REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Castiga mai multa prospetime cu Bonux 3in1!”


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei promotionale (denumita in continuare “Campania”) este  S.C. ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Siret, nr. 50, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/13522/2013, avand C.U.I.RO27206038 (denumita in continuare “Agentia”).

  1. Campania Castiga mai multa prospetime cu Bonux 3in1!” se desfasoara pentru si in beneficiul  S.C. ORBICO S.R.L., cu sediul social in Sos. Viilor nr.14, Corp Cladire C, Sector 5, Bucuresti, Romania – numarul de inregistrare J40/14093/2017, CIF: RO28756978,
   in calitate de Beneficiar.

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

  1. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
  2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul   https://www.essagroup.ro/regulamente  sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la adresa Bucuresti, str. Siret, nr. 50, sector 1.
  3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul https://www.essagroup.ro/regulamente, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare. 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

  1. Campania este organizata pe tot teritoriul Romaniei in perioada 9 Aprilie ora 00:00:00 – 9 Mai ora 23:59:59;
  2. Se desfasoara in toate magazinele SUPECO de pe tot teritoriul Romaniei unde se comercializeaza produsele participante.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

  1. La campanie participa toate produsele BONUX comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, denumite in continuare “Produsele Participante”.
  2. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.
  3. Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Participantii se pot inscrie in Campanie prin urmatoarea modalitate:  SMS la numarul de telefon 1883 (numar cu tarif normal – 0.05 EUR + Tva/ sms trimis) disponibil in toate retele mobila valabil pe teritoriul Romaniei (Orange, Vodafone, Telekom, DigiMobil) – prin trimitrea unui mesaj cu numarul bonului fiscal care face dovada achizitionari produselor paricipante.

Campania „ Castiga mai multa prospetime cu Bonux 3in1!” se desfasoara in perioada 9.04.2021 – 9.05.2021. Te asteptam!  

Felicitari! Te-ai inscris in Campania „ Castiga mai multa prospetime cu Bonux 3in1!” Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

 Ne pare rau, dar ai depasit limita maxima de 10 inscrieri pe zi. Te asteptam cu noi participari in perioada campaniei. Succes!

Ai mai inscris acest numar de bon fiscal in cadrul Campaniei BONUX. Te rugam sa inscrii un alt numar de bon fiscal! Succes!

Inscrierea ta este invalida. Te rugam sa ne transmiti numarul bonului fiscal insotit de cuvantul cheie. Succes!

Ne pare rau, dar Campania BONUX s-a incheiat pe data de 09.05.2021. Iti multumim pentru participare! 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

  1.  In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele categorii de premii Premiile constand in 5 Aspiratoare Verticale Rowenta; 10 Mopuri cu abur Rowenta si 100 BONUX 3in 1 Color Magnolia 22 capsule + BONUX 3in 1 White Ice Fresh 22 capsule se vor acorda prin tragere la sorti electronica efectuata la finalul campaniei, cu ajutorul programului www.random.org  din toate inscrierile valide inregistrate in campanie. Valoarea totala estimativa a premiilor este de 11,347.95 lei cu TVA inclus.
  2.  Premiile :

Premiu

Nr. Buc

Pret cu TVA/ buc

Total cu TVA

Mop cu abur ROWENTA Steam Power

     10.00

          365.00

        3,650.00

Aspirator vertical Rowenta

       5.00

          599.99

        2,999.95

BONUX 3in 1 Color Magnolia 22 capsule + BONUX 3in 1 White Ice Fresh 22 capsule

   100.00

            46.98

        4,698.00

 

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

  1.  Extragerea va avea loc in perioada 10.05.2021 – 14.05.2021. Se vor desemna prin extragere: 10 castigatori pentru premiul Mop cu abur ROWENTA Steam Power , se vor extrage cate 3 rezerve pentru fiecare castigator, 5 castigatori pentru premiul Aspirator vertical Rowenta , se vor extrage cate 3 rezerve pentru fiecare castigator si 100 castigatori pentru premiul BONUX 3in 1 Color Magnolia 22 capsule + BONUX 3in 1 White Ice Fresh 22 capsule , se vor extrage cate 2 rezerva pentru fiecare castigator.

Un participant unic (identificat prin nume, prenume, adresa postala, telefon) poate castiga cel mult un premiu din fiecare categorie , cu bonuri fiscal diferite .Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupun folosirea unui program www.random.org cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie asa cum sunt descrise mai sus. Extragerile se vor efectua in prezenta unui notar public si a unui angajat din cadrul agentiei. Premiile Campaniei vor fi acordate castigatorilor in urma procesului de validare descris in Sectiunea 9 a prezentului regulament.

SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

  1. Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
  2. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 10:00 – 17:00, de 2 ori in maximum 2 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 2 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.
  3. Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.
  4. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.  
  5. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
  1. Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin email, fax sau postal la o adresa comunicata de Organizator.
  2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un informatiile necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 2 zile lucratoare. Daca datele trimise de Participant la adresa comunicata sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un raspuns in legatura cu validarea documentelor. Participantul va trebui sa trimita documentele constand in copie bon fiscal si copie CI (copia CI se solicita pentru premiile cu valoare mai mare de 650 lei), in maximum 2 zile de la transmiterea confirmarii. Daca datele trimise de Participant nu sunt corecte sau daca Participantul nu trimite datele cerute in termen de 2 zile lucratoare de la primirea informarii, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. 
  3. Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa retrimita documentele folosind aceeasi modalitate pe care a folosit-o anterior. In cazul in care Participantul nu trimite documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
  4. Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
  5. Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.
  6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie. 
  7. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe https://www.essagroup.ro/regulamente/  intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 30 de zile lucratoare de la data validarii tuturor castigatorilor. 
  8. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat/posta, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe https://www.essagroup.ro/regulamente/
  9. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

  1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
  2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

  1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
  1. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului. 

   SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

  1. Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei prin email la adresa m.pantazi@sparbip.ro sau prin posta la adresa Str. Siret, nr. 50, sector 1, Bucuresti, pana la data de 31.07.2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.  Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.
  2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„ Castiga mai multa prospetime cu Bonux 3in1!”

(“CAMPANIA”)

 

- INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL -

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: S.C. ORBICO S.R.L (denumit in continuare „Beneficiarul”), societate comerciala inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/14093/2017, avand CIF: RO28756978, cu sediul social in Sos. Viilor nr.14, Corp Cladire C, Sector 5, Bucuresti, Romania (denumita in continuare "Operatorul"), prin intermediul SC ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A, cu sediul in Bucuresti, str Siret nr 50, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 13522 / 2013, avand C.U.I. RO27206038, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmează “Organizatorul” Imputernicit”). Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: S.C. ORBICO S.R.L  prin Imputernicit ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A, adresa de email: m.pantazi@sparbip.ro sau prin apel telefonic la numarul de telefon 0728.100.169. 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participantii urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Numar de telefon; 

si de la castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume si prenume;
 2. Numar de telefon;
 3. Adresa de livrare;
 4. Copie CI.

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare.  

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Essa Sales & Distribution in vederea:

 1. Organizarea si desfasurarea campaniei
 2. Desemnarea si validarea castigatorilor
 3. Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului. 

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie.  

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului. Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participantii pentru procesul de validare si inmanare a premiilor.  

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului – ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A precum si sub-procesatorului, firma de curierat, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.   

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp 60 de zile de la inchierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora. Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.  

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa str. Siret nr. 50, sect 1, Bucuresti, Romania sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail m.pantazi@sparbip.ro . Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.