:59, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

10.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

 

10.2.1. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate înainte sau dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;

 

10.2.2. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in articolele de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

 

10.2.3. pentru întreruperile neanuntate ale serviciului de internet sau SMS de catre furnizorii locali ai acestor servicii sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de telefonie sau SMS pe perioadele de trafic intens;

 

10.2.4. pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal;

 

10.2.5. pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe platforma pentru contactare si validare;

 

10.2.6. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale unice declarate castigatoare.

 

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale cu produsele participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

10.3. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori. '

 

10.4. Prin participarea la Campanie, toti castigatorii sunt de acord sa faca dovada varstei cerute pentru participarea la aceasta campanie, sa furnizeze Organizatorului datele necesare punerii in posesie a premiilor castigate si sa semneze un proces verbal de predare primire a premiului castigat.

 

10.5. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

11.2. Organizatorul acționează în calitate de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

11.3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Scopurile prelucrarii datelor personale sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor campaniei promotionale. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate (obligația legală a Organizatorului);

b) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);

c) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

 

11.4.  În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

 

11.5. Informatii pentru participanti:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii în mod direct. De asemenea Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal, Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale participantilor către:

• partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv Partenerii desemnați în această Campanie implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;

 • furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web;

 • furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.;

 

11.6. Transferul datelor cu caracter personal. În principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

 

11.7. Durata de păstrare a datelor.  Termenul în care datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate, în scopul/scopurile descrise mai sus este de 3 luni de la momentul colectării, exceptând cazul în care legislația în vigoare prevede alte termene obligatorii

 

11.8. Drepturile persoanelor vizate. Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Până la data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de și le sunt recunoscute drepturile aplicabile conform Legii nr. 677/2001. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate;

• si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

• datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante. d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică.

e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

• în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;

• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate să transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

 

SECTIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE

 

12.1 La aceasta Campanie , Agentia SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, va calcula, retine si vira impozitul datoriat veniturilor obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit (in cazul unui premiu al carei valoare depaseste 600 lei). Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

13.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie promotionala.

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

 

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din jurisdictia carora se afla Organizatorul.

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

 

15.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

 

15.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va, fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului civil in vigoare. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 16. ALTE CLAUZE

 

16.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

16.2.Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

16.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.