REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE « Duracell ®# te pune în mișcare!


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE

« Duracell ® # te pune în mișcare ! »

desfășurată în perioada 15 aprilie-16 iunie 2019

SEC Ț IUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania promoțională “Duracell®# te pune în mișcare!” (” Campania”) este organizată și desfășurată de către Societatea S.C. Interbrands Marketing & Distribution S.R.L. (denumită în continuare "Organizatorul"), o societate din România, cu sediul social în București, Șoseaua Viilor nr. 14, Sector 5, având Codul Unic de Înregistrare RO 3786280, denumită în cele ce urmează „ Organizator” sau.

1.2. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament (denumit în continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt menționate mai jos.

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public Conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web www. essagroup.ro/regulamente - secțiunea Regulament, pe site-ul www.duracell.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane si in baza unui apel telefonic la Infoline 031.780.1001, numar cu tarif normal, apelabil între orele 9:00 - 18:00, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei sau prin transmiterea unei solicitări scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa mentionata la punctul 1.1 de mai sus.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul oficial , urmand ca astfel de modificari sau completari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea acestora in mod oficial pe toate canalele de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public in prima instanta, la momentul anuntarii Campaniei promotionale.

1.5. Mecanismul Campaniei va fi realizat si operat de catre Organizator prin intermediul SC ESSA SALES & DISTRIBUTION S.R.L., societate comerciala cu sediul în Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului cu numarul J40/ 13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumita in continuare „Agentia”).

1.6. Agentia, in calitate de Imputernicit al Organizatorului, va desfasura urmatoarele activitati cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

1. 6 .1. Înregistrarea tuturor inscrierilor in baza de date continand totalitatea inscrierilor in Campanie, pentru inscrierile receptionate prin SMS, in vederea efectuarii tragerilor la sorti si acordarii premiilor;

1 . 6 . 2. Va constitui si va administra, in conditii de deplina siguranta, o baza de date comuna (in continuare „Baza de Date”), care va cuprinde datele de identificare ale participantilor la Campania publicitara, asa cum sunt acestea mentionate in prezentul Regulament, cu scopul implementarii prezentei campanii;

1. 6 .3. Va contacta castigatorii desemnati ai Campaniei publicitare pentru validare. Validarea se va face pe baza bonurilor fiscale cu care s-au inscris in Campanie si prin verificarea unui act de identitate valabil, pentru a face dovada varstei minime admise pentru Campanie (18 ani) si va colecta datele suplimentare strict necesare punerii in posesie a premiilor castigate.

SEC Ț IUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

SEC Ț IUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va fi lansata si se va desfasura de la data de 15 aprilie 2019, ora 00:00:00 si pana la data de 16 iunie 2019, ora 23:59:59, inclusiv (denumita in continuare “ Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv in perioada mai sus mentionata.

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SEC Ț IUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. La această Campanie participă următoarele produse care se comercializeazǎ pe teritoriul României, dupa cum urmeaza: toate produsele marca Duracell, respectiv toate tipurile de baterii, inclusiv bateriile destinate echipamentelor auditive, toate tipurile de incarcatoare si toate tipurile de acumulatori. Nu participă la Campanie produsele de tip lanternă marca Durecell.

La Campanie participa doar produsele mentionate mai sus („ Produsele Participante”), care sunt comercializate in toate magazinele de pe teritoriul Romaniei, inclusiv produse comercizalizate prin intermediul magazinelor virtuale (online).

SEC Ț IUNEA 5. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

5.1. La aceasta Campanie pot participa cetatenii romani sau cetateni straini, persoane fizice care sunt rezidenti in Romania sau au domiciliul stabil in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 1 aprilie 2019 si care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „Participanti”).

5.2. Prin participarea la Campanie, Participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei, si anume cheltuieli determinate de achizitionarea Produselor participante, de obtinerea de informatii cu privire la Campanie, prin apelarea numarului de infoline dedicat Campaniei, cheltuielilor legate de trimiterea de SMS-uri catre numarul Campaniei (numar cu tarif normal – 0.05 EUR + Tva/ sms trimis, operabil din retelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi), cheltuieli pentru transmiterea de documente prin fax/e-mail/posta etc., dupa caz. Enumerarea de mai sus este exemplificativa, nu exhaustiva.

5.3. Angajatii Organizatorului si ai Agentiei, precum si persoanele juridice/persoanele fizice autorizate/asociatiile familiale sau alte persoane/entitati juridice nu pot beneficia de sansa de a castiga premiile acordate prin tragere la sorti. In cazul in care ar participa si ar fi desemnati castigatori ai acestor premii, li se va retrage premiul si va fi acordat unui castigator care sa intruneasca cerintele prevazute in prezentul Regulament pentru castigarea premiilor.

5. 4 . In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator, rezulta ca participarea la Campanie a fost fraudată, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie acesti participanti, de a retrage acestor participanti premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la Campanie.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1 . În cadrul prezentei Campanii, Organizatorul acordă în total următoarele premii:

Tip Premiu

Denumire Premiu

Cantitate/ buc.

Valoare unitara (ron cu TVA)

Valoare totală (ron cu TVA)

Premii zilnice

Kit Adventură Duracell (Minge, rucsac, selfie stick, bidon pentru apă)

126

287,00

36.162,00

Premii săptămânale

Bicicleta MTB ROCKRIDER 340 26" L

9

833,90

7.505,10

Premiu final

Trotineta electrica pliabila Xiaomi Mi M365

3

1.839,00

5.517,00

Total

138

49.184,10

Valoare totală a premiilor este de 49.184,10lei (TVA inclus).

6.2. Desemnarea câștigătorilor se va face în conformitate cu prezentul Regulament.

6.3 Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea/înlocuirea premiilor. Premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

6.4 . Premiile campaniei se vor acorda în limita stocului disponibil,iar un Participant nu poate câștiga în cadrul Campaniei mai mult de 1 (un) premiu de același tip/din aceeași categorie (ex. un Participant nu poate câștiga 2 premii constând în Kit Aventură, însă poate câștiga 1 Kit Aventură și 1 Bicicletă MTB ROCKRIDER 340 26" L) .

SEC Ț IUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1. Campania, organizată pe teritoriul Romaniei, în perioada 15.04.2019 – 16.06.2019, se desfășoară în toate magazinele de pe teritoriul Romaniei unde se comercializează produsele participante, atat puncte fizice de vanzare, cat si prin intermediul magazinelor virtuale, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial

Participanții care achiziționează unul sau mai multe produse Duracell din cele menționate la Art. 4.1, Produse participante , din toate rețelele de pe teritoriul României și se înscriu la Campanie, pot câștiga prin tragere la sorți unul din premiile zilnice, săptămânale sau marele premiu!

Participantul se poate înscrie la Campanie în oricare din următoarele două modalități:

-Prin transmiterea prin SMS la nr. 1800* (număr cu tarif normal – 0.05 EUR + Tva/ sms trimis) operabil din retelele Orange, Vodafone, Telekom) a numărului bonului fiscal care face dovada achiziției Produselor participante, î n perioada 15 aprilie 2019 – 16 iunie 2019

- O nline prin introducerea numărului de bon fiscal care face dovada achiziționării Produselor participante, î n perioada 15 aprilie 2019 – 16 iunie 2019, și completarea unui formular de înscriere disponibil pe site-ul www.duracell.ro .

7. 2. Fiecare bon fiscal poate fi înscris în Campanie o singură dată, iar un Participant are dreptul să se înscrie în Campaniei cu maximum 10 bonuri fiscale pe zi.Premiile se vor acorda prin tragere la sorți, pe baza unui algoritm electronic automatizat, cu ajutorul programului www.random.org, conform mecanismului detaliat în Secțiunea 8.

7. 3 . Fiecare număr de bon fiscal corect înscris, îi aduce Participantului o șansă de câștig la premiile ce urmează a fi atribuite prin tragere la sorți.

7. 4 . Pentru ca o înscriere să fie validată preliminar, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) Să conțină un număr de bon fiscal care să ateste achiziția realizată, respectiv un produs din gama Duracell din cele menționate la Art. 4.1 Produse participante;

b) Număr bonului fiscal să fie înscris în Campanie în perioada 15 aprilie 2019, ora 00:00:00 până la data de 16 iunie 2019, ora 23:59:59.

c) Număr bonului fiscal sa nu mai fi fost înscris anterior în Campanie.

7. 5 . Fiecare înscriere prin SMS este validată preliminar la momentul transmiterii/înregistrării acesteia. În acest sens, pentru fiecare înscriere efectuată prin SMS, Participantul va primi imediat, prin mesaj de confirmare prin SMS, unul din următoarele răspunsuri:

  1. Dacă SMS-ul a fost transmis fără a se menționa numărul bonului fiscal, atunci Participantul va primi un mesaj de forma:

Ne pare rău, ai trimis un mesaj gol, fără numărul bonului fiscal! Te rugăm să reîncerci să introduci codul corect! Succes!”

  1. Dacă numărul bonului fiscal a fost înscris în forma corectă, face parte din seria de 10 numere pe zi și nu a mai fost înscris anterior în Campanie, atunci Participantul va primi un mesaj de forma:

Felicitări! Te-ai înscris în Campania Duracell ® # te pune în mișcare !”! Păstrează bonul fiscal pentru validare!”

  1. Dacă de pe același număr de telefon se trimit mai mult de 10 mesaje de înscriere pe zi, Participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

Iți mulțumim pentru înscrieri, ai depășit deja limita de 10 înscrieri pe zi conform Regulamentului!

  1. Dacă un numar de bon fiscal este înscris în data de 16.06.2019, după ce se depășeste limita de 10 numere, respectiv în ultima zi de Campanie, Participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

Iți mulțumim pentru înscrieri, ai depășit deja limita de 10 înscrieri pe zi conform Regulamentului! Azi e ultima zi de Campanie, așadar nu te mai poți înscrie.

  1. Dacă un număr de bon fiscal va fi trimis de mai multe ori de pe același număr, Participantul va primi un mesaj cu următorul răspuns:

Acest cod a mai fost înscris. Pentru noi șanse la premii te rugam să reîncerci cu un nou bon fiscal! Succes!”

  1. Pentru fiecare înscriere trimisă înainte de data şi ora începerii Campaniei, indiferent de câte numere de bon fiscal trimite, Participantul va primi un mesaj de răspuns în legatură cu prezenta Campanie cu următorul conținut:

Iți mulțumim pentru înscriere, Campania se derulează în perioada 15 aprilie 2019 –16 iunie 2019! Te rugăm să revii în această perioadă! ”

  1. Pentru fiecare înscriere trimisă după data și ora închiderii Campaniei, indiferent de câte numere de bon fiscal trimite, Participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

Campania Duracell ® # te pune în mișcare !” s-a încheiat! Vă invităm să participați și la campaniile viitoare și să urmăriți lista câștigatorilor pe www.essagroup.ro/noutati .

  1. Orice Participant care s-a înscris la Campanie va recepționa un mesaj cu privire la informarea Participantului despre politica de prelucrare a datelor caracter personal, politică publicată pe site-ul oficial al Agenției.

’’ Informați-vă cu privire la noua politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pe www.essagroup.ro !”

7. 6 . Un Participant poate înscrie în Campanie maximum 10 bonuri fiscale valide pe zi și este supus obligației de a păstra și, după caz, prezenta dovada deținerii bonului fiscal ce atestă achiziționarea Produselor participante, în original, pentru a putea fi validat în cazul unei eventuale reclamații sau în cazul desemnarii sale ca și câștigător, pentru a putea intra în posesia premiului câștigat.Fiecare bon fiscal poate fi înscris în Campaniei o singură dată, indiferent de numărul de telefon utilizat la înscriere.

7. 7 . La tragerile la sorți nu vor participa înscrierile prin SMS care nu cuprind informațiile solicitate conform specificațiilor de mai sus sau în care Participanții furnizează bonuri fiscale incomplete/incorecte, precum și înscrierile efectuate în afara perioadei desfășurării Campaniei. După data limita de inscriere (16 iunie 2019, ora 23:59:59), Organizatorul nu ia în considerare înscrierile în Campanie efectuate prin intermediul SMS-ului la numărul 1800 ori prin intermediul platformei www.duracell.ro.

7. 8 . CLAUZE SPECIALE . În cazul în care un Participant reclamă, în orice modalitate, invalidarea bonului fiscal înscris în Campanie, indiferent de motivele pe baza cărora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu, numărul bonului fiscal a mai fost înscris în Campanie anterior, numărul bonului fiscal este greșit, incomplet sau incorect etc.), atunci se va respecta următoarea procedură de validare sau invalidare preliminară:

7. 8 .1. Agenția îi va solicita Paticipantului să formuleze reclamația la infoline 031.780.1001 sau gdpr@essagroup.ro, convorbirea urmând a fi înregistrată numai cu consimțământul Participantului, și să prezinte în termen de 48 de ore de la data formulării reclamației, dovada deținerii în original a bonul fiscal participant pe care figureaza codul unic de casă. Participantul poate face dovada deținerii bonul fiscal în original prin prezentarea acestuia la adresa Agenției prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin curier ori prin transmiterea unei fotocopii lizibile (fotografie sau scan) a bonului fiscal la adresa de e-mail sau la numărul de fax comunicate de operatorul Infoline la momentul preluării reclamației, pentru a se putea verifica dacă validarea preliminară a fost facută corect;

7 . 8 .2. În cazul în care numărul bonului fiscal revendicat în cadrul reclamației a fost înscris anterior în Campanie de către un alt Participant, pentru a se putea face validarea Participantului ce a achiziționat în realitate și în mediul corect Produsul participant și a facut înscrierea în Campanie în mod corect, Agenția îl va contacta și pe Participantul care a înscris în prealabil în Campanie numărul bonului fiscal, la numărul de telefon de la care s-a efectuat înscrierea și îi va comunica respectivului Participant scopul apelului. După înștiințarea Participantului despre faptul că apelul respectiv va fi înregistrat și va obține acordul acestuia pentru înregistrarea apelului, Agenția îi va comunica situația de fapt și acestuia i se va solicita să prezinte în termen de 48 de ore de la data contactării sale telefonice, dovada deținerii în original a bonului fiscal pentru a se putea face în acest fel validarea sa preliminară față de situația de fapt existentă. Participantul poate face dovada deținerii bonului fiscal înscris prin trimitere unei foto-copii lizibile a acestuia prin e-mail sau fax la adresa de email sau numărul de fax comunicate de operatorul Infoline, prin prezentarea acestuia la adresa Agenției prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin curier, pentru a se putea verifica dacă validarea sa preliminară a fost facută corect;

7. 8 .3. În cazul în care vreunul dintre Participanții menționați la articolele de mai sus nu respectă termenul menționat pentru prezentarea bonului fiscal în original ori refuză prezentarea acestuia, atunci Agenția va invalida înscrierea respectivului Participant, prin eliminarea înscrierii acestuia din baza de date a Campaniei, fără a avea obligația de a notifica în prealabil participantul care nu a facut dovada deținerii bonului fiscal pentru validarea înscrierii;

7. 8 .4. În cazul în care Participantul aflat în situația descrisă la art 7.8.3 motivează întemeiat imposibilitatea prezentării bonului fiscal în original în termenul de 48 de ore acordat inițial, atunci Agenția poate prelungi acest termen cu încă 48 ore (în situațiile în care durata Campaniei permite această prelungire), participantul suportând însă, în cazul nesocotirii acestor termene, consecința imposibilității validării înscrierii sale în timpul necesar în baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmează;

7. 8 .5. În situația în care Participantii transmit Agenției dovada deținerii bonului fiscal prin fotocopie la adresa de e-mail sau numărul de fax comunicate de operatorul Infoline, ori prin prezentarea acestuia la adresa Agenției prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin curier, iar la primire se constată de către Agenție că documentele transmise nu sunt lizibile sau în cazul în care Agenția are îndoieli cu privire la veridicitatea informației care se regășeste pe fotocopiile transmise, aceasta are dreptul de a solicita în mod expres transmiterea bonului fiscal în original, prin poștă sau curier la adresa Agenției, în scopul verificării exacte a situației.

SEC Ț IUNEA 8 . ACORDAREA ȘI VALIDAREA PREMIILOR

8 .1. Desemnarea câștigătorilor premiilor se va face prin tragere la sorți electronică, , în prezenţa unui reprezentant al Agenției și va fi asistată de un notar public.

În cadrul acestei Campanii se vor acorda premii săptămânale prin trageri la sorți, dintre toate înscrierile valide, conform procedurii descrise în prezentul Regulament, după cum urmează:

(1) În urma tragerii la sorți, ce va avea loc în data de 22.04.2019, se vor desemna:

- 14 premii constând în Kit Aventură, câte 2 (două) premii pentru fiecare zi;

- 1 premiu constând în Bicicleta MTB ROCKRIDER 340 26" L, aferente înscrierilor din perioada 15.04.2019, ora 00:00:00 – 21.04.2019, ora 23:59:59.

(2) În urma tragerii la sorți, ce va avea loc în data de 06.04.2019, se vor desemna:

- 14 premii constând în Kit Aventură, câte 2 (două) premii pentru fiecare zi;

- 1 premiu constând în Bicicleta MTB ROCKRIDER 340 26" L, aferente înscrierilor din perioada 22.04.2019, ora 00:00:00 – 28.04.2019, ora 23:59:59.

(3) În urma tragerii la sorți, ce va avea loc în data de 06.04.2019, se vor desemna:

- 14 premii constând în Kit Aventură, câte 2 (două) premii pentru fiecare zi;

- 1 premiu constând în Bicicleta MTB ROCKRIDER 340 26" L, aferente înscrierilor din perioada 29.04.2019, ora 00:00:00 – 05.05.2019, ora 23:59:59.

(4) În urma tragerii la sorți, ce va avea loc în data de 13.05.2019, se vor desemna:

- 14 premii constând în Kit Aventură, câte 2 (două) premii pentru fiecare zi;

- 1 premiu constând în Bicicleta MTB ROCKRIDER 340 26" L, aferente înscrierilor din perioada 06.05.2019, ora 00:00:00 – 12.05.2019, ora 23:59:59.

(5) În urma tragerii la sorți, ce va avea loc în data de 20.05.2019, se vor desemna:

- 14 premii constând în Kit Aventură, câte 2 (două) premii pentru fiecare zi;

- 1 premiu constând în Bicicleta MTB ROCKRIDER 340 26" L, aferente înscrierilor din perioada 13.05.2019, ora 00:00:00 – 19.05.2019, ora 23:59:59.

(6) În urma tragerii la sorți, ce va avea loc în data de 27.05.2019, se vor desemna:

- 14 premii constând în Kit Aventură, câte 2 (două) premii pentru fiecare zi;

- 1 premiu constând în Bicicleta MTB ROCKRIDER 340 26" L, aferente înscrierilor din perioada 20.05.2019, ora 00:00:00 – 26.05.2019, ora 23:59:59.

(7) În urma tragerii la sorți, ce va avea loc în data de 03.06.2019, se vor desemna:

- 14 premii constând în Kit Aventură, câte 2 (două) premii pentru fiecare zi;

- 1 premiu constând în Bicicleta MTB ROCKRIDER 340 26" L, aferente înscrierilor din perioada 27.05.2019, ora 00:00:00 – 02.06.2019, ora 23:59:59.

(8) În urma tragerii la sorți, ce va avea loc în data de 10.06.2019, se vor desemna:

- 14 premii constând în Kit Aventură, câte 2 (două) premii pentru fiecare zi;

- 1 premiu constând în Bicicleta MTB ROCKRIDER 340 26" L, aferente înscrierilor din perioada 03.06.2019, ora 00:00:00 – 09.06.2019, ora 23:59:59.

(9) În urma tragerii la sorți, ce va avea loc în data de 17.06.2019, se vor desemna:

- 14 premii constând în Kit Aventură, câte 2 (două) premii pentru fiecare zi;

- 1 premiu constând în Bicicleta MTB ROCKRIDER 340 26" L, aferente înscrierilor din perioada 10.06.2019, ora 00:00:00 – 16.06.2019, ora 23:59:59.

Pentru fiecare premiu acordat zilnic/săptămânal se vor extrage și câte 3 (trei) rezerve.

La finalul Campaniei , se va acorda, prin tragere la sorți electronică , care va avea loc în data de 19 iunie 2019 , dintre toate înscrierile valide din perioada 15.04.2019, ora 00:00:00 –16.06.2019, ora 23:59:59, conform procedurii descrise în prezentul Regulament, 3 (trei) premii constând în Trotineta electrica pliabila Xiaomi Mi M365. Pentru fiecare premiu final se vor extrage și câte 3 (trei) rezerve.

8 .2. După tragerea la sorți, Participanții ale căror înscrieri au fost desemnate câștigătoare vor fi contactați telefonic în termen de 2 zile lucrătoare de la data extragerii pentru continuarea procedurii de validare, și anume: verificarea condițiilor de eligibilitate (deținerea unui bon fiscal care să ateste achiziția produselor participante, deținerea unui document de identitate valabil la data validării ca și câștigător, vârsta minimă de 18 ani la data începerii Campaniei) și pentru a i se comunica toate informațiile necesare pentru a intra în posesia premiului.

Un potențial câștigător va fi contact de patru ori pe zi, timp de maxim 2 zile lucrătoare de la data extragerii, în momente diferite ale zilei, în cazul în care nu răspunde telefonic. Dacă în urma apelului telefonic, potențialul câștigător nu poate fi contactat/ nu răspunde, Organizatorul va trece automat la rezerve, apelând la acestea în ordinea extragerii lor.

8 .3 . Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la câte o rezervă în ordinea extragerii lor și în cazul în care câștigătorul extras a încălcat termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial ori refuză premiul.

8 .4 . În cazul în care nici una dintre rezerve nu poate fi validată, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.

8 .5 . Pentru validarea câștigătorului, acesta trebuie să trimită în maximum 2 zile lucrătoare de la data contactării telefonice o copie a bonului fiscal în bază căruia a fost desemnat câștigător, prin fax sau email la o adresa ce va fi comunicată de către Agenție în momentul contactării. Totodată, câștigătorul validat va transmite informații cu privire la numele și prenumele său, vârsta și adresa de domiciliu unde se va efectua livrarea premiului.

8 .7 . Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita câștigătorilor bonul fiscal în original care face dovada achiziționarii Produselor participante la Campanie, in perioada de desfășurare a acesteia.

8 . 8. Intrarea în posesia premiului se va face pe cheltuiala Agenției, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data validării la un termen stabilit de comun acord cu câștigătorul, în urma primirii pe email a documentelor solicitate de Agenție pentru validarea acestuia.

8 . 9. Pentru intrarea în posesia premiului, câștigătorul trebuie sa prezinte spre verificare – in original – curierului/agentului împuternicit de Agenție, următoarele documente: cartea de identitate valabilă. La înmânarea premiului, se va încheia un process verbal între câștigător și curier/agent. Refuzul furnizării uneia sau mai multora dintre aceste date, neîntemeiat, echivaleaza cu renunțarea la premiu.

8 .1 0. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participant Agentiei nu atrage răspunderea acesteia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

8 .1 1 . Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

SEC Ț IUNEA 9 . CLAUZE DIVERSE PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

9 .1. Pentru ca un Participant să fie validat câștigător, trebuie să îndeplinească concomitent și în mod obligatoriu următoarele condiții:

9 .1.1. Să îndeplinească toate condițiile de participare, respectiv validare, prevăzute în prezentul Regulament;

9 .1.2. Să respecte întocmai și în termen procedura de validare menționată la Secțiunea 8;

9 .2. În sensul prezentului Regulament, Participantul care întrunește toate condițiile de mai sus este validat câștigător.

9 .3. Câștigurile înregistrate vor fi invalidate și dreptul de atribuire a premiului respectiv se va pierde în următoarele situații:

1. Participantul căruia i s-a alocat un premiu nu îndeplinește prevederile prezentului Regulament;

2. La constatarea oricăror neconcordanțe între bonul fiscal înscris în Campanie și cel comunicat în procedura de validare;

3. Participantul în cauză nu poate face dovada, în termenul specificat, a deținerii bonului fiscal extras care atestă achiziționarea produselor participante la Campanie integral, lizibil și în original;

4. Numărul de telefon cu care un participant desemnat câștigător s-a înscris în Campanie nu este valid sau nu poate fi contactat prin apel telefonic sau SMS, din orice motiv care nu ține de Organizator.

9 .4. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanților cărora li s-a alocat vreun premiu, dar care au fost invalidați ca urmare a nerespectării întocmai cerințelor Regulamentului sau care nu au revendicat premiul în timpul alocat conform prezentului Regulament.

9 .5. Câștigătorul unui premiu nu poate ceda/vinde premiul, integral sau în parte, unei alte persoane.

9 .6. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru documentele trimise de Participanții desemnați câștigători care nu ajung la Organizator în termenele menționate în prezentul Regulament și nici pentru premiile care nu ajung la câștigători din motive independente de voința Organizatorului, ca de exemplu, dar fără a se limita la: comunicarea/transmiterea în vederea validării bonului fiscal câștigător la altă adresă de e-mail decât cele menționate în prezentul Regulament.

9 . 7 . Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii nu pot fi înlocuite cu alte beneficii și vor fi puse în posesia câștigătorilor, prin grija Organizatorului, doar pe teritoriul Romaniei.

SEC Ț IUNEA 1 0 . RESPONSABILITATE ȘI R Ă SPUNDERE

1 0 .1. Înscrierile în Campanie sau revendicările făcute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând, fără limitare, orice alt tip de modificări ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevrării acestora, precum și înscrierile după data de 16 iunie 2019 ora 23:59:59, vor fi nule și nu vor fi luate în considerare de Organizator.

1 0 .2. Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea:

1 0 .2.1. pentru înscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum și pentru înscrierile efectuate înainte sau după expirarea perioadei de înscriere în Campanie;

1 0 .2.2. pentru pierderile sau întârzierile mesajelor de răspuns menționate in Secțiunea 7, determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului;

1 0 .2.3. pentru întreruperile neanunțate ale serviciului de internet sau SMS de către furnizorii locali ai acestor servicii sau blocarea accesului intern datorită supraaglomerării rețelelor de telefonie sau SMS pe perioadele de trafic intens;

1 0 .2.4. pentru situațiile în care mai multe persoane revendică același bon fiscal;

1 0 .2.5. pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost înregistrate pe platforma pentru contactare și validare;

1 0 .2.6. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale unice declarate câștigătoare.

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale cu produsele participante nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu solicitanții unor astfel de revendicări ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

1 0 .3. Prin participarea la Campanie, toți Participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

1 0 .4. Prin participarea la Campanie, toți câștigătorii sunt de acord să facă dovada vârstei cerute pentru participarea la această Campanie, să furnizeze Organizatorului datele necesare punerii în posesie a premiilor câștigate și să semneze un proces verbal de predare primire a premiului câștigat.

SEC Ț IUNEA 1 1 . PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1 1 .1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și Agenția implicate în organizarea Campaniei se obligă să respecte preverile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

1 1 .2. Organizatorul acționează în calitate de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, iar Agenția acționează în calitate de Împuternicit. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

1 1 .3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

a) înregistrarea și validarea câștigătorilor campaniei publicitare:

b) înmânarea premiilor câștigătorilor;

c) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate (obligația legală a Organizatorului);

d) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);

e) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

1 1 .4. În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

1 1 .5. Informatii pentru participanti:

Agenția prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii, în calitate de Împuternicit.

1 1 .6. Transferul datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale participantilor nu se vor transfera decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

1 1 .7. Durata de păstrare a datelor. Termenul în care datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate, în scopul/scopurile descrise mai sus este de 3 luni de la momentul colectării, exceptând cazul în care legislația în vigoare prevede alte termene obligatorii.

1 1 .8. Drepturile persoanelor vizate. Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată, și anume:a) Dreptul la informare: persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege

b) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

c) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;

d) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate;

• si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

• datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

e) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică.

f) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

• în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;

• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

g) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Agenția prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite acesteia să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Agenția poate să transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele mai sus, persoanele vizate pot contacta Agenția utilizând următoarele date de contact:

Adresa de Corespondență: Essa Sales & Distribution S.R.L., București, Strada Siret nr 50, Sector. h) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere : persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

SEC Ț IUNEA 1 2 . TAXE ŞI IMPOZITE

1 2 .1 . Acolo unde este cazul, Agentia, va calcula, declara, reține și vira impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit (în cazul unui premiu al cărui valoare depășește 600 lei). Orice alte obligații de natură fiscală în legătură cu acestea sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului.

SEC Ț IUNEA 1 3 . ÎNCETAREA CAMPANIEI

1 3 .1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie promotionala.

SEC Ț IUNEA 1 4 . LITIGII

1 4 .1. In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din jurisdictia carora se afla Organizatorul.

SEC Ț IUNEA 1 5 . FORTA MAJORA

1 5 .1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

1 5 .2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va, fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului civil in vigoare. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 10 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SEC Ț IUNEA 1 6 . ALTE CLAUZE

1 6 . 1 . Prin participarea la aceasta Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

1 6 . 2 . Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina de internet a Organizatorului: www.essagroup.ro, cu cel putin 24 de ore inainte ca aceste sa devina aplicabile.

16.4. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in scris, la urmatoarea adresa: S.C. Essa Sales&Distribution S.R.L., Str. Siret, numarul 50, sector 1, Bucuresti, Romania.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata şi se autentifică într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 4 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 exemplare au fost eliberate părţii.

S . C . ESSA SALES & DISTRIBUTION S . R . L .

Liste castigatori campanie „ Duracell ®# aduce jucariile la viata!\":

 

Saptamana 15.10-20.10.2019

 

Nume

Chipara Maria

Usturoi Dumitrina

Cornila Ana-Maria

Mandru Mihai-Narcis

Leucusescu Laura Elena

Tanasa Daria

Petru Usturoi

Mihalache Mihaela

Lazar Andrada Hermina

Cioc Doinita

Paul Tomosoiu

Nemtuc Raluca

Roxana Vasile

Cornila Mihaela

 

 

Saptamana 21.10-27.10.2019

 

Nume

Prodan Mircea Dometian

Usturoi Claudia

Lazar Eugen

Fatu Andrei

Rimbu Alexandra

Marusac Dorina

Radu Oana Emilia

Iosif Marusac

Ardeleanu Constantin

Lacramioara Sandu

Ionescu Mirela

Leucusescu Laura Elena

Gheorghisan Ioana Mădălina

Stanciu Răzvan Ionuț

Ionel Florescu

Buga Mihai

Coman Petre Emil