REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI: „Castiga premii pentru momente de tihna” 22 noiembrie – 22 decembrie 2019


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

Campania promotionala “ Castiga premii pentru momente de tihna ” (”Campania”) este organizata si desfasurata de catre este societatea FrieslandCampina Romania S.A. (denumita in continuare "Organizatorul"), cu sediul social in Calea Baciului nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania, avand cod de identificare fiscala RO 6632642, inregistrata in Registrul Comertului cu numarul J12/2432/2012.

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii si pe care toti participantii sunt obligati sa le respecte. Prin inscrierea si participarea la Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor cu privire la acesta. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toti participantii, care se obliga sa il respecte si sa i se conformeze.

 

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public Conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web www.intihna.ro/regulament , fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a Campaniei (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), prin trimiterea unei solicitari la punctul de lucru al Organizatorului din București, sectorul 2, str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, etaj 10, in atentia „Departamentului de Marketing” sau la adresa secretariat_napolact@frieslandcampina.com.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul precum si de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei oricand pe durata desfasurarii acestuia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui act aditional ce va fi fi comunicat catre public cu cel putin 24 (douazeci si patru) de ore inainte de intrarea in vigoare prin publicare pe site-ul web www.intihna.ro/regulament.

 

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Concursului, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte in termen de 24 (douazeci si patru) de ore de la data publicarii lor pe site-ul web www.intihna.ro. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-ul web www.intihna.ro.

 

Mecanismul Campaniei va fi realizat si operat de catre Organizator prin intermediul ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate cu sediul în Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului cu numarul J40/ 13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumita in continuare „Agentia”) care se va ocupa de toate formalitatile aplicabile cu privire la desfasurarea Campaniei. Responsabilitatile Agentiei vor include urmatoarele:

 

Agentia se va ocupa de inregistrarea tuturor inscrierilor in baza de date continand totalitatea inscrierilor in Campanie, pentru inscrierile receptionate prin SMS, in vederea efectuarii tragerilor la sorti si acordarii premiilor;

 

Agentia va constitui si va administra, in conditii de deplina siguranta, o baza de date comuna (in continuare „Baza de Date”), care va cuprinde datele de identificare ale participantilor la Campanie, asa cum sunt acestea mentionate in prezentul Regulament, cu scopul implementarii prezentei Campanii;

 

Agentia va contacta castigatorii desemnati ai Campaniei pentru validare. Validarea se va face pe baza bonurilor fiscale cu care s-au inscris in Campanie si a unui act de identitate valabil, pentru a face dovada varstei minime admise pentru Campanie (18 ani) si va colecta datele suplimentare necesare punerii in posesie a premiilor castigate;

 

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

 

Organizatorul si societatile implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania este organizata si se desfasoara in toate locatiile magazinelor Profi de pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPASECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

Campania promotionala “ Castiga premii pentru momente de tihna ” (”Campania”) este organizata si desfasurata de catre este societatea FrieslandCampina Romania S.A. (denumita in continuare "Organizatorul"), cu sediul social in Calea Baciului nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania, avand cod de identificare fiscala RO 6632642, inregistrata in Registrul Comertului cu numarul J12/2432/2012.

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii si pe care toti participantii sunt obligati sa le respecte. Prin inscrierea si participarea la Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor cu privire la acesta. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toti participantii, care se obliga sa il respecte si sa i se conformeze.

 

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public Conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web www.intihna.ro/regulament , fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a Campaniei (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), prin trimiterea unei solicitari la punctul de lucru al Organizatorului din București, sectorul 2, str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, etaj 10, in atentia „Departamentului de Marketing” sau la adresa secretariat_napolact@frieslandcampina.com.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul precum si de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei oricand pe durata desfasurarii acestuia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui act aditional ce va fi fi comunicat catre public cu cel putin 24 (douazeci si patru) de ore inainte de intrarea in vigoare prin publicare pe site-ul web www.intihna.ro/regulament.

 

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Concursului, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte in termen de 24 (douazeci si patru) de ore de la data publicarii lor pe site-ul web www.intihna.ro. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-ul web www.intihna.ro.

 

Mecanismul Campaniei va fi realizat si operat de catre Organizator prin intermediul ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate cu sediul în Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului cu numarul J40/ 13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumita in continuare „Agentia”) care se va ocupa de toate formalitatile aplicabile cu privire la desfasurarea Campaniei. Responsabilitatile Agentiei vor include urmatoarele:

 

Agentia se va ocupa de inregistrarea tuturor inscrierilor in baza de date continand totalitatea inscrierilor in Campanie, pentru inscrierile receptionate prin SMS, in vederea efectuarii tragerilor la sorti si acordarii premiilor;

 

Agentia va constitui si va administra, in conditii de deplina siguranta, o baza de date comuna (in continuare „Baza de Date”), care va cuprinde datele de identificare ale participantilor la Campanie, asa cum sunt acestea mentionate in prezentul Regulament, cu scopul implementarii prezentei Campanii;

 

Agentia va contacta castigatorii desemnati ai Campaniei pentru validare. Validarea se va face pe baza bonurilor fiscale cu care s-au inscris in Campanie si a unui act de identitate valabil, pentru a face dovada varstei minime admise pentru Campanie (18 ani) si va colecta datele suplimentare necesare punerii in posesie a premiilor castigate;

 

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

 

Organizatorul si societatile implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania este organizata si se desfasoara in toate locatiile magazinelor Profi de pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

Campania va fi lansata la data de 22 noiembrie 2019, ora 00:00:00 si va dura pana la data de 22 decembrie 2019, ora 23:59:59, inclusiv (“Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv in perioada mai sus mentionata.

 

Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Inainte de inceperea Campaniei si dupa incetarea duratei acesteia, indeplinirea conditiilor menţionate in Regulament nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele participante la Campanie sunt urmatoarele tipuri de produse, cu conditia sa fie achizitionate din magazine din reteaua Profi („Produsele Participante”):

 

Marca

Produs Participant

NAPOLACT BIO

LAPTE NAPOLACT BIO 1.5% PET 1.4L

NAPOLACT BIO

LAPTE NAPOLACT BIO 3.8% PET 1.4L

NAPOLACT BIO

LAPTE NAPOLACT BIO 1.5% CUTIE

NAPOLACT BIO

LAPTE NAPOLACT BIO 3.8% CUTIE

NAPOLACT BIO

IAURT NAPOLACT BIO 3.8% PAHAR 140g

NAPOLACT BIO

IAURT NAPOLACT BIO 3.8% PAHAR 300g

NAPOLACT BIO

IAURT NAPOLACT BIO 3.8% GAL 800g

NAPOLACT BIO

IAURT NAPOLACT BIO 0.9% PAHAR 140g

NAPOLACT BIO

IAURT NAPOLACT BIO 3.8% MPACK "-10%" 4*140g

NAPOLACT BIO

IAURT CREMOS NAPOLACT BIO 4.5% PAHAR 140g

NAPOLACT BIO

IAURT CREMOS NAPOLACT BIO 4.5% PAHAR 300g

NAPOLACT BIO

IAURT SMANTANOS NAPOLACT BIO 10% PAHAR 140g

NAPOLACT BIO

NAPOLACT IAURT ECOLOGIC 2.7% CIRESE 130g

NAPOLACT BIO

NAPOLACT IAURT ECOLOGIC 2.7% PIERSICI-CAISE 130g

NAPOLACT BIO

NAPOLACT IAURT ECOLOGIC 2.7% CAPSUNI 130g

NAPOLACT BIO

NAPOLACT IAURT ECOLOGIC 2.7% FRUCTE DE PADURE 130g

NAPOLACT BIO

NAPOLACT IAURT ECOLOGIC DE BAUT 1.7% CIRESE 230g

NAPOLACT BIO

NAPOLACT IAURT ECOLOGIC DE BAUT 1.7% CAPSUNI 230g

NAPOLACT BIO

NAPOLACT IAURT ECOLOGIC DE BAUT 1.7% FRUCTE DE PADURE 230g

NAPOLACT BIO

NAPOLACT IAURT ECOLOGIC DE BAUT 1.7% PIERSICI-CAISE 230g

NAPOLACT BIO

IAURT DE BAUT NAPOLACT BIO 2.8% 330g

NAPOLACT BIO

IAURT DE BAUT NAPOLACT BIO 2.8% 3x330g

NAPOLACT BIO

CHEFIR NAPOLACT BIO 3.5% 330g

NAPOLACT BIO

CHEFIR NAPOLACT BIO 3.5% 3x330g

NAPOLACT BIO

SANA NAPOLACT BIO 3.5% 330g

NAPOLACT BIO

SANA NAPOLACT BIO 3.5% 3x330g

NAPOLACT BIO

LAPTE BATUT NAPOLACT BIO 2% 330g

NAPOLACT BIO

NAPOLACT SANA ECO 3.5% PET 750G

NAPOLACT BIO

NAPOLACT CHEFIR ECO 3.5% PET 750G

NAPOLACT BIO

NAPOLACT IAURT DE BAUT ECO 2.8% PET 750G

NAPOLACT BIO

NAPOLACT LAPTE BATUT ECO 2% PET 750G

NAPOLACT BIO

IAURT DE BAUT NAPOLACT BIO 0.9% 330g

NAPOLACT BIO

SMANTANA NAPOLACT BIO 25% 300G

NAPOLACT BIO

UNT NAPOLACT BIO 82% 180g

NAPOLACT BIO

NAPOLACT TELEMEA ECOLOGICA 300g

NAPOLACT

LAPTE CONSUM NAPOLACT 1.5% CUTIE

NAPOLACT

LAPTE CONSUM NAPOLACT 3.5% CUTIE

NAPOLACT

LAPTE CONSUM NAPOLACT 1.5% PET 1.6L

NAPOLACT

LAPTE CONSUM NAPOLACT 3.5% PET 1.6L

NAPOLACT

LAPTE CONSUM UHT NAPOLACT 3.5%

NAPOLACT

IAURT NUMA'BUN 3.5% PAHAR 140g TG

NAPOLACT

IAURT NUMA'BUN 3.5% PAHAR 400g TG

NAPOLACT

IAURT NUMA'BUN 3.5% GAL 900g TG

NAPOLACT

IAURT NUMA'BUN 3.5% MPAK "-10%" 4*140g

NAPOLACT

IAURT NUMA'BUN 3.5% MPACK "7+1" 8*140g

NAPOLACT

NAPOLACT IAURT CREMOS 2% PAHAR 130g

NAPOLACT

NAPOLACT IAURT CREMOS 4% PAHAR 130g

NAPOLACT

NAPOLACT IAURT CREMOS 10% PAHAR 130g

NAPOLACT

IAURT NAPOLACT CEDRA 140g TG

NAPOLACT

IAURT NAPOLACT CEDRA 300g TG

NAPOLACT

IAURT NAPOLACT CEDRA 850g TG

NAPOLACT

IAURT CEDRA MPAK "3+1" 4*140g TG

NAPOLACT

IAURT USUREL DE BAUT 0.1% PET 330g

NAPOLACT

IAURT DE BAUT IN TIHNA 1.5% PET 330g

NAPOLACT

IAURT DE BAUT IN TIHNA 1.5% MPAK 3*330g

NAPOLACT

IAURT DE BAUT IN TIHNA NAPOLACT 1.5% 900G

NAPOLACT

SANA USOARA 0.9% PET 330g

NAPOLACT

SANA USOARA 0.9% PET 900g

NAPOLACT

SANA NAPOLACT 3.5% PAHAR 200g

NAPOLACT

SANA NAPOLACT 3.5% PAHAR 400g

NAPOLACT

SANA NAPOLACT 3.5% PET 330g

NAPOLACT

SANA NAPOLACT 3.5% MPAK 3*330g

NAPOLACT

SANA NAPOLACT 3.5% 900G

NAPOLACT

CHEFIR NAPOLACT 3.3% PAHAR 400g

NAPOLACT

CHEFIR NAPOLACT 3.3% PET 330g

NAPOLACT

CHEFIR NAPOLACT 3.3% PET 450g

NAPOLACT

CHEFIR NAPOLACT 3.3% MPAK 3*330g

NAPOLACT

CHEFIR NAPOLACT 3.3% 900g

NAPOLACT

NAPOLACT CHEFIR CU ZVAC 1.5% PET 450g

NAPOLACT

LAPTE BATUT NAPOLACT 2% PET 330g

NAPOLACT

LAPTE BATUT NAPOLACT 2% MPAK 3*330g

NAPOLACT

LAPTE BATUT NAPOLACT 2% 900g

NAPOLACT

SMANTANA NAPOLACT 10% GAL 850g

NAPOLACT

SMANTANA NAPOLACT GOSPODAR 15% PAHAR 175g TG

NAPOLACT

SMANTANA NAPOLACT GOSPODAR 15% PAHAR 300g TG

NAPOLACT

SMANTANA NAPOLACT GOSPODAR 15% PAHAR 400g

NAPOLACT

SMANTANA NAPOLACT GOSPODAR 15% GAL 900g

NAPOLACT

SMANTANA NAPOLACT PRIMA 25% PAHAR 175g

NAPOLACT

SMANTANA NAPOLACT PRIMA 25% PAHAR 300g TG

NAPOLACT

SMANTANA NAPOLACT PRIMA 25% GAL 850g TG

NAPOLACT

UNT NAPOLACT 65% 200g

NAPOLACT

UNT NAPOLACT 82% 180g

NAPOLACT

NAPOLACT TELEMEA ECO VRAC 2KG

NAPOLACT

TELEMEA DE VACA NAPOLACT PROASPATA E 300g

NAPOLACT

TELEMEA DE VACA NAPOLACT GUST DOMOL 200g

NAPOLACT

TELEMEA DE VACA NAPOLACT GUST DOMOL 350g

NAPOLACT

TELEMEA DE VACA NAPOLACT HUEDIN 200g

NAPOLACT

TELEMEA DE VACA NAPOLACT HUEDIN 350g

NAPOLACT

NAPOLACT TELEMEA BIVOLITA 100% 350g

NAPOLACT

TELEMEA DE OAIE NAPOLACT 350g

NAPOLACT

NAPOLACT TELEMEA DE SANDVIS FELII 250g

NAPOLACT

NAPOLACT TELEMEA CUBURI PENTRU SALATA 250g

NAPOLACT

TELEMEA DE VACA NAPOLACT PROASPATA VRAC

NAPOLACT

TELEMEA DE VACA NAPOLACT GUST DOMOL VRAC

NAPOLACT

TELEMEA DE VACA NAPOLACT HUEDIN VRAC

NAPOLACT

TELEMEA OAIE NAPOLACT CUTIE aprox.7kg

NAPOLACT

TELEMEA OAIE NAPOLACT CUTIE aprox.14kg

NAPOLACT

NAPOLACT BRANZA NASAL 350g

NAPOLACT

BRANZA BURDUF TIP II NAPOLACT BATON 350g

NAPOLACT

NAPOLACT BRANZA PROASPATA DE VACA 175g

NAPOLACT

NAPOLACT BRANZA FAGARAS 175g

NAPOLACT

NAPOLACT CREMA DE TELEMEA 175g

 

Produsele Participante vor putea fi achizitionate din magazinele Profi in limita stocului disponibil din fiecare asemenea Produs.

 

Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

 

SECTIUNEA 5. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

 

La aceasta Campanie pot participa cetatenii romani sau cetateni straini, persoane fizice care sunt rezidenti in Romania sau au domiciliul stabil in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 01 noiembrie 2019 ( „Participanti”).

 

Nu au dreptul de a participa la Campanie:

Persoanele care au varsta sub 18 ani la data inceperii Campaniei, adica 01 noiembrie 2019;

angajaţii Organizatorului;

angajații Agenţiei;

angajații distribuitorilor Organizatorului;

angajații magazinelor Profi în care se comercializează Produsele Participante;

angajații entităților care prestează servicii în favoarea Organizatorului;

membrii familiilor persoanelor mentionate la punctele b) – f) de mai sus (și anume copii, parinti, soț/soție, frate/soră).

 

Prin participarea la Campanie, Participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: cheltuieli determinate de achizitionarea Produselor Participante, de obtinerea de informatii cu privire la Campanie sau cheltuieli privind intrarea in posesia unui premiu castigat, pentru validarea ca si castigator, prin apelarea numarului de infoline dedicat Campaniei, cheltuielilor legate de trimiterea de SMS-uri catre numarul Campaniei (numar cu tarif normal, operabil din retelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi). Enumerarea de mai sus cu privire la cheltuieli este exemplificativa, nu exhaustiva.

 

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul neavand nicio obligatie de a anunta Participantul cu privire la aceasta decizie.

 

Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord ca in cazul desemnarii lor ca si castigatori in urma tragerilor la sorti, sa faca dovada varstei cerute pentru participarea la aceasta campanie, sa furnizeze Organizatorului datele necesare punerii in posesie a premiilor castigate si sa semneze un proces verbal de predare primire a premiului castigat.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

 

In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul acorda urmatoarele premii :

 

Premii

Nr. Premii

Valoare unitara ( Lei cu TVA)

Pret total ( Lei cu TVA )

Televizor led HD

30

745.00

22,350.00

Total

30

745.00

22,350.00

 

Valoare totala a premiilor exclusiv in magazinele Profi este de 22,350.00 lei (TVA inclus ).

 

In fiecare zi, se va putea castiga, prin tragere la sorti, cate un singur Premiu (Televizor led HD).

 

Organizatorul nu va purta niciun fel de răspundere cu privire la standardele de calitate ale premiilor oferite. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv.

 

Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii sau schimbarea parametrilor acestora. Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor oferite in cadrul Campaniei. De asemenea, nu pot transmite premiul unei alte persoane, indiferent de motiv.

 

In cazul in care, in perioada Campaniei nu se vor acorda toate premiile, acestea vor ramane in posesia Organizatorului.

 

Prin participarea la Campanie, Participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoștință și este de acord cu următoarele:

Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să nu permita utilizarea premiilor în mod corespunzător sau conform destinației acestora;

Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de aceastea fără a constitui o amenintare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

 

Desemnarea castigatorilor se va face in conformitate cu prezentul Regulament.

 

Premiile Campaniei se vor acorda in limita numarului de premii mentionat in art. 6.1. de mai sus, iar un Participant poate castiga in cadrul Campaniei un singur premiu.

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Informatii suplimentare despre mecanismul Campaniei, pot fi obtinute sunand la Infoline 021 22 40 520 pe intrega perioada a Campaniei intre orele 9:00 a.m. - 18:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.

 

Campania realizata in cadrul tuturor magazinelor Profi de pe teritoriul Romaniei în perioada 22 noiembrie 2019 – 22 decembrie 2019 se va desfasura dupa cum urmeaza:

 

Inscrierea la Campanie

 

Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze, in Perioada Campaniei, unul sau mai multe Produse Participante din cele mentionate la Art. 4.1 din orice magazin Profi de pe teritoriul Romaniei si sa trimita numarul bonului fiscal care face dovada achizitiei prin SMS la nr. 1870 (numar cu tarif normal, operabil din retelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi) in intervalul: 22.11.2019 ora 00:00:00– 22.12.2019 ora 23:59:59.

 

Reguli aplicabile participarii la Campanie

 

Fiecare bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data, indiferent de numarul de telefon utilizat pentru inscriere.

 

Un Participant are dreptul sa se inscrie cu maximum 5 bonuri fiscale pe toata durata Campaniei de pe acelasi numar de telefon.

 

Fiecare numar de bon fiscal corect inscris, ii aduce Participantului o sansa de castig la Premiul ce urmeaza a fi atribuit prin tragere la sorti conform acestui Regulament;

 

Fiecare Participant are obligatia de a pastra si, dupa caz, prezenta in original bonul fiscal inscris la Campanie, care atesta achizitionarea unuia sau mai multor Produse Participante, pentru a putea fi validat in cazul unei eventuale reclamatii sau in vederea desemnarii sale ca si castigator, pentru a putea intra in posesia premiului castigat.

 

Pentru ca o inscriere sa fie validata, aceasta trebuie sa fie efectuata in mod corect. Pentru ca o inscriere sa fie corecta, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

sa contina un numar valabil de bon fiscal care sa ateste achizitionarea cel putin a unui Produs Participant din cele mentionate la art. 4.1 de mai sus, in timpul Perioadei Campaniei, dintr-un magazin Profi din Romania;

 

Numarul complet si corect al bonului fiscal mentionat anterior sa fie inscris in Campanie in intervalul: 22 noiembrie 2019, ora 00:00:00 -22 decembrie 2019, ora 23:59:59.

 

Numarul bonului fiscal sa nu mai fi fost înscris anterior în Campanie.

 

Participantul trebuie sa indeplineasca conditiile mentionate in sectiunea 5 de mai sus.

 

Inscrierierile care nu respecta conditiile mentionate mai sus nu vor fi luate in considerare pentru tragerea la sorti.

 

Un Participant nu poate primi decat un singur premiu in cadrul Campaniei, indiferent daca acesta a fost extras castigator de mai multe ori in urma extragerilor efectuate conform acestui Regulament.

 

Mesajele Campaniei

 

Fiecare inscriere prin SMS este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere efectuata, Participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

 

 

Daca un sms a fost trimis inainte de inceperea Campaniei, participantul va primi un mesaj de forma:

 

« Inscrierea ta nu este valida. Campania "Castiga premii pentru momente de tihna" se deruleaza in perioada 22.11-22.12.2019! Te rugam sa revii in aceasta perioada” .

 

daca sms-ul a fost trimis fara numarul bonului fiscal, atunci Participantul va primi un mesaj de forma:

 

Ne pare rau, mesaj invalid. Te rugam sa trimiti numarul bonului fiscal ce atesta achizitionarea produselor participante!

 

daca numarul bonului fiscal a fost inscris in forma corecta, si nu a mai fost inscris anterior in Campanie, atunci Participantul va primi un mesaj de forma:

 

Felicitari! Te-ai inscris in Campania Castiga premii pentru momente de tihna Pastreaza bonul fiscal pentru validare!”

 

daca de pe acelasi numar de telefon se trimit mai mult de 5 mesaje de inscriere pe pe toata durata Campaniei, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

 

Ai depasit deja limita de 5 inscrieri pe perioada Campaniei, conform Regulament!

 

daca un numar de bon fiscal este inscris in data de 22.12.2019, adica in ultima zi de Campanie, dupa ce se depaseste limita de 5 numere, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

 

Ai depasit deia limita de 5 inscrieri pe zi conform Regulamentului! Azi e ultima zi de Campanie, asadar nu te mai poti inscrie.

 

daca un numar de bon fiscal va fi trimis de mai multe ori de pe acelasi numar, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul raspuns:

 

Acest cod a mai fost inscris. Pentru noi sanse la premii te rugam sa reincerci cu un nou bon fiscal ! Succes! ”

 

 

pentru fiecare inscriere trimisa inainte de data şi ora începerii Campaniei , indiferent de cate numere de bon fiscal trimite, Participantul va primi urmatorul mesaj de raspuns:

 

Inscrierea ta nu este valida. Campania "Castiga premii pentru momente de tihna" se deruleaza in perioada 22.11-22.12.2019! Te rugam sa revii in aceasta perioada”

 

pentru fiecare inscriere trimisa dupa data si ora inchiderii Campaniei, indiferent de cate numere de bon fiscal trimite, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

 

« Campania "Castiga premii pentru momente de tihna" s-a incheiat in data de 22.12.2019. Va invitam sa participati si la campaniile viitoare . Iti multumim! “

 

Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie sunt exemplificatorii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica formularea mesajelor de raspuns trimise Participantilor la Campanie, fara a anunta in prealabil acest lucru cu conditia ca aceste modificari sa nu afecte mecanismul de inscriere si alocare al premiilor prin tragere la sorti.

 

Eventuale reclamatii privind inscrierea la Campanie

 

In cazul in care un Participant reclama, in orice modalitate, invalidarea unui bon fiscal inscris prin SMS, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu, numarul bonului fiscal a mai fost inscris in Campanie anterior, numarul bonului fiscal este gresit, incomplet sau incorect, etc) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:

 

In cazul in care numarul bonului fiscal revendicat in cadrul reclamatiei a fost inscris anterior in Campanie de catre un alt Participant, pentru a se putea face validarea Participantului ce a achizitionat in realitate si cu respectarea Regulamentului Produsul Participant si a efectuat inscrierea in Campanie in mod corect, Organizatorul il va contacta si pe Participantul care a inscris in prealabil in Campanie numarul bonului fiscal, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea si ii va comunica respectivului Participant scopul apelului.

 

Dupa instiintarea Participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, acestuia i se va solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a bonului fiscal inscris la Campanie pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada detinerii bonului fiscal inscris prin trimitere unei foto-copii lizibile a acestuia prin e-mail sau fax la adresa de email sau numarul de fax comunicate de operatorul Infoline la momentul formularii reclamatiei, pentru a se putea verifica daca validarea sa preliminara a fost facuta corect;

 

In cazul in care vreunul dintre Participantii mentionati mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole sau refuza prezentarea dovezii detinerii bonului fiscal in original, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea respectivului Participant, prin eliminarea inscrierii acestuia din baza de date a Campaniei, fara a avea obligatia de a notifica in prealabil Participantul care nu a facut dovada detinerii bonului fiscal inscris la Campanie pentru validarea inscrierii;

 

In cazul in care Participantul contactat conform celor de mai sus motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii bonului fiscal solicitat in termenul de 48 de ore acordat initial, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi acest termen cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei permite aceasta prelungire, Participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii validarii inscrierii sale in timpul necesar în baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmeaza);

 

In situatia in care Participantii aflati in situatia descrisa la mai sus transmit Organizatorului dovada detinerii bonului fiscal inscris la Campanie prin fotocopie la adresa de e-mail sau numarul de fax comunicate de operatorul Infoline, iar la primire se constata de catre Organizator ca documentele transmise nu sunt lizibile sau in cazul in care Organizatorul are indoieli cu privire la veridicitatea informatiei care se regaseste pe fotocopiile transmise, acesta (Organizatorul) are dreptul de a solicita in mod expres transmiterea bonului fiscal in original, prin posta sau curier la adresa Organizatorului, in scopul verificarii exacte a situatiei, Participantul suportand insa, consecinta imposibilitatii validarii inscrierii sale in timpul necesar în baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmeaza);

 

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

 

 

Desemnarea castigatorilor

 

Desemnarea castigatorilor Premiilor Campaniei se va realiza prin tragere la sorti, pe baza unui algoritm electronic automatizat, cu ajutorul programului www.random.org , conform celor de mai jos.

 

Tragererile la sorţi electronice pentru desemnarea castigatorilor Premiilor Campaniei se vor efectua în saptamanal, în prezenţa unui reprezentant al Agentiei si va fi asistata de un notar public, la urmatoarele date:

 

29 noiembrie – pentru inscrierile efectuate in intervalul 22 noiembrie - 28 noiembrie;

cu ocazia acestei extrageri se vor desemna 7 castigatori si 21 rezerve;

06 decembrie– pentru inscrierile efectuate in intervalul 29 noiembrie- 05 decembrie;

cu ocazia acestei extrageri se vor desemna 7 castigatori si 21 rezerve;

13 decembrie - pentru inscrierile efectuate in intervalul 06 decembrie- 12 decembrie;

cu ocazia acestei extrageri se vor desemna 7 castigatori si 21 rezerve;

23 decembrie pentru inscrierile efectuate in intervalul 13 decembrie-22 decembrie;

cu ocazia acestei extrageri se vor desemna 10 castigatori si 30 rezerve.

 

In vederea efectuarii fiecarei trageri la sorti, se va centraliza in format excel lista cu numerele de telefon (cu datele complete ale Participantilor) care s-au inscris in Campanie in intervalul pentru care se realizeaza tragerea la sorti. Se vor extrage 31 castigatori si 93 rezerve aferente acestora, respectiv cate 3 rezerve pentru fiecare castigator.

 

Procedura de validare

 

Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 

Sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, in timpul perioadei Campaniei, dintr-un magazin Profi din Romania;

 

Sa se inscrie la Campanie conform art. 7.1. de mai sus;

 

Sa fie indeplinite toate conditiile prevazute in art. 7.2 din prezentul Regulament;

 

Procesul de inregistrare sa se realizeze cu respectarea prezentului Regulament;

 

Sa respecte intocmai si la termen procedura de validare conform prezentului Regulament si solicitarilor Organizatorului/Agentiei si sa indeplineasca conditiile de validare;

 

Numarul bonului fiscal extras prin tragerea la sorti trebuie sa fie identic cu numarul bonului fiscal prezentat in vederea validarii si sa ateste achizitionarea Produsului Participant relevant in Perioada Campaniei din reteaua de magazine Profi din Romania.

 

Participantii declarati castigatori nu vor fi validati si vor pierde dreptul la acordarea Premiului in urmatoarele cazuri:

 

nu este indeplinita oricare dintre conditile mentionate la art. 8.2.1. de mai sus;

 

Numarul de telefon cu care un participant desemnat castigator s-a intregistrat in promotie nu este valid sau nu poate fi contactat prin apel telefonic sau SMS, din orice motiv care nu tine de Organizator;

 

Organizatorul constata orice neconcordante intre bonul fiscal inscris in Campanie si cel prezentat de potentialul castigator in vederea validarii;

 

Participantul in cauza nu poate face dovada, in termenul specificat, a detinerii bonului fiscal in baza caruia a fost desemnat castigator ca urmare a extragerii, care atesta achizitionarea Produselor Participante in timpul Perioadei Campaniei, intreg si original;

 

Participantul caruia i s-a alocat un premiu nu indeplineste prevederile prezentului Regulament;

 

Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care, contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru si nu va lua in considerare tentativele de inscriere in Campanie transmise in urmatoarele conditii: daca acestea sunt transmise in afara Perioadei Campaniei sau din alte magazine decat cele din reteaua Profi din Romania, daca inscrierea a fost efectuata prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

 

In termen de 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, Participantii ale caror inscrieri au fost desemnate castigatoare vor fi contactati telefonic pentru continuarea procedurii de validare si pentru a i se comunica toate informatiile necesare pentru a intra in posesia premiului. In cadrul procesului. Un potential castigator va fi contact de doua ori pe zi, in zile si momente ale zilei diferite in cazul in care nu raspunde telefonic.

 

Pentru validarea premiului, Participantul desemnat castigator trebuie sa trimita in maxim 3 zile lucratoare de la data contactarii telefonice a acestuia o copie a bonului in baza caruia a fost desemnat castigator, prin fax sau email la o adresa ce va fi comunicata de catre Organizator in momentul contactarii, precum si informatii cu privire la numele si prenumele sau, varsta si adresa de domiciliu unde se va efectua livrarea premiului.

 

In cazul in care nerespectarii termenul mentionat mai sus sau refuzului de prezentare a dovezii detinerii bonului fiscal sau a celorlate informatii solicitate de Organziator in vederea validarii, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivul Participant, prin eliminarea inscrierii acestuia din baza de date a Campaniei, fara a avea obligatia de a notifica in prealabil Participantul respectiv.

 

In cazul in care Participantul contactat conform celor de mai sus motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii bonului fiscal solicitat in termenul de 3 zile acordat initial, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi acest termen cu inca 48 ore;

 

In situatia in care Participantul aflat in situatia descrisa la mai sus transmite Organizatorului dovada detinerii bonului fiscal inscris la Campanie, iar la primire se constata de catre Organizator ca documentele transmise nu sunt lizibile sau in cazul in care Organizatorul are indoieli cu privire la veridicitatea informatiei care se regaseste pe fotocopiile transmise, acesta (Organizatorul) are dreptul de a solicita in mod expres transmiterea bonului fiscal in original, prin posta sau curier la adresa Organizatorului, in scopul verificarii exacte a situatiei.

 

Organizatorul nu este raspunzator pentru situatia in care documentele transmise de catre Participant in vederea validarii acestuia ca si castigator conform celor de mai sus nu ajung in posesia Organizatorului in termenele alocate validarii, din orice motive care nu se datoreaza culpei Organizatorului.

 

Daca Organizatorul nu receptioneaza, indiferent de motiv toate documentele solicitate, Participantul respectiv este invalidat si isi pierde orice drept asupra premiului.

 

Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru datele transmise incorect de catre Participantii desemnati castigatori. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigatori care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in prezentul regulament (de exemplu comunicarea/transmiterea in vederea validarii bonului fiscal castigator la alte date de contac decat cele indicate de Organizator/Agentie) si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului.

 

Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului care a fost declarat initial castigator dar care nu a fost validat conform celor de mai sus. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani, sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu, dar care nu au fost validati conform cerintelor Regulamentului sau care nu au revendicat conform prezentului Regulament.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la cate o rezerva in ordinea extragerii lor, in cazul in care Participantul desemnat castigator nu indeplineste conditiile pentru validarea sa ca si castigator, a incalcat termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, refuza premiul sau nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la data extragerii.

 

In cazul în care nici una dintre rezerve nu poate fi validata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.

 

In cazul in care Organizatorul/Agentia constata ca un castigator nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

 

In cazul in care Organizatorul/Agentia constata nerespectarea conditiilor mentionate in acest Regulament de catre un castigator al Campaniei dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta, in termen de 10 zile de la solicitarea in acest sens transmisa de catre Organizator/Agentie.

 

Acordarea Premiilor

 

Initialele castigatorilor validati vor fi publicate pe site-ul web www.intihna.ro, in cel mult 20 zile lucratoare de la momentul validarii lor. Site-ul (si totodata publicarile de pe acesta) va fi activ timp de 30 de zile de la data finalizarii Campaniei, timp in care Participantii validati ca fiind castigatori pot solicita premiul, in cazul in care acesta nu le-a fost transmis conform prezentului Regulament si pot fi formulate orice reclamatii; orice solicitare sau reclamatie primita dupa expirarea termenului de 60 de zile mentionat anterior nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

 

Oferirea premiului se va face pe cheltuiala Organizatorului dupa validarea castigatorului în baza primirii documentelor solicitate de Organizator si transmise in mod corespunzator de catre Participantul relevant, la un termen stabilit de comun acord de Organizator si Participantul relevant.

 

Anterior predarii premiului si ca o conditie pentru acordarea acestuia, curierul va verifica daca datele castigatorului (nume, prenume, varsta) asa cum acestea sunt mentionate in actul de identitate al castigatorului coincid cu datele castigatorului comunicate anterior de acesta Organizatorului/Agentiei (inclusiv din perspectiva varstei de 18 ani implinita la data inceperii Campaniei). In cazul in care se constata ca datele mentionate anterior coincid, curierul ii va imana castigatorului premiul, in baza unui proces-verbal de predare primire, semnat de catre curier si castigator. In cazul in care datele mentionate anterior nu coincid, curierul va refuza inmanarea premiului si va consemna refuzul si motivele acestuia (datele care nu coincid) in procesul-verbal de predare primire.

 

Refuzul furnizarii uneia sau mai multora dintre aceste date va fi mentionat intr-un proces verbal incheiat de curier si castigator si echivaleaza cu renuntarea la premiu.

 

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant Agentiei/Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

 

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de catre Organizator.

 

Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, integral sau in parte, unei alte persoane.

 

Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii nu pot fi inlocuite cu alte beneficii si vor fi puse in posesia castigatorilor, prin grija Organizatorului, doar pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI

 

Organizatorul Campaniei nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor/facturilor ce atesta achizitionarea Produselor Participante, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de Ordonantei Guvernului nr. 99/ 2000. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de titular/utilizator asupra numerelor de telefon utilizate/inregistrate in Campanie, care au stat la baza alocarii premiului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra acestora nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului va indeplini in mod cumulative urmatoarele conditii:

 

a trimis numarul bonului fiscal valid declarat castigator prin mijloacele mentionate la Sectiunea 7;

a primit mesajul de confirmare a inscrierii in Campanie conform Sectiunii 7;

detine si prezentat Organizatorului bonul fiscal care a stat la baza alocarii premiului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

este titularul/utilizatorul numarului de telefon folosit/declarat pentru inregistrarea bonului fiscal in Campanie sau are/a obtinut acordul titularului numarului de telefon pentru utilizarea acestuia/inscrierea in Campanie;

indeplineste conditiile pentru validarea sa ca si castigator, conform Regulamentului.

 

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului.

 

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri sau alocarii unui premiu in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare maxim 60 de zile de la data publicarii castigatorilor validati pe site-ul www.intihna.ro, conform prevederilor prezentului Regulament. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

 

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele cazuri:

 

inregistrarile trimise in afara perioadei Campaniei, respectiv receptionate inainte de data de inceput sau dupa data incheiere a Campaniei sau in afara perioadei de desfasurare a Campaniei in reteaua de Magazine Participante din carul careia a fost achizitionat Produsul Participant al carui cod a fost inregistrat in Campanie;

 

inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte;

 

inscrierile care nu contin un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone, Telekom sau Digi;

 

mesajele de raspuns transmise dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;

 

Pierderile/ intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de telefonie, internet sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

 

incercarea de inscriere la Campanie intr-o alta modalitate decat cea prevazuta in acest Regulament;

 

Expedierea documentelor necesare validarii la alta adresa decat cea comunicata de catre reprezentantul Organizatorului/de catre Agentie;

 

Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal care a stat la baza alocarii unui premiu; In aceste cazuri va fi validat castigator acel Participant care face dovada cumulativa ca a respectat prevederile Regulamentului si ca:

 

detine si preda Organizatorului bonul fiscal care atesta achizitionarea respectivului Produs Participant;

este titularul/utilizatorul numarului de telefon folosit/declarat pentru inregistrarea bonului fiscal in Campanie sau are/a obtinut acordul titularului numarului de telefon pentru utilizarea acestuia/inscrierea in Campanie.

confirma telefonic, la verificarea efectuata de Organizator, la numarul utilizat/declarat pentru inscrierea in Campanie datele personale declarate in momentul validarii.

 

Existenta in stocurile magazinelor Profi a Produselor Participante la Campanie;

 

Intreruperile/disfunctionalitatile sau defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila sau pentru întreruperile neanuntate ale serviciului de internet sau SMS de catre furnizorii locali ai acestor servicii sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de telefonie sau SMS pe perioadele de trafic intens;

 

pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in articolele de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

 

Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie;

 

eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite pentru inscriere care au fost inregistrate pe platforma pentru contactare si validare;

 

Imposibilitatea unui castigator validat de a intra in posesia premiului din motive care nu se datoreaza culpei Organizatorului sau situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita (de exemplu, dar fara a fi limitate la: (i) informatii eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod; (ii) dificultati tehnice care pot afecta functionarea servciilor de telecomunicatii/conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/ sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/ sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme; (iii) deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie; (iv) schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei - precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare - castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora);

 

Intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia sau ai participantilor, de servicii postale, curierat, bancare etc.;

 

De asemenea, Organizatorul nu e raspunzator pentru date gresite sau false incluzand, dar fara a se limita la date personale sau numere de telefon incomplete sau false pe care Participantii le declara in formularele de participare. Nicio eroare in datele furnizate de catre Participanti, acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorita ilizibilitatii datelor personale etc.;

 

Momentul receptionarii inscrierilor este reprezentat de data calendaristica si ora (minute, secunde) receptionarii acestora, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.

 

Organizatorul:

 

Nu este raspunzator pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către consumator;

 

nu isi asuma raspunderea si nu se va implica in eventualele conflicte referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor aferente Concursului. Din momentul expedierii premiului la adresa indicata de catre castigator, orice obligatii ale Organizatorului conform Campaniei se considera integral indeplinite, castigatorul premiului fiind unic raspunzator de modul in care il utilizeaza/gestioneaza, Organizatorul neavand nicio responsabilitate in acest sens;

 

Nu este raspunzator pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;

 

Nu este raspunzator pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de factori ce nu tin de Organizator;

 

Nu este raspunzator pentru reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, acestea nefiind luate in considere de catre Organizator;

 

Este exonerat de către consumatori, acordul de voința al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către consumatori în legătură cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

 

Nu este raspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către consumatori unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

 

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale care au stat la baza acordarii premiilor, de instrainarea lor si/sau de prezentarea acestora intr-o forma necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de dovezi care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.

 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice incercare de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat excluderea din Campanie a Participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in mod nelegal, Organizatorul va putea solicita atragerea raspunderii persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.

 

Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta Campanie, neimpuse de catre Organizator.

 

 

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

 

Organizatorul acționează în calitate de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

 

Date cu caracter personal prelucrate, scopul si temeiul prelucrarii

 

 

 

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

SCOP

TEMEIUL PRELUCRARII

nume, prenume, semnatura

validarea castigatorului si acordarea premiului

indeplinirea obligatiilor Organizatorului cu privire la Campanie

 

obligatia legala a Organizatorului

 

 

 

numar de telefon

 

Publicarea numelor castigatorilor

 

Inregistrarea la Campanie, contactarea participantilor in vederea parcurgerii procesului de validare a inscrierii sau a desemnarii ca si castigator si comunicarii informatiilor pentru intrarea in posesia premiului,

 

dovedirea acordarii premiului, inclusiv contactarea telefonica in acest sens a participantilor la Campanie in cadrul unui proces de audit

solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei

in baza unor interese legitime ale Organizatorului

 

 

 

e-mail

transmiterea documentelor necesare pentru validarea inscrierii sau pentru validarea ca si castigatori a Participantilor

in baza unor interese legitime ale Organizatorului

 

Datele din actul de identitate, inclusiv CNP (numai pentru Participantii cu privire la care se parcurge procesul de validare, ca urmare a castigarii unui premiu a carui valoare depaseste valoarea de 600 lei )

validarea castigatorului si acordarea premiului

 

 

 

 

 

pentru plata impozitelor si a contributiilor aferente catre autoritatile publice competente inclusiv arhivarea si stocarea conform legislatiei fiscale in vigoare, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate conform prezentului Regulament pe Site. De exemplu datele personale sunt prelucrate in scopul indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului in materie fiscala cu privire la prezenta Campanie (de exemplu, obligatia impusa de catre Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei, de completare a Declaratiei nr. 205 Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul MFP nr. 2017/2005, publicat in Monitorul Oficial nr.
56/2006), precum si in materia arhivarii.

indeplinirea obligatiilor Organizatorului cu privire la Campanie

 

in baza unor obligatii legale ale Organizatorului

 

 

indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului cu privire la Campanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul de colectare a datelor cu caracter personal

 

Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie direct de la acestia prin transmiterea SMS-ului de inscriere la Campanie sau in cursul procesului de validare si de acordare a Premiilor, conform Regulamentului.

 

 

 

Consecintele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal

 

In cazul in care nu ne furnizati datele cu caracter personal solicitate pentru iinscrierea la Campanie, nu veti putea participa la Campanie, pentru ca nu veti putea transmite in mod valabil numarul bonului fiscal relevant si, in eventualitatea in care ati fi desemnat castigator nu am putea sa va contactam sau sa parcurgem procedura de validare.

 

In cazul in care nu ne furnizati datele solicitate in cursul procedurii de validare a dumneavoastra ca si castigator, veti fi invalidat ca si castigator si veti pierde dreptul la acordarea premiului, intrucat nu se va putea verifica indeplinirea conditiilor pentru validarea dumnevaoastra ca si castigator si/sau nu se va putea realiza livrarea Premiului.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal.

 

Nu vom dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre nicio entitate pentru utilizarea acestora in scopuri comerciale. In cazul in care vom intentiona sa facem acest lucru, vom solicita in prealabil consimtamantul dumneavoastra, urmand ca transferul datelor dumneavoastra catre o entitate in scopuri comerciale sa se realizeze doar daca va exprimati in prealabil consimtamantul cu privire la un asemenea transfer.

 

Cu toate acestea, Organizatorul va dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre:

Agentia care se ocupa de organizarea si implementarea Campaniei, precum si unii eventuali subcontractanti ai acestora;

Notari publici si avocati desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv partenerii desemnați în această Campanie implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei, acordarea premiilor, inclusiv:

furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;

furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web;

furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.;

societati din grupul din care face parte Organizatorul, in scopul verificarii corectitudinii implementarii Campaniei, precum si in contextul unor diverse rapoarte, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate de Organizator si succesul acestora. Pentru mai multe detalii cu privire la societatile din grupul Organizatorului, va invitam sa accesati site-ul www.frieslandcampina.com.

Societati de audit

Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din grupul Organizatorului, daca dezvaluirea are la baza temei juridic adecvat (cum ar putea fi o obligatie legala a Organizatorului sau interesul legitim al Organizatorului).

 

Durata prelucrarii

 

Pastrarea datele cu caracter personal cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate potrivit Regulamentului, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

 

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei cu privire la castigatori, pentru care avem diverse obligatii fiscale si de raportare privind plati ale taxelor si impozitelor, vor fi pastrate conform legislatiei fiscalepentru un termen de 5 (cinci) ani, calculat conform prevederilor fiscale aplicable.

 

In ceea ce priveste datele Participantilor validati ca fiind castigatori dar care nu isi revendica premiul, precum si datele Participantilor care nu sunt declarati sau validati ca fiind castigatori, acestea vor fi pastrate o perioada de 60 de zile de la publicarea Participantilor validati ca fiind castigatori pe Site-ul Campaniei.

 

Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

 

Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legislatiei aplicabile.

 

Drepturile Participantilor.

 

In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, Participantii au urmatoarele drepturi:

 

Dreptul de a fi informat

 

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la Participant, Organizatorul este obligat sa furnizeze acesteia cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

Scopul in care se face prelucrarea datelor;

Informatii suplimentare precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;

Existenta drepturilor prevazute de lege pentru Participant, in special dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate.

 

Dreptul de acces la date

 

Orice Participant are dreptul de a obtine de la Organizator, in calitate de operator, la cerere, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta.

 

Organizatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 

scopurile prelucrarii;

categoriile de date cu caracter personal vizate;

destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;

dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;

 

In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, Participant are dreptul sa fie informata cu privire la garantiile adecvate in temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la transfer.

 

Dreptul la rectificare

 

Participantul are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, Participant are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

 

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

 

Participantul are dreptul de a obtine din partea Organizatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Organizatorul are obligatia: de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 

Participant isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) – din GDPR si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

 

Participant se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR (dreptul la opozitie) si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau Participant se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR (dreptul la opozitie in scop de marketing);

 

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 

datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Organizatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta;

 

datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR (Conditii aplicabile in ceea ce priveste consimtamantul copiilor in legatura cu serviciile societatii informationale).

 

Putem continua sa prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal desi v-ati exercitat dreptul la stergerea datelor, in masura in care prelucrarea este necesara:

 

pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

 

pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Organizatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit Organizatorul;

 

din motive de interes public in domeniul sanatatii publice, in conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) si (i) si cu articolul 9 alineatul (3) din GDPR;

 

in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, in masura in care dreptul mentionat la alineatul (1) este susceptibil sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective;

 

pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

Dreptul de a restrictiona prelucrarea

 

Participantul are dreptul de a obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

 

persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;

prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

 

dreptul de opozitie

 

Participantul are dreptul de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri; Ca urmare a exercitarii de catre participant a dreptului de opozitie, Organizatorul nu mai prelucreaza datele cu character personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unuidrept in instanta.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;

 

Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza de date a organizatorului catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

 

Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) la nr. de telefon 031-8059211 sau prin e-mail: anspdcp@dataprotection.ro si instantei de judecata pentru orice incalcare a modului de prelucrare a datelor mele cu caracter personal.;

 

Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului.

 

 

Modul prin care Participantul poate sa isi exercite drepturile mentionate mai sus:

Prin trimiterea unei solicitari scrise la adresa: privacy_statement@frieslandcampina.com

 

Responsabilul cu protectia datelor

 

Pentru orice intrebare privind prezenta nota de informare si orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa se adreseze Organizatorului, catre Responsabilul cu Protectia Datelor din cadrul Organizatorului, ale carui date de contact: privacy_statement@frieslandcampina.com.

 

SECTIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE

 

La aceasta Campanie, Organizatorul va calcula, retine si vira impozitul datoriat veniturilor obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit (in cazul unui premiu al carei valoare depaseste 600 lei). Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

 

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va, fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului civil in vigoare. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Daca o situatie de forta majora sau de caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

 

In intelesul prezentului Regulament, Organizatorul va fi exonerat de raspundere in cazul aparitiei urmatoarele evenimente:

 

pierderea bazelor de date care contin numerele bonurilor fiscale aferente inregistrarilor din baza de date;

avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;

erori in tiparirea bonurilor valorice, inclusiv produse prin eroare umana;

tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

 

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 1.5 de mai sus.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la punctul de lucru al Organizatorului din București, sectorul 2, str. Barbu Văcărescu nr. 301 -311, etaj 10, in atentia

Departamentului de Marketing” sau la adresa secretariat_napolact@frieslandcampina.com, in termen de maxim 60 de zile de la data publicarii listei castigatorilor validati pe Site. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din jurisdictia carora se afla Organizatorul.