Regulamentul Oficial al Campaniei publicitare « Duracell ®#TEINVITĂLAJOACĂ»


Regulamentul Oficial al Campaniei publicitare
« 
Duracell ®#TEINVITĂLAJOACĂ»

derulată în perioada 15.09.2020 – 15.10.2020

 

Art. 1 – Organizatorii și Regulamentul Oficial al Campaniei publicitare

(1) Campania publicitară « Duracell ®#TEINVITALAJOACA » denumită în continuare "Campania", este organizată și desfășurată, cu scopul stimulării vânzărilor, de către S.C. INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul social în București, Șoseaua Viilor nr. 14, Sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9571/1993, Cod Unic de Înregistrare 3786280, Cod de Identificare Fiscală RO 3786280, cont bancar nr. RO84RZBR0000060003474197, deschis la Raiffeisen Bank – Agenția București, tel. 021/336.28.15, fax 021/336.25.10, Email: interbrands@interbrands.ro, operator înscris în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 21611, denumită în continuare "Organizator".

(2) Mecanismul Campaniei va fi realizat de către Organizator prin intermediul S.C. ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A., societate comercială cu sediul în Romania, Strada Siret, nr. 50, București, înregistrată la Registrul Comerţului cu numarul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038, denumită în continuare „Agenția”.

(3) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).

(4) Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, oricând pe perioada Campaniei, prin prezenta acestuia în magazinele participante, la departamentul Relații Clienți, precum și accesând pagina de internet www.essagroup.ro/regulamente.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștința publică în modalitățile prevăzute la art. 1 alin. (3).

Art. 2 – Teritoriul, logistica și durata de desfășurare a Campaniei

(1) Campania este organizată și se desfășoară în toate magazinele Carrefour Hipermarket. Lista cu magazinele participante la campanie se regasește in Anexa 1 a Regulamentului Oficial al campaniei.

(2) Campania va fi lansată și se va desfășura în zilele 15 Septembrie 2020 - 15 Octombrie 2020 inclusiv, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, disponibil gratuit în magazinele participante, la departamentul Relații Clienți din cadrul acestora. Campania se desfășoară în cadrul magazinelor participante, prevăzute in Anexa 1 după programul de funcționare proprii fiecărui magazin. În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească/să înceteze această Campanie, acest fapt va fi adus la cunoștința publică în modalitățile prevăzute la art. 1 alin. (3).

(3) Campania va fi semnalizată în magazinele participante prin plasari semnalizate cu materiale publicitare (ex. wobblers/roll-up/totem/standuri/flyere) aferente Campaniei.

Art. 3 – Produsele participante

(1) Produsele participante în Campanie sunt toate produsele comercializate sub marca DURACELL în magazinele participante, respectiv toate tipurile de baterii, inclusiv bateriile destinate echipamentelor auditive, toate tipurile de incarcatoare si toate tipurile de acumulatori. Nu participă la Campanie produsele de tip lanternă/bec marca Duracell.

Art. 4 – Dreptul de participare la Campanie

(1) La Campanie poate participa orice persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani (denumită în continuare „Participant”), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

i) A cumparat, în magazinele participante și în perioada Campaniei stipulate la art. 2 alin 2, minimum un produs marca Duracell.

ii) Prin participarea la această Campanie acceptă integral și liber consimțit prevederile prezentului Regulament Oficial.

(2) Angajaţii Organizatorului, ai Agenției şi ai magazinelor participante, precum și persoanele juridice/persoanele fizice autorizate/asociațiile familiale sau alte persoane/entități juridice nu pot beneficia de șansa de a câștiga premiile acordate prin tragere la sorți. În cazul în care ar participa și ar fi desemnați câștigători ai acestor premii, li se va retrage premiul și va fi acordat unui câștigător care să întrunească cerințele prevăzute în prezentul Regulament pentru câștigarea premiilor.

(3) Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

(4) În cazul în care, în urma efectuărilor efectuate de către Agenție și/sau de către Organizator, rezultă că participarea la Campanie a fost fraudată, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie acești participanți, de a retrage acestor participanți premiile obținute ca rezultat al activității lor și/sau să restricționeze participarea la Campanie.

Art. 5 – Mecanismul Campaniei

(1) Participantii care cumpără, din magazinele participante și în perioada Campaniei stipulate la art. 2 alin 2, minimum un produs marca Duracell, au șansa să câștige, prin tragere la sorți, unul dintre cele 39 (treizeci și nouă) de premii constând în Tableta Samsung Galaxy Tab A8 (2019), WiFi, 32GB intern, 2 GB Ram, Negru.

 

(2) Premiile se acordă în limita stocului disponibil alocat Campaniei, respectiv 39 (treizeci și nouă) de Tableta Samsung Galaxy Tab A8 (2019), WiFi, 32GB intern, 2 GB Ram, Negru.

 

(3) Pentru multiplu de Produse participante la Campanie achiziționate conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe bonuri fiscale separate, se oferă multiplu de șanse de câștig.

 

(4) Premiul câștigat nu poate fi schimbat. Un participant nu poate câștiga mai mult de 1 (unu) premiu prin tragere la sorți.

(5) Pentru a beneficia de șansa de a câștiga unul din cele 39 de Tableta Samsung Galaxy Tab A8 (2019), WiFi, 32GB intern, 2 GB Ram, Negru participanții interesați se pot înscrie la Campanie prin transmiterea prin SMS la nr. 1855* (număr cu tarif normal – 0.05 EUR + Tva/ sms trimis) operabil din retelele Orange, Vodafone, Telekom) a numărului bonului fiscal/ facturii care face dovada achiziției Produselor participante, în perioada 15 Septembrie 2020 – 15 Octombrie 2020.

(6) Fiecare bon fiscal/factură poate fi înscris în Campanie o singură dată, iar un Participant are dreptul să se înscrie în Campaniei cu maximum 10 bonuri fiscale/facturi pe zi. Premiile se vor acorda prin tragere la sorți, pe baza unui algoritm electronic automatizat, cu ajutorul programului www.random.org, conform mecanismului detaliat la Art. 6.

 

 (7) Pentru ca o înscriere să fie validată preliminar, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

a) Să conțină un număr de bon fiscal/factură care să ateste achiziția realizată, respectiv un produs din gama Duracell din cele menționate la Art. 3.1 Produse participante;

 

b) Numărul bonului fiscal/facturii să fie înscris în Campanie în perioada 15 Septembrie 2020, ora 00:00:00 până la data de 15 Octombrie 2020, ora 23:59:59.

 

c) Data bonului fiscal/facturii trebuie să fie din perioada 15 Septembrie 2020 ora 00:00:00 până la data de 15 Octombrie 2020, ora 23:59:59.

 

d) Număr bonului fiscal sa nu mai fi fost înscris anterior în Campanie.

 

(8) Fiecare înscriere prin SMS este validată preliminar la momentul transmiterii/înregistrării acesteia. În acest sens, pentru fiecare înscriere efectuată prin SMS, Participantul va primi imediat, prin mesaj de confirmare prin SMS, unul din următoarele răspunsuri:

 

  1. Dacă SMS-ul a fost transmis fără a se menționa numărul bonului fiscal, atunci Participantul va primi un mesaj de forma:

 

“Ne pare rău, ai trimis un mesaj gol, fără numărul bonului fiscal! Te rugăm să reîncerci să transmiți codul corect! Succes!”

 

  1. Dacă numărul bonului fiscal a fost înscris în forma corectă, face parte din seria de 10 numere pe zi și nu a mai fost înscris anterior în Campanie, atunci Participantul va primi un mesaj de forma:

 

“Felicitări! Te-ai înscris în Campania Duracell ®#TEINVITALASCOALA!”!Păstrează bonul fiscal pentru validare!”

 

  1. Dacă de pe același număr de telefon se trimit mai mult de 10 mesaje de înscriere pe zi, Participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

 

“Iți mulțumim pentru înscrieri, ai depășit deja limita de 10 înscrieri pe zi conform Regulamentului!

 

  1. Dacă un numar de bon fiscal este înscris în data de 15.10.2020, după ce se depășeste limita de 10 numere, respectiv în ultima zi de Campanie, Participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

 

“Iți mulțumim pentru înscrieri, ai depășit deja limita de 10 înscrieri pe zi conform Regulamentului! Azi e ultima zi de Campanie, așadar nu te mai poți înscrie.

 

  1. Dacă un număr de bon fiscal va fi trimis de mai multe ori de pe același număr, Participantul va primi un mesaj cu următorul răspuns:

 

“Acest cod a mai fost înscris. Pentru noi șanse la premii te rugam să reîncerci cu un nou bon fiscal! Succes!”

 

  1. Pentru fiecare înscriere trimisă înainte de data şi ora începerii Campaniei, indiferent de câte numere de bon fiscal trimite, Participantul va primi un mesaj de răspuns în legatură cu prezenta Campanie cu următorul conținut:

 

“Iți mulțumim pentru înscriere, Campania se derulează în perioada 15 Septembrie 2020 – 15 Octombrie 2020! Te rugăm să revii în această perioadă! ”

 

  1. Pentru fiecare înscriere trimisă după data și ora închiderii Campaniei, indiferent de câte numere de bon fiscal trimite, Participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

 

“Campania Duracell ®# teinvitalajoaca!”, derulată în perioada 15 Septembrie 2020 – 15 Octombrie 2020, s-a încheiat! Vă invităm să participați și la campaniile viitoare și să urmăriți lista câștigatorilor pe www.essagroup.ro/regulamente.

 

  1. Orice Participant care s-a înscris la Campanie va recepționa un mesaj cu privire la informarea Participantului despre politica de prelucrare a datelor caracter personal, politică publicată pe site-ul oficial al Agenției.

 

’’Informați-vă cu privire la noua politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pe www.essagroup.ro/regulamente!”

(9)  Participanții la campanie au obligația, sub sancțiunea anulării premiului atribuit, de a păstra în original și nedeteriorate toate bunurile fiscale/facturile înscrise în Campanie, pentru a le putea prezenta și preda în original Organizatorului în cazul în care sunt desemnați câștigători.

(10) La tragerile la sorți nu vor participa înscrierile prin SMS care nu cuprind informațiile solicitate conform specificațiilor de mai sus sau în care Participanții furnizează bonuri fiscale/facturi incomplete/incorecte, precum și înscrierile efectuate în afara perioadei desfășurării Campaniei. După data limita de inscriere (15 Octombrie 2020, ora 23:59:59), Organizatorul și Agenția nu vor mai lua în considerare înscrierile în Campanie efectuate prin intermediul SMS-ului la numărul 1855.

(11) După data încetării Campaniei, Produsele participante astfel cum sunt identificate la art. 3 de mai sus își pierd această calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate și neasumându-și nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce clienții magazinelor participante la concluzia actualității sau a continuării Campaniei.

Art. 6 – Acordarea și Validarea Premiilor

 

 

(1) Premiile vor fi acordate prin tragere la sorți, cu ajutorul programului www.random.org, care va avea loc în data de 20 Octombrie 2020, în prezenţa unui reprezentant al Agenției și va fi asistată de un notar public.

(2) După tragerea la sorți, Participanții ale căror înscrieri au fost desemnate câștigătoare vor fi contactați telefonic în termen de 2 zile lucrătoare de la data extragerii pentru continuarea procedurii de validare, și anume: verificarea condițiilor de eligibilitate (deținerea unui bon fiscal care să ateste achiziția produselor participante, deținerea unui document de identitate valabil la data validării ca și câștigător, vârsta minimă de 18 ani la data începerii Campaniei) și pentru a i se comunica toate informațiile necesare pentru a intra în posesia premiului.  Un potențial câștigător va fi contact de trei ori pe zi, timp de maximum 2 zile lucrătoare de la data extragerii, în momente diferite ale zilei, în cazul în care nu răspunde telefonic. Dacă în urma apelului telefonic, potențialul câștigător nu poate fi contactat/ nu răspunde, Organizatorul va trece automat la rezerve, apelând la acestea în ordinea extragerii lor.

(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la câte o rezervă în ordinea extragerii lor și în cazul în care câștigătorul extras a încălcat termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial ori refuză premiul. În cazul în care nici una dintre rezerve nu poate fi validată, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.

(4) Pentru validarea câștigătorului, acesta trebuie să trimită în maximum 2 zile lucrătoare de la data contactării telefonice o copie a bonului fiscal/facturii în bază căruia a fost desemnat câștigător, prin fax sau email la o adresa ce va fi comunicată de către Agenție în momentul contactării. Totodată, câștigătorul validat va transmite informații cu privire la numele și prenumele său, vârsta și adresa de domiciliu unde se va efectua livrarea premiului.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita câștigătorilor bonul fiscal/factura în original care face dovada achiziționarii Produselor participante la Campanie, in perioada de desfășurare a acesteia.

(6) Intrarea în posesia premiului se va face pe cheltuiala Agenției, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data validării la un termen stabilit de comun acord cu câștigătorul, în urma primirii pe email a documentelor solicitate de Agenție pentru validarea acestuia. 

(7) Pentru intrarea în posesia premiului, câștigătorul trebuie sa prezinte spre verificare – in original – curierului/agentului împuternicit de Agenție, următoarele documente: cartea de identitate valabilă. La înmânarea premiului, se va încheia un process verbal între câștigător și curier/agent. Refuzul furnizării uneia sau mai multora dintre aceste date, neîntemeiat, echivaleaza cu renunțarea la premiu.

(8) Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participant Agentiei nu atrage răspunderea acesteia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

(9) Premiile sunt puse la dispoziție de către Organizator. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

(10) Agenția se obligă să facă publice numele câştigătorilor, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 7 – Câştigurile

(1) Premiile oferite în total pentru toată Campania în rețeaua de magazine participante sunt:

 Valoarea totală a premiilor este de 23,396.10 lei, TVA inclus.

(2) În situația în care nu sunt acordate toate premiile, din motive independente de voința Organizatorului, acestea rămân la dispoziția Organizatorului, care poate organiza, dacă va considera necesar, o extragere specială pentru a desemna noi câștigători sau care poate organiza o altă Campanie Publicitară, după caz.

(3) Validarea câștigătorilor se va face doar după prezentarea de către aceștia a bonurilor fiscale desemnate câștigătoare, în original, nefiind acceptate fotocopii ale bonurilor fiscale participante la Campanie.

Art. 8 – Încetarea înainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate înceta înainte de termen în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului ori prin epuizarea stocului disponibil de premii. Încetarea înainte de termen a Campaniei intervenită în anumite magazine participante nu va afecta derularea Campaniei în celelalte magazine participante.

(2) Situațiilor avute în vedere la art. 7 alin. (1) le sunt asimilate și actele de putere publica ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la art. 7 alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai are nicio obligație către Participanți, cu privire la returnarea vreunei sume bănești sau plata vreunei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoștința publică în modalitățile prevăzute la art. 1 alin. (3).

Art. 9 – Litigiile și legea aplicabilă

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți și/sau magazine participante, pe de altă parte se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă material din municipiul București, în conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

Art. 10 – Taxe

  1. Acolo unde este cazul, Agentia, va calcula, declara, reține și vira impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit (în cazul unui premiu al cărui valoare depășește 600 lei). Orice alte obligații de natură fiscală în legătură cu acestea sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Art. 11 – Responsabilitate

(1) Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei înainte de termen, în cazul în care continuarea acesteia nu ar mai fi posibilă, din motive obiective și independente de voința Organizatorului.

(2) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

(3) În eventualitatea unei dispute asupra validării unui câștig și/sau acordării vreunui premiu, decizia Organizatorului este definitivă.

(4) Organizatorului nu își asumă răspunderea pentru:

- pierderea li/sau deteriorarea bonului fiscal, ori dacă acestea sunt ilizibile;

- erorile în datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage în niciun fel răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea înmânării premiului sau la imposibilitatea identificării unui câștigător;

- pentru pierderile sau întârzierile mesajelor de răspuns menționate in Secțiunea 7, determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului;

- pentru întreruperile neanunțate ale serviciului de internet sau SMS de către furnizorii locali ai acestor servicii sau blocarea accesului intern datorită supraaglomerării rețelelor de telefonie sau SMS pe perioadele de trafic intens;

- pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost înregistrate pe platforma pentru contactare și validare

Art . 12 – Date cu caracter personal

(1) Prin simpla participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și înțeleg că în acest scop datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de către Organizator, în calitate de Operator, și de către Agenție, în calitate de Împuternicit, în scopul organizării și desfășurării Campaniei și, validării, anunțării căștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale și își exprimă acordul în privința acestora.

(2) Participanților la Campanie, în calitate de persoane vizate, le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi:

- dreptul la informare, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege;

- dreptul de acces la datelor personale, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în condițiile prevăzute de lege, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;

- dreptul la rectificarea datelor, respectiv dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;

- dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) sau, după caz, dreptul la portabilitatea acestora, respectiv de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Organizator către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

- dreptul la opoziție, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;

- dreptul de a își retrage consimțământul atunci când există prelucrare care se bazează pe aceasta;

- dreptul de a te adresa cu o sesizare la autoritatea de supraveghere A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro), pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

(3) Prin participarea la Campanie, Participanții își dau acordul la includerea datelor cu caracter personal în baza de date a Agenției realizată pe durata Campaniei exclusiv în scopul desfășurării prezentei Campanii. 

(4) Scopul acestei baze de date constă exclusiv în scopul derulării Campaniei, pentru validarea și atribuirea premiilor acordate în cadrul Campaniei, anunțarea publică a Participanților câștigători ai Campaniei și în respectarea prevederilor legislației fiscale. Documentele conținând datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi  distruse la finalul Campaniei, după declararea câștigătorilor, acestea fiind păstrate numai acolo unde este cazul și doar pe perioada prescrisă potrivit normelor fiscale, precum și în materia arhivării.

 (5) Participarea la Campanie constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele și prenumele, precum și premiile câștigate vor fi facute publice, în mod gratuit, numai acolo unde este cazul, potrivit legislației în vigoare, respectiv art. 42 alin. 2 din Ordonanța de Guvern nr. 99/2000.

Pe durata Campaniei, următoarele date cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate în vederea validării câștigătorului și înmânării premiului, daca legea nu prevede si obligativitatea prelucrarii altor categorii de date cu caracter personal:

În cazul în care va fi necesară furnizarea de către câștigător de date cu caracter personal suplimentare față de cele indicate mai sus (ex. pentru a putea intra în posesia premiului/castigului), acest aspect va fi adus la cunoștinta câștigătorului, urmând a se obține consimțământul expres scris al acestuia înainte de prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

(6) Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

(7) Participanții la Campanie își pot retrage consimțământul dat de la prelucrarea datelor cu caracter personal ale aestora, dacă solicită retragerea din concurs, la adresa de e-mail sau adresa fizică indicate mai jos, înainte de anunțarea câștigătorilor.

(8) Pentru a-și exercita drepturile garantate de Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanții la Campanie pot trimite o cerere scrisă semnată la adresa Organizatorului din Șos. Viilor nr. 14, Sector 5, București, România, precum și la adresa de e-mail: dpo@interbrands.ro, ori la adresa Agenției din București, Strada Siret nr 50, Sector 1.

(9) După soluționarea eventualelor cereri, reclamații, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele cu caracter personal colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în niciun mod, cu ecepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim sau un alt temei potrivit legii aplicabile pentru a stoca în continuare aceste date ( de exemplu pentru apărarea unui drep în instanță). Datele câștigătorilor se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislației financiar-contabile și fiscale.

(10) Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Participanții la această promoție declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care l-au citit și l-au înțeles integral, în special că au citit prezenta secțiune privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 13 – Erori

(1) Organizatorul, precum și celelalte entități implicate în derularea Campaniei nu își asumă nicio răspundere pentru bonurile fiscale necorespunzătoare (de ex. deteriorate, falsificate) sau pierdute.

Art. 14 – Cazuri speciale de Participanți

(1) În cazul în care câstigatorul este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu ori cu capacitate restrânsă de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai însoțit de reprezentantul legal.

Art. 15 – Exemplarele Regulamentului Oficial

(1) Regulamentul Oficial a fost redactat în 3 (trei) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 2 (două) exemplare originale.

 

S.C. ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

 

Lista magazine participante

 

 

RETEA

MAGAZIN

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR PITESTI

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR ORADEA ERA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR LOTUS ORADEA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR BOTOSANI

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR BRAILA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR BRASOV

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR COLOSSEUM

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR PARK LAKE BUCURESTI

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR MEGA MALL

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR OBOR

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR COLENTINA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR BANEASA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR ORHIDEEA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR VULCAN

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR UNIREA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR BERCENI ARENA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR BUZAU

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR CLUJ

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR CONSTANTA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR GALATI

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR TG JIU

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR IASI ERA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR IASI FELICIA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR PRISMA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR MILITARI

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR DROBETA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR MURES

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR PIATRA NEAMT

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR ROMAN

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR PLOIESTI

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR ZALAU

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR SATU MARE

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR SIBIU

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR SUCEAVA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR TIMISOARA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR RAMNICU VALCEA

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR FOCSANI

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR BAIA MARE

CARREFOUR ROMANIA HYPER

CARREFOUR TARGOVISTE