REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI “Palmolive Gourmet”


REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI

“Palmolive Gourmet”

DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 19 - 25 Septembrie 2019

în locațiile Carrefour  

 

 

CAPITOLUL 1 - Organizatorul

1.1. S.C. Colgate-Palmolive (Romania) S.R.L., cu sediul in str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Cladirea B, Green Court Bucharest, etaj 2, sector 2, Bucureşti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/3828/1992 (denumita in continuare “Organizatorul”), organizeaza evenimentul “Palmolive Gourmetprin intermediul agentiei ESSA Sales & Distribution S.R.L., eveniment ce se va desfasura în perioada 19 - 25 Septembrie 2019, in reteaua de magazine Carrefour (Magazinele participante).

1.2. Lista Magazinelor Participante se regaseste in Anexa prezentului Regulament. In Magazinele Participante vor fi promoteri Colgate-Palmolive, in perioada 20-21-22 Septembrie, in intervalul programului de activare: Vineri (16.00-21.00), Sambata (10.00-16.00) si Duminica (10.00-15.00), iar participantii vor beneficia de sprijinul acestora in vederea participarii la promotie.

1.3. Participantii trebuie sa achizitioneze de la raftul magazinelor participante oricare doua geluri de dus sau sapunuri lichide Palmolive si pot castiga premii, in limita stocului disponibil, conform prevederilor din Cap. 3.

1.4. Mecanismul de participare va fi comunicat pe materialele promotionale ce vor fi realizate pentru toate Magazinele Participante si/sau va fi prezentat participantilor la eveniment de catre promoterul prezent in magazin.

1.5. Participantii la eveniment se obliga sa respecte termenii si condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice din eveniment, fara vreo notificare prealabila, orice participant care nu respecta regulile prezentului Regulament sau care incearca in orice fel sa fraudeze sistemul de inscriere.

1.6. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin intermediul materialelor promotionale/publicitare sau trimitand o solicitare scrisa la sediul Colgate-Palmolive (Romania), str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Cladirea B, Green Court Bucharest, etaj 2, sector 2, Bucureşti, sau pe adresa de e-mail colgate-palmolive_romania@colpal.com, cu mentiunea „pentru Evenimentul Palmolive Gourmet”. Regulamentul de participare/desfasurare a concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Pentru cazuri exceptionale, organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, aceste modificari fiind de asemenea publice confor prevederilor de mai sus. 

1.7. Participarea la eveniment echivaleaza cu cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

CAPITOLUL 2 – Durata Evenimentului

Perioada de desfasurare a evenimentului este 19 - 25 Septembrie 2019.

 

 

CAPITOLUL 3 – Mecanismul Evenimentului.

3.1. Evenimentul este deschis oricărei persoane fizice („Participantii”), cu domiciliul în România, care a implinit varsta de 18 ani la data participarii. Nu pot participa la acest concurs angajaţii S.C. Colgate-Pamolive (România) S.R.L. şi membrii familiilor acestora si nici angajatii agenţiilor si furnizorilor implicati in organizarea evenimentului “Palmolive Gourmet”, in speta ESSA Sales & Distribution S.R.L si orice alte agentii implicate in organizarea evenimentului.

3.2. Pasii pe care orice participant trebuie sa ii urmeze sunt:

a) sa cumpere/ sa achizitioneze de la raftul magazinelor participante oricare doua geluri de dus si sau sapunuri lichide Palmolive („produsele participante”), in perioada campaniei.

b) cu conditia indeplinirii dispozitiilor de la art. 3.2., lit. a):

 

 1. sa se inscrie la tragerea la sorti a premiilor campaniei trimitand prin SMS la numarul de telefon 3789 numarul bonului fiscal (ce atesta achizitia produselor participante in perioada campaniei) și textul „CARREFOUR”.
 2. sa fie extras numarul de telefon la tragerea la sorti a premiilor;
 3. sa prezinte in original, pentru validare, bonul al carui numar a fost trimis de pe numarul de telefon care a fost extras ca fiind castigator. Detaliile de pe bon trebuie sa fie identice cu cele din SMS. Pe bonul fiscal al carui numar a fost extras prin tragerea la sorti a numarului de telefon castigator trebuie sa se regaseasca – OBLIGATORIU oricare doua geluri de dus si /sau sapunuri lichide  Palmolive din magazinele participante. In caz contrar, castigatorul va fi invalidat si se va trece la validarea urmatoarei rezerve extrase.

 

3.3. Numarul de telefon/SMS 3789 este un numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone si Telekom.

3.4. Fiecare cumparator are dreptul de a participa la eveniment de mai multe ori, de fiecare data in baza unui bon fiscal diferit.

 

CAPITOLUL 4 – Inmanarea premiilor. Valoarea premiilor

4.1. Inscrierea la eveniment se poate face din prima pana in ultima zi a acestuia inclusiv. Dupa incheierea evenimentului in fiecare Magazin Participant, inregistrarea la eveniment este oficial încheiată şi nu se vor mai accepta înregistrări ulterioare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru nicio inscriere ulterioara acestei date.

4.2. Extragerea castigatorului si a rezervelor pentru marele premiu se va face la sediul organizatorului, cu ajutorul platformei www.random.org, pe baza unui algoritm electronic automatizat. Premiul prin tombola se va acorda in urma extragerilor finale ce vor avea loc la maximum 4 saptamani dupa incheierea evenimentului. Odata cu extragerea castigatorului, se vor extrage si 2 rezerve pentru fiecare premiu pus in joc. Castigatorul va fi contactat in maximum 14 zile lucratoare de la extragere, de catre un reprezentant al Agentiei. Castigatorul va primi minimum 2 apeluri telefonice in interval de 2 zile lucratoare consecutive, la ore diferite, in intervalul orar 9:00 – 20:00 pentru a i se comunica castigul. Premiul va fi oferita prin intermediul Agentiei.

4.3.  In cazul in care participantul refuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii premiului (nume, prenume, nr. de telefon, adresa postala si bonul fiscal), precum si copie dupa cartea de identitate (in cazurile in care aceasta este o cerinta legala), acesta va pierde premiul. In cazul in care participantul nu colaboreaza cu Organizatorul in vederea primirii si acceptarii premiului, sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, Organizatorul poate sa-l descalifice.

In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat din culpa lui (nu raspunde la telefon sau, ulterior, la telefonul/emailul primit, refuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii premiului etc.) in decursul a 2 zile lucratoare, acesta va pierde premiul (iar premiul va fi oferit urmatoarei rezerve din lista).

In scopul validarii premiului, castigatorul va trebui sa prezinte Organizatorului si/sau Agentiei bonul fiscal/de casa in original, intreg si lizibil, care face dovada achizitiei din Magazinele Participante pentru oricare doua geluri de dus si/sau sapunuri lichide Palmolive, in perioada de desfasurare a campaniei.

4.4. In cazul in care castigatorul nu colaboreaza cu Organizatorul si/sau cu Agentia in vederea primirii si acceptarii premiului sau in cazul imposibilitatii validarii premiului conform prezentului Regulament, castigatorul va fi invalidat, urmând a se apela la o rezerva desemnata prin tragerea la sorti. Rezervele trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de validare ca si castigatorii, asa cum reiese din prezentul Regulament.

4.5. Inscrierile sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale/de casa care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate intr-un mod care nu permite probarea achizitionarii produsului participant, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale informatiilor sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

4.6. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal/de casa inscris. In asemenea cazuri, va putea fi validat doar participantul care va fi in posesia bonului fiscal/de casa inscris la eveniment. 

4.7. Nu pot participa la acest concurs angajaţii S.C. Colgate-Pamolive (România) S.R.L. şi membrii familiilor acestora, si nici angajatii agenţiilor si furnizorilor implicati in organizarea evenimentului “Palmolive Gourmet”, in speta ESSA Sales & Distribution S.R.L si orice alte agentii implicate in organizarea evenimentului.

4.8. Impozitul cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din extragerea cu premii aferent premiilor oferite va fi calculat si va fi platit de Organizator, fara implicarea castigatorilor.

Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul evenimentului nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, aceastea fiind exclusiv in sarcina castigatorilor.

 1.       In cadrul prezentului eveniment, premiile instant ale campaniei sunt:

Premiu

Cantitate (bucăți)

Spray parfumat pentru corp

300

Produse Palmolive

1.500

Valoarea totala a premiilor oferite este de 18.000  lei (TVA inclus).

 

In cadrul prezentului eveniment, premiile prin tombola specială Carrefour sunt:

Premiu

Cantitate (bucăți)

Vouchere tratament facial *

15

Valoarea totala a premiilor oferite este  1.800 lei (TVA inclus).

*detaliile legate de intrarea in posesie si conditiile utilizatrii voucherului vor fi comunicate ulterior castigatorului.

 

CAPITOLUL 5 - Protecţia datelor cu caracter personal

5.1. Organizatorul, in speta compania S.C. COLGATE-PALMOLIVE (Romania) S.R.L., cu sediul social in str. Gara Herastrau nr. 4C, Cladirea B, Green Court Bucharest, etaj 2, sector 2, Bucuresti, 021/2095001, colgate-palmolive_romania@colpal.com (“Colgate-Palmolive” sau “Organizatorul”), are, in conformitate cu articolul 4 punctul 7 din Regulamentul (UE) al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (denumit in continuare “GDPR”), calitatea de operator de date cu caracter personal in raport cu operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale participantilor.

5.2. Organizatorul si agentiile implicate in organizarea evenimentului, se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile legislatiei locale aplicabile si dispozitiile GDPR in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Ca atare, Organizatorul si agentiile implicate se angajeaza, printre altele, sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor/castigatorilor la prezentul eveniment si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

5.3. Participantii la eveniment, in calitate de persoane vizate, au, in temeiul GDPR, urmatoarele drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, precum si dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi si/sau pentru a solicita modificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal si/sau pentru a obtine clarificari cu privire la operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, participantii la eveniment pot transmite o cerere scrisa in acest sens la adresa str. Gara Herastrau nr. 4C, Cladirea B, Green Court Bucharest, etaj 2, sector 2, Bucuresti sau la urmatoarea adresa de e-mail: colgate-palmolive_romania@colpal.com

5.4. Urmatoarele date cu caracter personal pot fi prelucrate, in scopurile prevazute la articolul 5.6 de mai jos, pe durata desfasurarii evenimentului: nume, prenume, numarul de telefon, adresa e-mail.

5.5. Datele personale mentionate anterior, cu exceptia numelui si prenumelui castigatorilor, nu vor fi facute publice ele fiind necesare doar pentru inmanarea premiilor si indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului.

5.6. Scopurile constituirii bazei de date in contextul evenimentului, in temeiul consimtamantului participantilor, sunt: (i) desfasurarea evenimentului, (ii) inmanarea premiilor castigatorilor, (iii) inregistrarea castigatorilor evenimentului, (iv) realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti, (v) informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (telefon, posta, e-mail, pagina web sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc, precum și (vi) în vederea publicării numelui și prenumelui castigatorilor, daca Organizatorul considera necesar.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului evenimentului.

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt imputernicitii Organizatorului.

Organizatorul se obliga ca datele cu caracter personal sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

5.7. Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarea periodă de timp: 3 luni.

5.8.  Obținem datele cu caracter personal: de la participanti in mod direct.

5.9. Datele cu caracter personal ale participantilor nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat, nici creării de profiluri.

 

Capitolul 6  -  Forta majora

6.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

6.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Evenimentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice participantilor la Eveniment, existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

Capitolul 7 - Litigii

7.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Eveninment, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din Bucuresti. 

7.2. Prin participarea la aceast eveniment, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

S.C. Colgate-Palmolive (România) S.R.L

 

 

 

 

 

 

ANEXA

la Regulamentul „Palmolive Gourmet”

desfasurat in perioada 19 - 25 Septembrie 2019

 

 

Lista Magazinelor Carrefour participante la evenimentul „Palmolive Gourmet” este urmatoarea:

 

 1. Baneasa
 1. Orhideea
 1. Berceni
 1. Brasov
 1. Vulcan Bucuresti
 1. Sibiu
 1. Iasi
 1. Constanta
 1. Cluj
 1. Hyper Colosseum
 1. ParkLake
 1. Colentina
 1. Ploiesti
 1. Timisoara
 1. Mega Mall

 

 

Premiile instant sunt acordate in limita stocului disponibil, in zilele si pe durata orarului promoterilor, conform programului de mai jos:

20-21-22 Septembrie

 

Pentru clientii CARREFOUR, acordarea premiilor instant se realizeaza de catre promoterul aflat in magazin, la raft/plasare, in locul special amenajat.

Lista produselor participante in cadrul campaniei sunt:

 

toata gama gel de dus Palmolive Clay (Aloe/Rose/Eucalypt);

toata gama gel de dus 500, 650 & 750ml Palmolive Naturals 

toata gama gel de dus 500ml Palmolive Gourmet;

toata gama gel de dus Palmolive Summer Limited

toata gama de gel de dus Palmolive Naturals Pure

toata gama gel de dus 500 & 650ml Palmolive Aroma Sensations;

toata gama gel de dus Palmolive Men

toata gama de sapun lichid Palmolive Pure & Delight

toata gama de sapun lichid Palmolive Clay

toata gama de sapun lichid Magic Softness

toata gama de sapun lichid Palmolive Naturals

toata gama de sapun lichid Palmolive Aquarium

 

 

 

 

 

 

S.C. Colgate-Palmolive (România) S.R.L