REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE CORONA «CORONA SUNSET!»


REGULAMENTUL OFICIAL

AL CAMPANIEI PROMOTIONALE CORONA

«CORONA SUNSET!»

 

08 Iulie 2021 – 03 Septembrie 2021

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, pe pagina oficiala Corona https://www.instagram.com/corona.romania/ in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

2.2.  Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

    1. Campania va fi lansata la data de 08 Iulie 2021, ora 00:00 si se va incheia la data de 03 Septembrie 2021, ora 23:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv in perioada mai sus mentionata.
    2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

 

4.1.  La aceasta Campanie pot participa cetatenii romani au implinit varsta de 18 ani pana la data de 08 Iulie 2021 si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „Participanti”).

4.2. Prin participarea la Campanie, Participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: cheltuieli determinate de obtinerea de informatii cu privire la Campanie sau pentru validarea ca si castigator, cheltuieli suplimentare determinate de ridicarea/inmanarea premiilor si cheltuielile legate de conexiunea la internet in cazul inscrierilor prin intermediul  https://www.instagram.com/corona.romania/.

4.3.  Enumerarea de mai sus este exemplificativa, nu exhaustiva.

4.4. La aceasta Campanie nu au drept de participare persoanele care presteaza servicii de distributie si comercializare produse bere Bergenbier S.A., precum si cei ai imputernicitilor, ai Agentiilor implicate in desfasurarea Campaniei, precum nici membrii familiilor acestora (constand in copii, parinti, frati/surori, sot/sotie), de exemplu dar fara a se limita la:

4.5. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

4.6. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul neavand nicio obligatie de a anunta Participantul cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1.  In cadrul prezentei Campanii, se vor acorda in total un numar de 32 premii.

5.2.  Valorea totala estimata a fiecarui premiu acordat in cadrul prezentei Campanii si detaliile fiecaruia dintre acestea, se regasesc in tabelul de mai jos:

 

 

 

 

 

 

Premiu

Detalii

Total premii acordate

Val. unitara Lei (TVA inclus)

Valoare totala Lei (TVA inclus)

Voucher pentru  1 intrare la o plaja partenera (6 persoane), 2 bucket Corona + 12 sticle de bere Corona 0.355L

se acorda prin tragere la sorti saptamanala

8

            400

             3200

Bucket Corona + 6 sticle de bere Corona 0.355L

se acorda prin tragere la sorti saptamanala

24

36,22

869,28

Total estimat

4.069,28

 

5.2.  Valoarea totala estimata a tuturor premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de  4.069,28lei (TVA inclus).

5.3.  Desemnarea castigatorilor se va face in conformitate cu prezentul Regulament.

5.4.  In cadrul acestei Campanii nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre premiile oferite, cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii si/sau Produse.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

6.1. In fiecare zi de Joi (08.07 /15.07 /22.07 /29.07 /05.08 /12.08 /19.08 /26.08.2021) din Perioada de Campanie, pe pagina oficiala Corona va fi publicata o postare dedicata promotiei. Pentru participarea in cadrul prezentei Campanii, participantii trebuie sa dea tag unui prieten,  intr-un comment la postarea saptamanala a promotiei Corona Sunset .

6.2.  Orice participant are sansa de a castiga prin intermediul unei trageri la sorti saptamanale unul din cele 32 de premii oferite in cadrul Campaniei, respectiv un bucket Corona si 6 sticle de bere Corona, la gramaj de 0.355 L sau un voucher pentru o intrare gratuita pe plaja uneia dintre locatiile partenere : plaja H2O (Mamaia),  Amphora(Vama Veche), Yuva(Vama Veche) sau Infinity(Mamaia).pentru castigator si inca 5 prieteni si 2 bucket Corona cu 12 sticle de bere Corona 0.355L

6.3.  Nu se vor considera valide postarile ce contin:

6.4.  Nerespectarea etapelor mentionate la art. 6.1 sau realizarea unui postarii incomplete sau incorecte poate duce la invalidarea inscrierii respective sau la imposibilitatea acordarii premiului.

6.5.  Fiecare persoana are dreptul la o singura inscriere in Campania Promotionala si sa castige un singur premiu pe toata durata Campaniei.

6.6. Dupa data limita de inscriere (03 Septembrie 2021, ora 23:59), Organizatorul nu va mai lua in considerare    inscrierile in Campanie.

6.7. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant, ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor oferite saptamanal, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor fi reportate pentru urmatoarea extragere saptamanala.

6.8. In cazul in care Organizatorul nu are posibilitatea de a aloca toate premiile oferite in Prezentul Regulament datorita numarului insuficient de inscrieri, premiile vor ramane in posesia Organizatorului la final de perioada.

6.9. Numele castigatorilor vor fi publicate pe https://www.essagroup.ro/regulamente, conform prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000.

 

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA SI VALIDAREA PREMIILOR

Acordarea premiilor prin tragere la sorti saptamanala:

 

7.1.  Desemnarea castigatorilor premiilor ce urmeaza a fi acordate din totalitatea inscrierilor provenite intermediul paginii oficiale Corona, se va face prin tragerea la sorti, programata in fiecare saptamana conform planificarii de mai jos, printr-un program electronic (soft) de extragere specializat. Aceasta se va realiza in fata unei comisii formate din reprezentanti ai Agentiei, Bergenbier SA si un Notar public si se vor extrage 32 castigatori (treizeci si doi ) si 64 (saizeci si patru) rezerve, cate 2 rezerve pentru fiecare premiu. Pentru fiecare tragere la sorti saptamanala vor fi acordate cate 4 (patru) premii si cate 2 rezerve pentru fiecare premiu, respectiv 1 castigator pentru premiul voucher si 3 castigatori pentru premiul bucket Corona si 6 sticle de bere Corona.

 

 

7.2.   Un Participant unic, identificat cu ajutorul profilului privat de Instagram, poate castiga un singur premiu pe intreaga durata a Campaniei.

7.3.   La tragerea la sorti pentru premiile oferite vor participa toate inscrierile valide inregistrate pe toata durata Campaniei, pe paginii oficiale Corona https://www.instagram.com/corona.romania/.

7.4.   Dupa tragerile la sorti, Participantii ale caror inscrieri au fost desemnate castigatoare vor fi informati printr-un mesaj in privat cu privire la castigul inregistrat in vederea inceperii procesului de validare, respectiv punere in posesie a premiului.

7.5.  Un pontential castigator va fi contactat in termen de 3 zile lucratoare de la momentul realizarii extragerii pentru a fi anuntat de potentialul castig, in vederea validarii castigului. Potentialul castigator trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului, pe toata perioada de campanie (08 Iulie 2021 – 03 Septembrie 2021) prin e-mail la adresa: validarebergenbier@essagroup.ro, datele si documentele necesare prevalidarii premiului si anume:

7.6.   Neindeplinirea oricarei conditii din cele descrise mai sus duce la invalidarea premiului.

7.7.  In cazul invalidarii unui premiu, se va trece la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase. Conditiile de validare ale rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor.

7.8.  Toti participantii care nu au castigat in saptamana aferenta postarii efectuate, vor fi reportati la urmatoarele extrageri saptamanale.

7.9. Premiul din categoria voucher pentru pentru o experienta pe plaja pentru castigator si inca 5 prieteni se poate revendica in perioada 19 Iulie 2021 – 12 Septembrie 2021, avand acces la una intre locatiile partenere: plaja H2O,  Amphora,  Yuva sau Infinity . Castigatorul in momentul validarii trebuie sa comunice catre Organizator data si locatia pentru revendicarea premiului. Nu sunt asigurate de catre Organizator transportul pana la locatie sau cazarea. In cazul in care castigatorul nu poate beneficia de experienta din diferite motive, nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre premiile oferite, cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii si/sau Produse. In cazul in care un castigatorul, din diverse motive, nu poate beneficia de experienta oferita la una dintre locatii partenere la data comunicata in momentul validarii Organizatorul, castigatorul are posibilitatea de a reprograma  o singura data experienta, in perioada 19 Iulie 2021 – 12 Septembrie 2021.

 

 

SECTIUNEA 8. CLAUZE DIVERSE PRIVIND DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI VALIDARE

8.1. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

 

8.2. In sensul prezentului Regulament, Participantul care intruneste toate conditiile de mai sus este validat castigator.

8.3. Castigurile inregistrate vor fi invalidate si dreptul de atribuire a premiului respectiv se va pierde in situatia in care:participantul caruia i s-a alocat un premiu nu indeplineste prevederile prezentului Regulament;

 

8.4. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu, dar care au fost invalidati ca urmare a nerespectarii intocmai ale cerintelor Regulamentului, care nu au revendicat premiul in timpul alocat conform prezentului Regulament sau care refuza intrarea i n posesie a premiului.

8.5. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, integral sau in parte, unei alte persoane si nici nu poate solicita contravaloarea acestuia in bani.

8.6. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele si datele trimise de castigatori care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in prezentul regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului.

8.7. Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii nu pot fi inlocuite cu alte beneficii si vor fi puse in posesia castigatorilor, prin grija Organizatorului, doar pe teritoriul Romaniei.

8.8. Predarea sau livrarea premiilor fizice catre castigatori se va face prin curier, pe cheltuiala Organizatorului, in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la validare. Pentru ca un Participant sa intre in posesia premiului castigat, trebuie sa faca dovada catre agentul de curierat in cazul premiilor in format fizic cu o carte de identitate valabila si predarea se va face in baza unui   unui proces de predare-primire/confirmare de primire furnizata de firma de curierat partenera. Toate cheltuielile privind punerea la dispozitie a premiilor Campaniei vor fi suportate de catre Organizator prin calea aleasa de acesta, cu respectarea conditiilor prezentului Regulament, o singura data.

8.9. Predarea premiilor de tip voucher se va face in format electronic, pe adresa de corespondenta furnizata de catre castigator, iar voucher-ul va contine urmatoarele date: nume si prenume castigator, data vizita, cod promotional alocat voucher, locatia. Castigatorul are obligatia de a prezenta voucher-ul in locatie pentru revendicarea premiului.

8.10. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului ca de exemplu, dar fara a se limita la, comunicarea eronata de catre castigator a adresei de corespondenta.

8.11. Organizatorul nu este raspunzator pentru intarzierile, pierderile sau deteriorarea premiilor datorate serviciilor de curierat sau datorate unei adrese incomplete/incorecte comunicate de catre participant. Organizatorul nu este obligat sa efectueze o noua expediere a premiului in cazul in care acesta nu a putut fi livrat catre castigator din cauze ce nu tin de voia sa, ca de exemplu dar fara a se limita la comunicarea de catre castigator a unei adrese incorecte/incomplete, comunicarea unui numar de telefon eronat sau care apartine unei alte persoane, neaflarea la adresa a castigatorului la momentul vizitei curierului sau in situatia in care castigatorul nu raspunde la apelurile din partea curierului efectuate catre numarul pus la dispozitie de catre castigator Organizatorului in acest sens.

8.12. Organizatorul va expedia premiile fizice in conditii de siguranta si in ambalaje corespunzatoare, in scopul pastrarii integritatii si calitatii acestora. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru coletele care ajung la castigatori in conditii degradate ca urmare a viciilor de manipulare a serviciului de curierat.

8.13. Lista cu persoanele validate va fi publicata de catre Organizator in termen de 10 de zile lucratoare dupa finalizarea validarii in cadrul postarii aferente zilelor de Vineri realizate de Organizator pe pagina oficiala Corona.

 

 

SECTIUNEA 9. APELAREA NUMARULUI DE INFOLINE

9.1. In vederea obtinerii de informatii referitoare la prezenta Campanie, la modalitatile de inscriere in Campanie, despre inscrierea in forma corecta a bonurilor fiscale, precum si despre Locatiile Participante, Participantii pot solicita informatiii prin apelarea numarului de Infoline 031/730.50.07 (numar cu tarif normal in toate retelele de telefonie nationale, apelabil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 17:00, exclusiv sarbatorile legale si religioase), in perioada Campaniei. Prin apelarea numarului de Infoline, participantii pot de asemenea solicita informatii referitoare la motivele pentru care anumite inscrieri le-au fost invalidate.

9.2. In cazul in care un Participant va apela numarul de Infoline al Campaniei in afara programului de lucru mentionat in prezentul Regulament, acestuia i se va comunica, printr-un mesaj inregistrat, intervalul orar in care poate obtine informatii despre Campanie.

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE

10.1. Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza postari care sunt falsificate, viciate, care contin erori, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale acestora sau ale elementelor lor componente vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

10.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

10.3. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

10.4. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord sa furnizeze Organizatorului datele necesare punerii in posesie a premiilor castigate.

10.5. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

10.6. Participarea la aceasta promotie implica acceptul castigatorilor ca numele lor sa fie facute publice.

 

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

11.2. Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul UE 679/2018 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (”Regulamentul”), iar organizatorul, care actioneaza in calitatea de operator de date cu caracter personal doreste sa fie cat mai transparent cu privire la modul in care colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor.

11.3. Datele personale ale participantilor colectate sunt prelucrate de Organizator prin Agentie cu respectarea confidentialitatii, furnizate direct de catre participanti prin inscriere sau in cadrul procesului de validare, in cazul castigatorilor si se refera la: nume, prenume, adresa e-mail, nr. telefon, adresa de corespondenta, Refuzul de a furniza datele solicitate poate duce la imposibilitatea participarii la Campanie, respectiv a acordarii premiilor.

11.4. Temeiul juridic pentru prelucrare il reprezinta obligatia legala a Organizatorului de a face publice numele castigatorilor, obligatia de a retine si plati impozitul aferent premiilor finale, precum si obligatia legala a Organizatorului de a-si executa obligatiile prevazute de regulament. Atunci cand Participantul a optat si pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, temeiul juridic al prelucrarii il reprezinta consimtamantul Participantului.

11.5. Tuturor Participantilor li se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, in baza de date a Organizatorului, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct. Castigatorii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere.

11.6. Organizatorul se obliga sa nu includa in baza sa de date sau sa foloseasca datele persoanelor care au participat la Campanie in alte scopuri decat cele declarate la momentul colectarii acestora, conform acestui regulament.

11.7. Destinatarii datelor colectate prin derularea Campaniei sunt fie imputerniciti ai Organziatorului precum :

11.8. Datele nu se vor transfera decat catre state apartinand Spatiului Economic European (SEE), catre servicii de hostare exterene, pe servere securizate, in concordanta cu legistaltia in vigoare.

  11.9. Scopurile prelucrarii datelor mentionate sunt: desfasurarea Campaniei, inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea castigatorilor campaniei, realizarea de rapoarte statistice anonime cu privire la participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la Campanie, executarea obligatiilor legale aferente, sau a altor actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc in acest sens.

11.10. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata de prelucrarea datelor sale personale, are, conform Regulamentului, urmatoarele drepturi: (i) dreptul de acces la date, (ii) dreptul la rectificare, (iii) dreptul la stergerea datelor, (iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii, (v) dreptul la portabilitatea datelor, (vi) dreptul de opozitie, (vii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate inclusiv crearii de profiluri, (viii) dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere si justitiei si in acest sens ca puteti adresa cu o cerere scrisa catre Organizator la adresa de e-mail mentionata mai jos.

 11.11. Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate in scop de marketing vor fi stocate pe durata Campaniei plus o perioada suplimentara de minim 6 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

 11.12. De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opozitie, de retragere a consimtamantului.

 11.13. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro

 11.14. La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata la adresa Orgaizatorului, mentionata in cadrul Art. 1 al prezentului Regulament.

 11.15. Prin participarea la prezenta Campanie promotionala, se considera ca Participantii au parcurs si luat la cunostinta informarea privind prelucrarea datele lor personale (respectiv cele mentionate mai sus) in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului prezentei Campanii.

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, retina si vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre  castigatori in conformitate cu prevederile art. 110, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit (in cazul premiilor a caror valoare depaseste 600 lei). Orice alte obligatii de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de catre castigator.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

13.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie promotionala.

 

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din jurisdictia carora se afla Organizatorul.