REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI: “Luna cadourilor este aici!” - GSK


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

 

Luna cadourilor este aici!”

14 Decembrie – 21 Decembrie 2020

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Campania promotionala “Luna cadourilor este aici!” (”Campania”) este organizata si desfasurata de catre Societatea GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (denumita in continuare "Organizatorul "), o societate din Romania, cu sediul social in Bucuresti, cod postal 050552 avand Codul Unic de Inregistrare 8844340, denumita in cele ce urmeaza „Organizator” sau GSK.

1.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt mentionate mai jos.

1.3. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt mentionate mai jos.

 

1.4. Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor fi disponibile conform legislatiei aplicabile din Romania pe pagina de Facebook Zambeste Romania, fiind disponibil in mod public si gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 14 Decembrie 2020 - 21 Decembrie 2020 (inclusiv). Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

 

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sau schimbari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea acestora in mod oficial pe toate canalele de comunicare prin care regulamentul a fost facut public in prima instanta, la momentul anuntarii Campaniei promotionale.

 

1.6. Mecanismul Campaniei va fi realizat si operat de catre Organizator. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

 

1.7. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

 

1.8. SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SA, societate comerciala cu sediul în Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului cu numarul J40/ 13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumita in continuare „Agentia”) va constitui si va administra, in conditii de deplina siguranta, o baza de date comuna (in continuare „Baza de Date”), care va cuprinde datele de identificare ale participantilor la Campania promotionala, asa cum sunt acestea mentionate in prezentul Regulament, cu scopul implementarii prezentei campanii;

 

1.9. Zambeste Roamania va contacta castigatorii desemnati ai Campaniei promotionale pentru premiere.

Validarea se face direct pe paginile de Facebook ale consumatorilor, unde acestia trebuie sa:

 

  1. Sa dea tag in comentarii unei prietene/unui prieten care si-ar dori sa castige un KIT de igiena orala pentru dinti frumosi si sanatosi.
  2. Sa dea Share si like la aceasta postare.

 

 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

    1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii de Facebook, ce apartine GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, accesibila la adresa https://www.facebook.com/zambesteromania

 

2.2. Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania va fi lansata la data de 14 Decembrie 2020, ora 00:00 si va dura pana la data de 21 Decembrie 2020, ora 23:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”), prin intermediul paginii de Facebook Zambeste Romania ce apartine GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, accesibila la adresa https://www.facebook.com/zambesteromania .Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv in perioada mai sus mentionata.

 

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

 

4.1. La aceasta Campanie pot participa cetatenii romani sau cetateni straini, persoane fizice care sunt rezidenti in Romania sau au domiciliul stabil in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 14 Decembrie 2020 si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „Participanti”).

 

4.2. Prin participarea la Campanie, Participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: cheltuieli determinate de achizitionarea Produselor participante, de obtinerea de informatii cu privire la Campanie sau cheltuieli privind intrarea in posesia unui premiu castigat, pentru validarea ca si castigator.

 

4.3. La aceasta Campanie nu au drept de participare persoanele care presteaza servicii de orice fel pentru Organizator, precum si cei ai imputernicitilor, implicate in desfasurarea Campaniei, precum nici membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

4.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

4.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul neavand nicio obligatie de a anunta Participantul cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

 

5.1 In cadrul prezentei campanii, Organizatorul acorda urmatoarele premii:

 

Nr

Premii

Nr premii

Valoare unitara(Ron cu TVA)

Pret total ( Ron cu TVA)

1

Kit igiena orala

3

50

150

 

 

Valoare totala a premiilor este de 150 lei  (TVA inclus).

 

5.2. Desemnarea castigatorilor se va face in conformitate cu prezentul Regulament.

 

5.3 Premiul nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

 

5.4 Premiile campaniei se vor acorda in limita stocului disponibil, iar un castigator poate castiga in cadrul campanie un singur premiu.

 

5.5 Atat persoana ce va taga un prieten la comentariul postarii, cat si prietenul tagat vor castiga un kit de igiena orala.

 

 

 SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

6.1. Campania destinata tuturor cetatenilor de pe teritoriul Romaniei in perioada 14.12.2020 – 21.12.2020  este urmatoarea:

 

  1. Sa detina un cont personal, activ si public pe reteaua de socializare Facebook;
  2. Sa dea tag in comentarii un prieten( tag catre el) care si-ar dori sa castige un KIT de igiena orala pentru dinti frumosi si sanatosi.
  3. Sa dea Share si like la aceasta postare
  4. Informatiile cu caracter personal ale participantilor (numarul de telefon) vor fi pastrate pana la livrarea premiilor castigatorilor, urmand a fi sterse automat din baza de date gestionata de GSK Romania.

 

6.2. Desemnarea castigatorilor premiilor Campaniei promotionale se va face astfel:

 

  1. Primul castigator trebuie sa numeasca un prieten in comentariu la postarea de concurs de pe pagina Facebook Zambeste Romania.

 

2. Pentru ca o inscriere sa fie validata preliminar, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

 a. Comentariul la postarea Campanie sa fie in perioada 14 Decembrie 2020 ora 00:00 pana la data de 21 Decembrie 2020 ora 23:59.

 b. Sa numeasca in comentarii un prieten( tag catre el) care si-ar dori sa castige un KIT de igiena orala pentru dinti frumosi si sanatosi.

 

6.3.  Extragerea se va face prin random.org, unde vor fi desemnati 3 castigatori si 9 rezerve, cate 3 rezerve pentru fiecare castigator ( atat ultilizatorul care a adaugat un comentariu valid, cat si prietenul etichetat).

 

 

  6.4. Mentiuni:

 

a. O persoana nu poate participa cu mai multe conturi false de Facebook;

b. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica textul mesajelor Campaniei, fara a anunta acest lucru prin intermediul unui act aditional la prezentul Regulament.

c. Organizatorul are dreptul de a invalida castigatorii extrasi de participare care contin informatii vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.

d. Organizatorul isi rezerva dreptul de intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare.

 

Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe https://www.essagroup.ro/regulamentevechi/  

 

   SECTIUNEA 7. ACORDAREA SI VALIDAREA PREMIILOR

 

7.1. Participantii ale caror postari au fost desemnate castigatoare vor fi contactati prin mesaje pe Facebook in termen de 5 zile lucratoare de la data alegerii castigatorului pentru continuarea procedurii de trimitere a premiului.

 

7.2 Fiecare castigator are un termen de 3 zile pentru a trimite datele necesare, nume si prenume, adresa de livrarea pentru livrarea premiului si numarul de telefon. In cazul in care un potential castigator nu poate fi contactat in termen de 3 zile, se va apela la o rezerva.

 

7.3 In cazul in care nici una dintre rezerve nu poate fi validata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.

 

7.4 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor.

 

7.5 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau alte produse.

 

7.6 Un cumparator nu poate primi decat un singur tip premiu in urma tragerii la sorti, indiferent daca acesta a fost extras castigator de mai multe ori in urma extragerii facute de Organizator.

 

7.7 Pentru intrarea in posesia premiului, castigatorul trebuie sa prezinte – in original -  curierului/agentului imputernicit de organizator, urmatoarele documente: cartea de identitate valabila. La inmanarea premiului, se va incheia un process verbal intre castigator si curier/agent. Refuzul furnizarii uneia sau mai multora dintre aceste date echivaleaza cu renuntarea la premiu.

 

7.8 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

 

SECTIUNEA 8. CLAUZE DIVERSE PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

8.1. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

 

8.1.1. Sa indeplineasca toate conditiile de participare respectiv validare prevazute in prezentul Regulament;

 

8.1.2. Sa respecte intocmai si in termen procedura de validare mentionata la Sectiunea 7;

 

8.2. In sensul prezentului Regulament, Participantul care intruneste toate conditiile de mai sus este validat castigator.

 

8.3. Castigurile inregistrate vor fi invalidate si dreptul de atribuire a premiului respectiv se va pierde in urmatoarele situatii:

 

      -  Participantul caruia i s-a alocat un premiu nu indeplineste prevederile prezentului Regulament;

 

  

 

8.4. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani, sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu, dar care au fost invalidati ca urmare a nerespectarii intocmai ale cerintelor Regulamentului sau care nu au revendicat premiul in timpul alocat conform prezentului Regulament.

 

8.5. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, integral sau in parte, unei alte persoane.

 

8.6. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigatori care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in, prezentul regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului.

 

8.8. Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii nu pot fi inlocuite cu alte beneficii si vor fi puse in posesia castigatorilor, prin grija Organizatorului, doar pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE

 

9.1. Inscrierile in campanie dupa data de 21 Decembrie 2020 ora 23:59, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

9.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

 

9.2.1. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate inainte sau dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;

 

9.2.2. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in articolele de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

 

9.2.3. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet datorita supraaglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

 

9.3. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

 

9.4. Prin participarea la Campanie, toti castigatorii sunt de acord sa faca dovada varstei cerute pentru participarea la aceasta campanie, sa furnizeze Organizatorului datele necesare punerii in posesie a premiilor castigate si sa semneze un proces verbal de predare primire a premiului castigat.

 

9.5. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

10.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

10.2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise îinacest Regulament.

10.3. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt:

inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor campaniei promotionale. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimtamant in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligatia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a) plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);

b) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analizesii studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);

c) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

 

10.4.  In cazul an care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

 

10.5. Informatii pentru participanti:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct. De asemenea Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal, Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

• partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, inclusiv Partenerii desemnati in aceasta Campanie implicati in desfasurarea si organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;

 • furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web;

 • furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc.;

 

10.6. Transferul datelor cu caracter personal. In principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decat in state apartinand Spatiului Economic European (SEE).

 

10.7. Durata de pastrare a datelor.  Termenul in care datele Dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate, in scopul/scopurile descrise mai sus este de 3 luni de la momentul colectarii, exceptand cazul in care legislatia in vigoare prevede alte termene obligatorii

 

10.8. Drepturile persoanelor vizate. Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Pana la data intrarii in vigoare a GDPR, beneficiaza de si le sunt recunoscute drepturile aplicabile conform Legii nr. 677/2001. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;

• si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

• datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante. d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantull cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia dvs. specifica.

e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

• in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;

• in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

• in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

• in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f) Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat (spre exemplu in format CSV). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele  mai sus, persoanele vizate puteti contacta utilizand urmatoarele date de contact:

Adresa de Corespondenta: str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 5, Bucuresti. De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opozitie, de retragere a consimtamantului.

g) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

 

 

 

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI

 

11.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie promotionala.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

 

12.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din jurisdictia carora se afla Organizatorul.

 

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

 

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

 

13.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va, fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului civil in vigoare. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 14. ALTE CLAUZE

 

14.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

14.2.Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.