REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI: « Corega in Farmacia Dona »


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

 

« Corega in Farmacia Dona »

20 Iulie 2020- 30 August 2020

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Campania promotionala “ Corega in Farmacia Dona“ ("Campania") este organizata si desfasurata de Societatea GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (denumita in continuare "Organizatorul "), o societate din Romania, cu sediul social in Bucuresti, cod postal 050552 avand Codul Unic de Inregistrare 8844340, denumita in cele ce urmeaza „Organizator” sau GSK.

 

Campania se derulează prin intermediul agenţiei SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate comercială cu sediul în România, Strada Siret, nr. 40, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumită în continuare „Agenţia”). sunt acestea mentionate in prezentul Regulament, cu scopul implementarii prezentei campanii;

 

1.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt mentionate mai jos.

 

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public Conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul web www.essagroup.ro sectiunea Regulament, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane.

 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sau schimbari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea acestora in mod oficial pe toate canalele de comunicare prin care regulamentul a fost facut public in prima instanta, la momentul anuntarii Campaniei promotionale.

 

1.5. Mecanismul Campaniei va fi realizat si operat de catre Organizator prin intermediul  ESSA SALES & DISTRIBUTION SA, societate comerciala cu sediul în Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului cu numarul J40/ 13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumita in continuare „Agentia”). Agentia este inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"), reprezentata legal de Eugen Saulea.

 

1.5.1.  Pe perioada Campaniei promotionale, Agentia, actionand ca imputernicita a Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) va desfasura urmatoarele activitati:

1.5.1.1. inregistrarea tuturor inscrierilor in baza de date continand totalitatea inscrierilor in Campanie, pentru inscrierile receptionate prin SMS, in vederea efectuarii tragerilor la sorti si acordarii premiilor;

 

1.5.1.2. va constitui si va administra, in conditii de deplina siguranta, o baza de date comuna (in continuare „Baza de Date”), care va cuprinde datele de identificare ale participantilor la Campania promotionala, asa cum sunt acestea mentionate in prezentul Regulament, cu scopul implementarii prezentei campanii;

 

1.5.1.3. va contacta castigatorii desemnati ai Campaniei promotionale pentru validare. Validarea se va face pe baza bonurilor fiscale cu care s-au inscris in Campanie si a unui act de identitate valabil, pentru a face dovada varstei minime admise pentru Campanie (18 ani) si va colecta datele suplimentare necesare punerii in posesie a premiilor castigate;

 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizata numai in toata reteaua de farmacii DONA, situate pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

2.2. Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania va fi lansata la data de 20 Iulie 2020,  ora 00:00:00 si va dura pana la data de 30 August 2020,  ora 23:59:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv in perioada mai sus mentionata.

 

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

  

4.1. Produsele participante la Campanie sunt urmatoarele produse:

 

 

 

Produsele mai sus mentionate trebuie achizitionate din locatiile participante la Campanie.

 

SECTIUNEA 5. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

 

5.1. La aceasta Campanie pot participa cetatenii romani sau cetateni straini, persoane fizice care sunt rezidenti in Romania sau au domiciliul stabil in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 20 Iulie 2020 si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „Participanti”).

 

5.2. Prin participarea la Campanie, Participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: cheltuieli determinate de achizitionarea Produselor participante, de obtinerea de informatii cu privire la Campanie sau cheltuielilor pentru validarea ca si castigator, prin apelarea numarului de infoline dedicat Campaniei, cheltuielilor legate de trimiterea de SMS-uri catre numarul Campaniei (numar cu tarif normal, operabil din retelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi). Enumerarea de mai sus este exemplificativa, nu exhaustiva.

 

5.3. La aceasta Campanie nu au drept de participare persoanele care presteaza servicii de orice fel pentru Organizator (inclusiv salariatii acestuia), precum si cei ai imputernicitilor, ai Agentiilor implicate in desfasurarea Campaniei, precum nici membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

5.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

5.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul neavand nicio obligatie de a anunta Participantul cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

 

6.1 In cadrul prezentei campanii, Organizatorul acorda 600 perne anatomice

 

  *Sumele incluse in cadrul tabelului sunt exprimate in lei.

 

Valoarea neta a premiilor acordate este de  53 400 lei (TVA INCLUS)

 

 

6.2. Desemnarea castigatorilor se va face in conformitate cu prezentul Regulament.

 

6.3 Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea premiilor. Premiul nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Mecanismul campaniei ”Corega in Farmacia Dona” este urmatorul:

Orice cumparator care achizitioneaza pe un singur bon fiscal, oricare doua produse Corega din cele mentionate la art. 4.1. de mai sus, poate castiga un premiu ce consta intr-o perna anatomica.

In acest scop, dupa achitarea produselor achizitionate, pentru inscrierea in tombola din prezentul  Regulament, consumatorii pot trimite un SMS la numarul 1803 care sa contina urmatoarele date:

 

 

Mai jos, in prezentul regulament este exemplificata modalitatea de inscriere la nr. de SMS 1803.

 

 

Desemnarea castigatorilor premiilor Campaniei promotionale se va face astfel:

 

7.1. Premiile oferite la aceasta Campanie promotionala se vor acorda prin tragere la sorti, pe baza unui algoritm electronic automatizat, cu ajutorul unui program informatic de extrageri specializat, conform mecanismului de mai jos.

 

7.2. Pentru a se inscrie in tragerile la sorti pentru castigarea premiilor Campaniei, Participantii trebuie sa achizitioneze oricare doua produse din gama Corega din cele mentionate la Art. 4.1 Produse participante din reteaua de farmacii DONA, din prezentul Regulament si sa trimita numarul bonului fiscal care face dovada achizitiei prin SMS la nr. 1803 (numar cu tarif normal, operabil din retelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi).

 

7.3. Fiecare bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.

 

7.4 Un participant are dreptul sa se inscrie cu cel mult 5 bonuri fiscale pe zi si maxim 50 bonuri fiscale pe toata perioada Campanie, insa poate fi desemnat castigator o singura data, pe toata perioada campaniei.

 

7.5. Fiecare numar de bon fiscal corect inscris, ii aduce Participantului o sansa de castig la premiile ce urmeaza a fi atribuite prin tragere la sorti.

 

7.6. Pentru ca o inscriere sa fie validata preliminar, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

7.6.1. sa contina un numar de bon fiscal care sa ateste achizitia realizata, respectiv oricare doua produse din gama Corega din cele mentionate la Art. 4.1  Produse participante  din reteaua de farmacii DONA;

 

7.6.2. numar bonului fiscal sa fie inscris in Campanie in perioada 20 Iulie 2020, ora 00:00:00 –30 August 2020, ora 23:59:59 .

 

7.6.3. Numar bonului fiscal sa nu mai fi fost inscris anterior în Campanie.

 

7.7. Fiecare inscriere prin SMS este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere efectuata, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

 

7.7.1. daca numarului bonului fiscal a fost inscris fara numarul bonului fiscal sau cuvantul cheie (numele produsului), atunci participantul va primi un mesaj de forma:

 

Ne pare rau, ai trimis un mesaj gol! Te rugam sa reincerci sa introduci textul corect! Succes!

 

7.7.2 daca numarul bonului fiscal a fost inscris in forma corecta, face parte din seria de 5 numere pe zi si nu a mai fost inscris anterior in Campanie, atunci participantul va primi un mesaj de forma:

 

Felicitari! Te-ai inscris in Campania Corega in Farmacia DONA! Pastreaza bonul fiscal pentru validare! Te poti informa privind politica GDPR pe www.essagroup.ro

 

7.7.3 daca dupa acelasi numar de telefon se trimit mai mult de 5 mesaje de inscriere pe zi, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

 

Iti multumim pentru inscrieri, ai depasit deja limita maxima de 5 inscrieri pe zi conform Regulamentului! Te asteptam si maine cu noi inscrieri!

 

7.7.4 daca un numar de bon fiscal este inscris in data de 30.08.2020,  dupa ce se depaseste limita de 5 numere, respectiv in ultima zi de Campanie, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

 

Iti multumim pentru inscrieri, ai atins limita maxima de 5 inscrieri /zi conform Regulamentului! Fiind ultima zi de campanie, nu se mai pot inscrie alte bonuri»

 

 7.7.5 daca un numar de bon fiscal va fi trimis de mai multe ori de pe acelasi numar, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul raspuns:

 

Acest bon a mai fost inscris. Pentru noi sanse la premii te rugam sa reincerci cu un nou bon fiscal! Succes!

 

7.7.6 pentru fiecare inscriere trimisa inainte de data si ora inceperii Campaniei , indiferent de cate numere de bon fiscal trimite, participantul va primi un mesaj de raspuns in legatura cu prezenta Campanie:

 

Inscrierea nu este valida, campania se deruleaza in perioada 20.07-30.08.2020. Te rugam sa revii cu o achizitie a produselor participante in aceasta perioada! 

 

 7.7.7 pentru fiecare inscriere trimisa dupa data si ora inchiderii Campaniei, indiferent de cate numere de bon fiscal trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

 

Campania  s-a incheiat! Va invitam sa participati la campaniile noastre viitoare!

 

 

7.7.8 daca un numar de bon fiscal este inscris in perioada  20.07.2020-30.08.2020 si  depaseste limita maxima de 50 numere de bonuri fiscale inscrise pe toata perioada Campaniei, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Iti multumim pentru inscrieri, ai atins limita maxima de 50 inscrieri in Campanie, conform Regulamentului! Te asteptam sa participi si la viitoarele campanii!

 

MENTIUNI:

 

 1. Un numar de bon fiscal poate fi inregistrat o singura data in Campanie de pe un singur numar de telefon mobil;
 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica textul mesajelor Campaniei, prin intermediul unui act aditional la prezentul Regulament, modificare ce va fi semnalata pe pagina oficiala a campaniei www.essagroup.ro, sectiunea Regulamente.
 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida mesajele de participare care contin informatii vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare. Mesajele de inscriere la Campanie trimise de pe numere scurte sau de pe internet nu vor fi luate in considerare;
 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de  a intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. In cazul in care un numar de telefon atrage atentia prin numarul excesiv de participari, sau Organizatorul descopera persoane care folosesc mai multe numere de telefon pentru a se inscrie in campanie, posesorul numarului de telefon de pe care s-au facut aceste inregistrari va fi contactat si i se va solicita sa faca dovada achizitionarii Produselor Participante. In cazul in care Participantul refuza sa faca dovada detinerii bonurilor pentru numere inscrise in Campanie, acestuia i se va bloca accesul in cadrul Campaniei si i se vor anula participarile anterioare;
 5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si solicita orice bon fiscal ce atesta achizitia  Produselor Participante la Campania Promotionala la un moment dat.

 

 

CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE

 

7.9. In cazul in care un Participant reclama, in orice modalitate (prin transmiterea unui e-mail la adresa de mail gdpr@essagroup.ro), invalidarea bonului fiscal, inscris prin SMS, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu, numarul bonului fiscal a mai fost inscris in Campanie anterior, numarul bonului fiscal este gresit, incomplet sau incorect, etc) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:

 

7.9.1. Organizatorul ii va solicita Paticipantului sa formuleze reclamatia pe adresa de mail gdpr@essagroup.ro si sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a bonului fiscal participant pe care figureaza codul unic de casa. Participantul poate face dovada detinerii bonului fiscal in original prin prezentarea acestuia la adresa Organizatorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier ori prin transmiterea unei fotocopii lizibile (fotografie sau scan) a bonului fiscal la adresa de e-mail, pentru a se putea verifica daca validarea preliminara a fost facuta corect;

 

7.9.2. In cazul in care numarul bonului fiscal revendicat in cadrul reclamatiei a fost inscris anterior in Campanie de catre un alt Participant, pentru a se putea face validarea Participantului ce a achizitionat in realitate si in mod corect Produsul participant si a facut inscrierea in Campanie in mod corect, Organizatorul il va contacta si pe Participantul care a inscris in prealabil in Campanie numarul bonului fiscal, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea si ii va comunica respectivului Participant scopul apelului. Dupa instiintarea Participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, acestuia i se va solicita sa prezinte in termen de 48 de ore  lucratoare de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a bonului fiscal pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada detinerii bonului fiscal inscris prin trimitere unei foto-copii lizibile a acestuia prin e-mail, pentru a se putea verifica daca validarea sa preliminara a fost facuta corect;

 

7.9.3. In cazul in care vreunul dintre Participantii mentionati la articolele de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, refuza prezentarea dovezii detinerii bonului fiscal in original, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea respectivului Participant, prin eliminarea inscrierii acestuia din baza de date a Campaniei, fara a avea obligatia de a notifica in prealabil participantul care nu a facut dovada detinerii bonului fiscal pentru validarea inscrierii;

 

7.9.4. In cazul in care participantul aflat in situatia descrisa la art 7.9.3 motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul de 48 de ore acordat initial, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi acest termen cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei permite aceasta prelungire, participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii validarii inscrierii sale in timpul necesar în baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmeaza);

 

7.9.5. In situatia in care Participantii aflati in situatia descrisa la art 7.9.1 - 7.9.4 de mai sus transmit Organizatorului dovada detinerii bonului fiscal prin fotocopie la adresa de e-mail sau numarul de fax comunicate de operatorul Infoline, iar la primire se constata de catre Organizator ca documentele transmise nu sunt lizibile sau in cazul in care Organizatorul are indoieli cu privire la veridicitatea informatiei care se regaseste pe fotocopiile transmise, acesta (Organizatorul) are dreptul de a solicita in mod expres transmiterea bonului fiscal in. original, prin posta sau curier la adresa Organizatorului, in scopul verificarii exacte a situatiei.

 

7.10. Un Participant poate inscrie in Campanie maxim 5 bonuri fiscale valide pe zi si maxim 50 de bonuri fiscal pe toata durata Campanie, fiind  supus obligatiei de a pastra si, dupa caz, prezenta dovada detinerii bonului fiscal cu Produselor participante Corega in original pentru a putea fi validat in cazul unei eventuale reclamatii sau in cazul desemnarii sale ca si castigator, pentru a putea intra in posesia premiului castigat.

 

7.11. La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile prin SMS care nu cuprind informatiile solicitate conform specificatiilor de mai sus sau in care Participantii furnizeaza bonuri fiscale incomplete/incorecte, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei desfasurarii Campaniei.

 

7.12. Dupa data limita de inscriere (30 August 2020, ora 23:59:59), Organizatorul nu ia in considerare inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul SMS.

 

7.13. Fiecare bon fiscal poate fi inscris in Campaniei o singura data, indiferent de numarul de telefon utilizat la inscriere.

 

Din lista numerelor de telefon centralizate intr-un excel, care au inscris numarul bonului fiscal prin sms la 1803  (numar cu tarif normal) in perioada Campaniei, se vor extrage aleator, cu asistenta notariala, cu ajutorul platformei www.random.org, 1 castigator, astfel:

 

 

Lista cu numerele de telefon care au inscris numarului bonului fiscal prin SMS la 1803 pe toata perioada campanie,  se va centraliza saptamanal in format excel cu datele complete si valide ale participantilor (nr. telefon, data inscriere, mesajul trimis pentru inscriere).  Se vor extrage:

 1. 100 castigatori si 100 de rezerve aferente acestuia, respectiv cate 1 rezerva pentru fiecare castigator. La aceasta extragere vor participa toate persoanele care s-au inscris in saptamana 1 de inscrieri;
 2. 100 castigatori si 100 de rezerve aferente acestuia, respectiv cate 1 rezerva pentru fiecare castigator. La aceasta extragere vor participa toate persoanele care s-au inscris in saptamana 2 de inscrieri;
 3. 100 castigatori si 100 de rezerve aferente acestuia, respectiv cate 1 rezerva pentru fiecare castigator. La aceasta extragere vor participa toate persoanele care s-au inscris in saptamana 3 de inscrieri;
 4. 100 castigatori si 100 de rezerve aferente acestuia, respectiv cate 1 rezerva pentru fiecare castigator. La aceasta extragere vor participa toate persoanele care s-au inscris in saptamana 4 de inscrieri;
 5. 100 castigatori si 100 de rezerve aferente acestuia, respectiv cate 1 rezerva pentru fiecare castigator. La aceasta extragere vor participa toate persoanele care s-au inscris in saptamana 5 de inscrieri;
 6. 100 castigatori si 100 de rezerve aferente acestuia, respectiv cate 1 rezerva pentru fiecare castigator. La aceasta extragere vor participa toate persoanele care s-au inscris in saptamana 6 de inscrieri;

 

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA SI VALIDAREA PREMIILOR

 

8.1 Dupa tragerea la sorti, Participantii ale caror inscrieri au fost desemnate castigatoare vor fi contactati telefonic in termen de 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti pentru continuarea procedurii de validare: verificarea conditiilor de eligibilitate (detinerea unui bon fiscal care sa ateste achizitia produselor participante, detinerea unui document de identitate valabil la data validarii ca si castigator, varsta minima de 18 ani la data inceperii campaniei) si pentru a i se comunica toate informatiile necesare pentru a intra in posesia premiului.

Un potential castigator va fi contact de doua ori pe zi, in zile si momente ale zilei diferite in cazul in care nu raspunde  telefonic.

 

8.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la cate o rezerva in ordinea extragerii lor, in cazul in care castigatorul extras a incalcat termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, refuza premiul sau nu poate fi contactat in termen de 2 zile lucratoare de la data primului apel efectuat.

 

8.3 In cazul în care nici una dintre rezerve nu poate fi validata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.

 

8.4 Pentru validarea premiului, castigatorul trebuie sa trimita in maxim 2 zile lucratoare de la data contactarii telefonice o copie a bonului in baza caruia a fost desemnat castigator , prin email la o adresa ce va fi comunicata de catre Organizator in momentul contactarii. Totodata, castigatorul validat va transmite informatii cu privire la numele si prenumele sau, varsta, cartea de identitate, atat pentru el, dar si pentru cei 3 insotitori.

 

8.5 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor în posesia premiilor. In cazul in care premiul oferit este predat catre castigator conditiile conform Regulamentului, fara niciun defect/prejudiciu/incident, iar castigatorul nu este multumit de premiu, orice reclamatie cu privire la raportul calitate –pret al premiului castigat, Organizatorul nu va oferi nicio compensatie pentru premiul respectiv.

 

8.6 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau alte produse.

 

8.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor bonul fiscal in original care face dovada achizitionarii produselor participante la promotie, in perioada promotiei.

 

8.8 Un cumparator poate fi desemnat pontential castigator doar pentru un singur premiu pe toata durata campanie,  indiferent daca acesta a fost extras castigator de mai multe ori in urma extragerii realizate de Organizator.

 

8.9 Oferirea premiului se va face pe cheltuiala Organizatorului, in termen de 7 de zile lucratoare de la data validarii, în urma primirii pe email a documentelor solicitate de Organizator.

 

8.10 Pentru intrarea in posesia premiului, castigatorul trebuie sa prezinte – in original -  curierului/agentului imputernicit de organizator, urmatoarele documente: cartea de identitate valabila. La inmanarea premiului, se va incheia un proces verbal intre castigator si curier/agent. Refuzul furnizarii uneia sau mai multora dintre aceste date echivaleaza cu renuntarea la premiu.

 

8.11 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant Agentiei nu atrage răspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

 

8.12 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

9.1. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

 

9.1.1. Sa indeplineasca toate conditiile de participare respectiv validare prevazute in prezentul Regulament;

 

9.1.2. Sa respecte intocmai si in termen procedura de validare mentionata la Sectiunea 9;

 

9.2. In sensul prezentului Regulament, Participantul care intruneste toate conditiile de mai sus este validat castigator.

 

9.3. Castigurile inregistrate vor fi invalidate si dreptul de atribuire a premiului respectiv se va pierde in urmatoarele situatii:

 

1. Participantul caruia i s-a alocat un premiu nu indeplineste prevederile prezentului Regulament;

 

2. La constatarea oricaror neconcordante intre bonul fiscal inscris in Campanie si cel extras;

 

3. Participantul in cauza nu poate face dovada, in termenul specificat, a detinerii bonului fiscal care atesta achizitionarea produselor participante in promotie intreg si original;

 

4. Numarul de telefon cu care un participant desemnat castigator s-a intregistrat in promotie nu este valid sau nu poate fi contactat prin apel telefonic sau SMS, din orice motiv care nu tine de Organizator.

 

9.4. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani, sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu, dar care au fost invalidati ca urmare a nerespectarii intocmai ale cerintelor Regulamentului sau care nu au revendicat premiul in timpul alocat conform prezentului Regulament.

 

9.5. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, integral sau in parte, unei alte persoane.

 

9.6. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigatori care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in, prezentul regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului, ca de exemplu, dar fara a se limita la: comunicarea/transmiterea in vederea validarii bonului fiscal castigator la alta adresa de e-mail decat cele mentionate in prezentul Regulament.

 

9.7. Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii nu pot fi inlocuite cu alte beneficii si vor fi puse in posesia castigatorilor, prin grija Organizatorului, doar pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE

 

10.1. Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care, contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, inscrierile dupa data de 30 August 2020 ora 23:59:59, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

 

10.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

 

10.2.1. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate înainte sau dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;

 

10.2.2. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in articolele de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

 

10.2.3. pentru întreruperile neanuntate ale serviciului de internet sau SMS de catre furnizorii locali ai acestor servicii sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de telefonie sau SMS pe perioadele de trafic intens;

 

10.2.4. pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal;

 

10.2.5. pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe platforma pentru contactare si validare;

 

10.2.6. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale unice declarate castigatoare.

 

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale cu produsele participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

10.3. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

 

10.4. Prin participarea la Campanie, toti castigatorii sunt de acord sa faca dovada varstei cerute pentru participarea la aceasta campanie, sa furnizeze Organizatorului datele necesare punerii in posesie a premiilor castigate si sa semneze un proces verbal de predare primire a premiului castigat.

 

10.5. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

10.6. Participarea la aceasta promotie implica acceptul castigatorilor ca numele si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizatori, in diverse materiale, doar  cu acordul expres si neechivoc al persoanei vizate, exprimat printr-o declaratie pe propria raspundere semnata in acest sens.

 

 

 

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

11.2. Organizatorul acționează în calitate de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

11.3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Scopurile prelucrarii datelor personale sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor campaniei promotionale, declararea impozitului reținut la sursă pentru fiecare premiu acordat conform legislației în vigoare,  realizarea de rapoarte statice cu privire la participanti. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a) organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

b) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate (obligația legală a Organizatorului);

c) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);

d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

 

11.4.  În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

11.5. Informatii pentru participanti:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii în mod direct. De asemenea Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal, Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale participantilor către:

• partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv Partenerii desemnați în această Campanie implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

• altor societăți din GSK;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;

• autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți GSK, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

11.6. Transferul datelor cu caracter personal :  nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

11.7. Durata de păstrare a datelor: termenul în care datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate, în scopul/scopurile descrise mai sus este de 3 luni de la momentul colectării, exceptând cazul în care legislația în vigoare prevede alte termene obligatorii

11.8. Drepturile persoanelor vizate: conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Până la data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de și le sunt recunoscute drepturile aplicabile conform Legii nr. 677/2001. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când: • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate; • si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante. d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică.

e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: • în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză; • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; • în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță; • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate să transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele  mai sus, persoanele vizate puteți contacta utilizând următoarele date de contact:

Adresa de Corespondență:grpr@essagroup.ro

De asemenea, persoanele vizate pot să-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziție, de retragere a consimțământului.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

 

SECTIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE

 

12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, retina si vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre  castigatori in conformitate cu prevederile art. 110, alin. (3) din Legeaii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit (in cazul unui premiu al carei valoare depaseste 600 lei). Orice alte obligatii de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de catre castigator.

 

SECTIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

13.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie promotionala.

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

 

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din jurisdictia carora se afla Organizatorul.

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

 

15.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

 

15.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va, fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului civil in vigoare. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 16. ALTE CLAUZE

 

16.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

16.2.Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

16.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 

 

 

 

 GlaxoSmithKline

 Nume;

 Functie

 

 Prin imputernicit:

 Eugen Saulea

 in calitate de reprezentant legal

 ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A.