REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII “Gata de drum? Câștigă premiile Pringles!”


 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

Gata de drum? Câștigă premiile Pringles!”

(Perioada:01 Septembrie – 30 Septembrie 2021)

 

 

Art. 1 – Organizatorul

 

  1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii Gata de drum? Câștigă premiile Pringles!” este (denumita in continuare „Promotia/Concurs”) S.C. Orbico SRL. („Organizatorul”), cu sediul social in Sos. Viilor nr.14, Corp Cladire C, Sector 5, Bucuresti, Romania – numarul de inregistrare J40/14093/2017, CIF: RO28756978
  2. Campania se deruleaza prin intermediul agentiei SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SA, societate comerciala cu sediul in Romania, Strada Siret, nr. 40, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerului cu numarul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumita „Agentia”);

 

  1. Interactiunea cu website-ul campaniei, dar si managementul acestuia va fi realizat si operat de SC Headmade Advertising SRL, cu sediul în Bucuresti, str Alexandru Vlahuta nr2, BLM50, ap69, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J 40/ 6518 / 2010, Cod Identificare Fiscala: 23903784, in calitate de Imputernicit.

 

si

 

SC CM MECHATRONICS SRL, persoana juridica romana cu sediul in in Sibiu, str. Autogarii nr 16, jud. Sibiu, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J32/518/2017, CIF: RO37404873, in calitate de Subimputernicit.

 

Prin participarea la acesta Promotie si prin exprimarea acordului solicitat in casuta de bifat, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.

 

                  Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

 

  1. Campania este organizata si se desfasoara in toate benzinariile Socar de pe teritoriul Romaniei, lista de magazine detaliata in anexa 2 a prezentului regulament.
  2.  Promotia va incepe pe data de 01 Septembrie 2021, ora 00:00:01 si va dura pana la 30 Septembrie 2021, ora 23:59:59.

 

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

 

 

  1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ, distribuite in media/mass-media prin canelele publicitare clasice (presa scrisa, presa online, bannere, afisare digitale etc). Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.popandplay.ro si https://www.essagroup.ro/regulamente.

 

 

 

 

Art. 4 – Dreptul de participare

 

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

 

Art. 5 – Produsele participante

 

  1. Prin Produse Participante se intelege toate produsele din portofoliul Pringles de 165g distribuite de catre Organizator, in benzinariile Socar.

 

  1. Produsele de mai sus fac obiectul Campaniei pentru perioada mentionata in acest Regulament si in documentele/operatiunile conexe derularii acesteia. Dupa incheierea campaniei promotionale, produsele respective nu mai fac parte din Campanie, iar in eventualitatea in care se gasesc disponibile la raft, vor fi supuse conditiilor comerciale curente ale furnizorului/distribuitorului, independent de eventualele inscrisuri promotionale care apar pe ele (cum ar fi stickere despre aceasta campanie), consumatorul nemaibeneficiind de eventualele avantaje oferite ca urmare a achizitionarii acestor produse dupa incheierea campaniei promotionale. Nici Organizatorul, Agentia sau tertele persoanel aflate in legatura cu acestea nu isi asuma raspunderea pentru un eventual prejudiciu cauzat consumatorului dupa incheierea perioadei Campaniei publicitare, indiferent de mentiunile existente pe ambalaj cu privire la aceasta Campanie.

 

  1. Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

 

Art. 6 – Premiile Promotiei

 

  1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

 

 

Denumirea premiului

    Cantitate totala

Valoare neta

Total valoare

 per buc

(tva inclus)

(cu tva)

 

[nr buc]

[lei]

[lei]

Aspirator de mana Eraila

15

139.00

2085.00

Vouchere carburant Socar

10

300.00

3000.00

Pelerina ploaie Pringles

100

26.00

2600.00

Total

115

 

7685.00

  

 

 

 

6.2. Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei  este de 7685 lei (TVA INCLUS);

6.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

 

 

 

 

 

 

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

 

7.1. (1) Participantii care cumpara, din magazinele participante si in perioada Campaniei stipulate la art. 2 alin 2, minimum o cutie de Pringles de 165g, au sansa sa castige, prin tragere la sorti, unul dintre cele 100 pelerine ploaie Pringles, unul dintre cele 10 vouchere carburant Socar sau unul dintre cele 15 aspiratoare de mana.

 

(2) Premiile se acorda in limita stocului disponibil alocat Campaniei, respectiv 100 pelerine ploaie Pringles, unul dintre cele 10 vouchere carburant Socar sau unul dintre cele 15 aspiratoare de mana.

 

(3) Pentru multiplu de Produse participante la Campanie achizitionate conform prevederilor prezentului Regulament oficial, pe bonuri fiscale separate, se ofera multiplu de sanse de castig.

 

(4) Premiul castigat nu poate fi schimbat. Un participant nu poate castiga mai mult de 1 (unu) premiu prin tragere la sorti.

 

(5) Pentru a beneficia de sansa de a castiga unul din cele 100 pelerine ploaie Pringles, unul dintre cele 10 vouchere carburant Socar sau unul dintre cele 15 aspiratoare de mana, participantii interesati se pot inscrie la Campanie Online - prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.popandplay.ro in perioada 01 Septembrie – 30 Septembrie 2021. Formularul de inscriere se afla in sectiunea „Promotii in magazine- Socar!” si contine urmatoarele campuri si bife: Nume; Prenume; Numar de telefon; Numar Bon fiscal; Data Bon fiscal; (*) Declar ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei. (**) Confirm ca am fost informat, am citit Regulamentul Campaniei si am inteles informatiile privind prelucrarea datelor incluse in Regulamentul Campaniei si ca imi exprim consimtamantul in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre [Organizator] si persoanele imputernicite de catre acesta. Toate campurile marcate cu * si ** sunt obligatorii. Nebifarea campurilor duce la imposibilitatea inscrierii in promotie. Pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa apese butonul „Trimite”. Inscrierile se vor salva pe baza datelor completate in formularul de Inscriere si confirmate prin apasarea butonului “Trimite”.

 

(6) Fiecare bon fiscal/factura poate fi inscris in Campanie o singura data, iar un Participant are dreptul sa se inscrie in Campaniei cu maximum 10 bonuri fiscale/facturi pe zi. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti, pe baza unui algoritm electronic automatizat, cu ajutorul programului www.random.org, conform mecanismului detaliat la Art. 6.

 

 (7) Pentru ca o inscriere sa fie validata preliminar, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

a) Sa contina numarul de bon fiscal/factura care sa ateste achizitia realizata, respectiv un produs din gama Pringles din cele mentionate la Art. 3.1 Produse participante;

 

b) Numar bonului fiscal/facturii sa fie inscris in Campanie in perioada 01 Septembrie 2021, ora 00:00:00 pana la data de 30 Septembrie 2021, ora 23:59:59.

 

 

 

(8) Pentru fiecare inscriere, Participantului i se va afisa un mesaj de raspuns dupa cum urmeaza:

 1. Daca inscrierea a fost trimisa in afara Perioadei Campaniei (inainte de inceperea Campaniei): “Campania Pringles nu a inceput! Cumpara produse participante in perioada 01.09.2021 – 30.09.2021 si inscrie numarul bonului fiscal. Te asteptam!”.
 2. Inscrierea este trimisa corect (validarea inscrierii se va face tinand cont de bonul fiscal si data acestuia): „Felicitari! Te-ai inscris in campania Pringles “Gata de drum? Castiga premiile Pringles!” Pastreaza bonul fiscal pentru validare!”.
 3. Mesaj invalid - Daca acelasi bon fiscal din aceeasi data este trimis a doua oara folosindu-se acelasi numar de telefon: “Ai mai inscris acest numar de bon fiscal in cadrul Campaniei Pringles. Te rugam sa inscrii un alt numar de bon fiscal! Succes!”.
 4. Daca se atinge limita de 10 inscrieri zilnice: "Ne pare rau, dar ai depasit limita maxima de 10 inscrieri intr-o zi. Te asteptam si maine cu noi inscrieri. Succes!”.
 5. Inscriere dupa incheierea Campaniei: “Ne pare rau, dar Campania Pringles s-a incheiat pe data de 30.09.2021. Iti multumim pentru participare!”

(9)  Participantii la campanie au obligatia, sub sanctiunea anularii premiului atribuit, de a pastra in original si nedeteriorate toate bunurile fiscale/facturile inscrise in Campanie, pentru a le putea prezenta si preda in original Organizatorului in cazul in care sunt desemnati castigatori.

(10) La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile online care nu cuprind informatiile solicitate conform specificatiilor de mai sus sau in care Participantii furnizeaza bonuri fiscale/facturi incomplete/incorecte, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei desfasurarii Campaniei. Dupa data limita de inscriere (30 Septembrie 2021, ora 23:59:59), Organizatorul si Agentia nu vor mai lua in considerare inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul site-ului.

(11) Dupa data incetarii Campaniei, Produsele participante astfel cum sunt identificate la art. 3 de mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce clientii magazinelor participante la concluzia actualitatii sau a continuarii Campaniei.

  1. Conditii de desemnare a castigatorilor:

      Premiile descrise la Art 6. se vor acorda prin tragere la sorti electronica, organizata in perioada 04.10 – 08.10.2021 , in prezenta unui Notar Public si un membru al agentiei. In cadrul tragerii la sorti, se vor desemna:

 1. 100 castigatori si 200 rezerve, aferente premiilor constand in pelerina ploaie Pringles;
 2. 10 castigatori si 20 rezerve, aferente premiilor constand in voucher carburant Socar;
 3. 15 castigator si 30 rezerve aferente premiilor constand in aspirator de mana.

 

Un Participant poate castiga cel mult un premiu pe toata perioada desfasurarii promotiei indiferent de numarul de inscrieri efectuate si de numarul de telefon.

 

In cadrul tragerii la sorti, vor intra toate inscrierile valide pe toata durata Campanie.

 

7.3. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 

7.3.1. ) Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti, cu ajutorul programului www.random.org, care va avea loc in data de 04.10 – 08.10.2021.

(2) Dupa tragerea la sorti, Participantii ale caror inscrieri au fost desemnate castigatoare vor fi contactati telefonic in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii pentru continuarea procedurii de validare, si anume: verificarea conditiilor de eligibilitate (detinerea unui bon fiscal care sa ateste achizitia produselor participante, detinerea unui document de identitate valabil la data validarii ca si castigator, varsta minima de 18 ani la data inceperii Campaniei) si pentru a i se comunica toate informatiile necesare pentru a intra in posesia premiului.  Un potential castigator va fi contact de 2 ori pe zi, timp de maximum 2 zile lucratoare de la data extragerii, in momente diferite ale zilei, in cazul in care nu raspunde telefonic. Daca in urma apelului telefonic, potentialul castigator nu poate fi contactat/ nu raspunde, Organizatorul va trece automat la rezerve, apeland la acestea in ordinea extragerii lor.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la cate o rezerva in ordinea extragerii lor si in cazul in care castigatorul extras a incalcat termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial ori refuza premiul. In cazul in care nici una dintre rezerve nu poate fi validata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.

(4) Pentru validarea castigatorului, acesta trebuie sa trimita in maximum 2 zile lucratoare de la data contactarii telefonice o copie a bonului fiscal/facturii in baza caruia a fost desemnat castigator, prin fax sau email la o adresa ce va fi comunicata de catre Agentie in momentul contactarii. Totodata, castigatorul validat va transmite informatii cu privire la numele si prenumele sau, varsta si adresa de domiciliu unde se va efectua livrarea premiului.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor bonul fiscal/factura in original care face dovada achizitionarii Produselor participante la Campanie, in perioada de desfasurare a acesteia.

(6) Intrarea in posesia premiului se va face pe cheltuiala Agentiei, in termen de 60 de zile lucratoare de la data validarii la un termen stabilit de comun acord cu castigatorul, in urma primirii pe email a documentelor solicitate de Agentie pentru validarea acestuia. 

(7) Pentru intrarea in posesia premiului, castigatorul trebuie sa prezinte spre verificare – in original – curierului/agentului imputernicit de Agentie, urmatoarele documente: cartea de identitate valabila. La inmanarea premiului, se va incheia un process verbal intre castigator si curier/agent. Refuzul furnizarii uneia sau mai multora dintre aceste date, neintemeiat, echivaleaza cu renuntarea la premiu.

(8) Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant Agentiei nu atrage raspunderea acesteia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

 

 

(9) Premiile sunt puse la dispozitie de catre Organizator. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

(10) Agentia se obliga sa faca publice numele castigatorilor, cu respectarea dispozitiilor privind protectia datelor cu caracter personal.

 

7.4. Intrarea in posesia premiilor 

 

7.4.1. Premiile Campaniei vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.popandplay.ro  

7.4.2. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre Castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, acestea raman in posesia Organizatorului si nu se va trece la persoanele de pe lista de rezerve.

7.4.3. Premiile vor fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Odata cu semnarea procesului verbal, Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

7.4.4. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

Art. 8 -  Taxe si impozite

 

  1. Agentia se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 110  din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art 9 – Limitarea raspunderii

 

9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale Gata de drum? Câștigă premiile Pringles!nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

9.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 31.10.2021 inclusiv. Orice contestatii  primite de Organizator dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.5.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 2. Inregistrarile ce contin un numar de bon fiscal scris gresit fata de cel de pe Bonul Fiscal 
 3. Inregistrarile trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
 4. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon, in legatura cu care s-au inregistrat in cadrul campaniei;
 5. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a inscris numarul bonului fiscal pe site-ul www.popandplay.ro   si poate face dovada bonului fiscal;
 6. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;
 7. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, numarului de bon inscris;
 8. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.
 9. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat etc;
 10. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 11. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la codul unic al bonului fiscal, generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
 12. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;

 

Art. 10 Angajamente, Confidentialitatea Datelor

 

10.1 Prin inscrierea in Campania “Gata de drum? Catiga premiile Pringles!” Participantii” sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

 

10.2 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi pe site-ul www.essagroup.ro

 

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

 

11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

  1. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.   

 

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

 

12.1  In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

 

Art. 13 – Litigii

 

  1.  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
  2. Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021.224.05.20 sau prin email la adresa m.pantazi@sparbip.ro pana la data de 31.10.2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator .

 

 

Art. 14 -  Alte Clauze

 

  1.  Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
  2.  Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
  3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei
  4. Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul Promotiei sa aduca modificari site-ului in respectul acestui regulament fara sa anunte participantii la Promotie.

 

 

 

 

 

SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Promotiei

“Gata de drum? Câștigă premiile Pringles!”

(“Promotia”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

 

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. ORBICO S.R.L., cu sediul social in Sos. Viilor nr.14, Corp Cladire C, Sector 5, Bucuresti, Romania – numarul de inregistrare J40/14093/2017, CIF: RO28756978 , denumita in continuare  „Organizator”.

 

prin intermediul SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SA, societate comerciala cu sediul in Romania, Strada Siret, nr. 40, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

 

si

 

prin intermediul SC Headmade Advertising SRL, cu sediul in Bucuresti, str Alexandru Vlahuta nr2, BLM50, ap69, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J 40/ 6518 / 2010, Cod Identificare Fiscala: 23903784, in calitate de Imputernicit.

Si

SC CM MECHATRONICS SRL, persoana juridica romana cu sediul in in Sibiu, str. Autogarii nr 16, jud. Sibiu, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J32/518/2017, CIF: RO37404873, in calitate de Subimputernicit

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

 

SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SA, adresa: Bucuresti, Strada Siret nr 40, Sector 1 Bucuresti email: m.pantazi@sparbip.ro

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume si prenume;
 2. Adresa de livrare;
 3. Adresa de e-mail;
 4. Numar de telefon;
 5. CNP ;

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare.

 

 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator prin intermediul Essa Sales & Distribution in vederea:

 

 1. Organizarea si desfasurarea campaniei;
 2. Desemnarea si validarea castigatorilor;

 

“Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului – ESSA SALES & DISTRIBUTION; imputernicitilor Fan Courier, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 

 

 

 

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 30 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia “Gata de drum? Catiga premiile Pringles!”.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 1, Strada Siret nr 40, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  gdpr@essagroup.ro

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

 

 

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

 

 

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

 1. Alte prevederi

 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Promotiei

“Gata de drum? Câștigă premiile Pringles!”

(“Promotia”) – Lista locatii benzinariile SOCAR

 

 

 

Nr Crt

Statie

Judet

Adresa

1

Arad Saguna

Arad

Str. Andrei Saguna nr. 99-101, Arad, jud. Arad

2

Arad

Arad

str. Soseaua de Centura (intersectie DN 7 cu DN 79), Jud. Arad

3

Arad Nadlac

Arad

Nadlac, Str Independentei nr 119, Jud ARAD

4

Bistriţa

B – Năsăud

Bistrita, Calea Clujului, nr. 63

5

Bacău Neculce (2)

Bacău

Str. Ion Neculce, nr. 1

6

Bacău Republicii (1)

Bacău

Str. Republicii, nr. 139

7

Bors

Bihor

comuna Bors , nr 194, jud Bihor , in imediata apropiere a Vamii Bors  , iesire din Romania spre Ungaria

8

Oradea Clujului

Bihor

Calea Clujului, nr. 251, Oradea, jud. Bihor

9

Oradea Nufarului

Bihor

Str. Nufarului nr. 111, Oradea, jud. Bihor

10

Oradea Suişului

Bihor

Str. Suişului, nr. 19, Oradea, jud. Bihor

11

Darabani

Botoşani

Str. 1 Decembrie FN, Darabani, jud. Botoșani

12

Eminescu

Botoşani

Bd. Mihai Eminescu, nr. 193A, jud.Botoșani

13

Independenței

Botoşani

Str. Independenţei, nr. 26A, jud. Botoșani

14

Răchiți

Botoşani

Comuna Răchiți, jud. Botoșani

15

Trușești

Botoşani

Comuna Trușești, jud Botoșani

16

Braila Dig

Braila

, DN 22B km 4+200

17

Brasov Feldioarei

Brasov

Calea Feldioarei, nr. 68 A, jud. Brasov

18

Brasov Harmanului

Brasov

Str. Harmanului, nr.52, Brasov, jud. Brasov

19

Brăila

Brăila

Municipiul Brăila, Soseaua Ramnicu Sărat, nr. 92A, Judet Brăila

20

Basarabia

Bucureşti

Bd-ul Basarabia, nr. 103

21

Pallady

Bucureşti

Blvd. Theodor Pallady, nr. 50

22

Vasile Lascar

Bucureşti

Bucuresti , str Vasile Lascar  , nr 141 A

23

Buzău

Buzău

Şos. Nordului, nr. 11, Buzău, jud. Buzău

24

Cluj

Cluj

Str. Traian Vuia, nr. 190

25

Targoviste

Dambovita

Sos Campulung nr.102, Targoviste

26

Craiova

Dolj

Comuna Carcea, Calea Bucuresti, nr. 22,  Judet Dolj

27

Motru Gorj

Gorj

Calea Severinului, nr. 10, Municipiul Motru, Jud.Gorj

28

Novaci Gorj

Gorj

Str. Rînca, fn, Oras Novaci, Jud.Gorj

29

Răchiți Gorj

Gorj

Comuna Runcu, Sat Rachiti, nr. 145, Jud. Gorj

30

Targu Carbunesti Gorj

Gorj

Calea Targu Jiu, nr.58, oras Targu Carbunesti, Jud.Gorj

31

Targu Jiu Victoriei

Gorj

Str. Victoriei, nr. 353, Municipiul Tg. Jiu, Jud.Gorj

32

Deva

Hunedoara

Calea Zarandului, nr.75 A, Jud Hunedoara

33

Slobozia

Ialomita

Sos Bucuresti – Constanta , nr 14 ( DN 2 A )

34

Iaşi Bahlui (2)

Iaşi

Splai Bahlui mal drept, nr. 32

35

Iași Socola (1)

Iaşi

Bd. Poitiers, nr.2, jud. Iași

36

Chiajna – Ilfov

Ilfov

Şoseaua de centură, nr. 1 bis

37

1 Decembrie

Ilfov

Str. Giurgiului nr. 264G, comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov

38

Jilava

Ilfov

Sos. de Centura nr.10, comuna Jilava, judetul Ilfov

39

Tunari

Ilfov

Sat Tunari, Soseaua de Centura, nr 42 A

40

Ceahlău

Neamţ

Sat Bistricioara, comuna  Ceahlău, jud. Neamț

41

Piatra Neamţ - Al. cel Bun (2)

Neamţ

Sat Bistriţa, str. Petru Rareş, nr. 275, com. Alexandru cel Bun, jud. Neamţ

42

Piatra Neamţ - Gara Veche (1)

Neamţ

Str. Gara Veche, nr. 1, Piatra Neamţ, jud. Neamţ

43

Roman

Neamţ

Str Ştefan cel Mare, nr. 258, Roman,  jud. Neamţ

44

Târgu Neamţ

Neamţ

Bd. Stefan cel Mare, nr. 234,Târgu Neamţ, jud. Neamţ

45

Satu Mare

Satu Mare

Mun. Satu Mare, Str. Aurel Vlaicu, F.N, Jud. Satu Mare

46

Sibiu Turnisor

Sibiu

Str. Agricultorilor, nr. 2-4, Sibiu, Jud. Sibiu

47

Sibiu Semaforului

Sibiu

Str. Semaforului, nr. 2, Sibiu, jud. Sibiu

48

Sibiu

Sibiu

Comuna Şelimbar, sat Veştem, intersecţie E 81 cu E 68

49

Argestru

Suceava

Str Argestru, nr. 47A, Vatra Dornei, jud. Suceava

50

Câmpulung

Suceava

Calea Bucovinei FN, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava

51

Drăgușeni

Suceava

Comuna Drăgușeni, jud. Suceava

52

Gura Humorului

Suceava

Str Ștefan cel Mare, nr. 234, Gura Humorului, jud. Suceava

53

Pojorâta

Suceava

Comuna Pojorâta, jud. Suceava

54

Roșu

Suceava

Str Roșu, nr. 131, Vatra Dornei, jud. Suceava

55

Ghiroda

Timiş

Calea Lugojului, nr. 48/A, comuna Ghiroda

56

Dumbrăviţa

Timiş

Str. Petofi Sandor, Dumbrăviţa, CF 401770

57

Sannicolau Timis

Timiş

Str. Drumul Cenadului, nr. 1C, Sannicolau Mare, Jud. Timis

58

Timisoara Calea Aradului

Timiş

Calea Aradului, nr. 107/A, Timisoara, jud.  Timis

59

Tmisoara Divizia 9

Timiş

Str. Divizia 9 Cavalerie, nr.19,

60

Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Calea Bucureşti, nr. 267

61

Adjud

Vrancea

Str. Republicii, nr. FN

62

Focşani

Vrancea

Şos. de centură E 85, str. Cuza Vodă, nr. 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ANEXA nr. 3 la Regulamentul Oficial al Promotiei

“Gata de drum? Câștigă premiile Pringles!”

 (“Promotia”) – Conditiile de utilizare a cardului SOCAR

 

 1. Valabilitatea cardului SOCAR  - 1.11.2021, orele 00.00.01-30.11.2021 orele 23.59.59
 2. Valoarea cardului SOCAR  – 300 lei
 3. Produsele disponibile pentru alimentare:
  1. NANO 95 (benzina standard);
  2. NANO 98 (benzina premium);
  3. NANO DIESEL (motorina standard);
  4. NANO SUPER DIESEL (motorina premium);
  5. GPL Auto.
 4. Pretul de achizitie al produselor NANO 95, NANO 98, NANO DIESEL, NANO SUPER DIESEL si GPL auto ante mentionate este pretul afisat la pompa in ziua si la ora achizitiei.
 5. Conditiile de utilizare ale cardului SOCAR :
  1. Cardul devine activ din data de 01.11.2021 orele 00.00.01 si devine inactiv la data de 30.11.2021 orele 23.59.59.
  2. Cardul poate fi utilizat doar in perioada in care este activ
  3. Castigatorul are obligatia de a verifica soldul cardului inainte de orice alimentare si/sau de finalizarea tranzactiei, la casa de marcat, prin verificarea acestuia inainte de inceperea tranzactiei ;
  4. Valoarea tranzactiei nu poate depasi valoarea soldului cardului disponibila inainte de alimentarea cu carburant;
  5. In cazul in care valoarea soldului cardului este mai mica decat valoarea alimentarii/tranzactiei, se va achita valoarea intregii tranzactii cu numerar si/sau card bancar;
  6. Cardul SOCAR poate fi folosit doar pana la valoarea sa maxima; Cardul nu poate fi incarcat/reincarcat valoric cu nicio suma;
  7. In cazul in care valoarea cardului nu este consumata in perioada de valabilitate a acestuia, se va pierde valoarea neconsumata
  8. Tranzactiile se pot autoriza doar in baza cardului si a codului PIN aferent.
  9. In cazul neindeplinirii oricarui criteriu din cele inscrise la punctul de mai sus, SOCAR, prin personalul sau, va refuza finalizarea tranzactiei cu cardul SOCAR, iar clientul va fi obligat sa achite contravaloarea prin numerar sau card bancar.
  10. In cazul in care se pierde cardul si/sau codul PIN, se pierde si posibilitatea de a mai utiliza cardul.
  11. Informatii despre cardul de combustibil SOCAR pot fi obtinute la:Tel 08008.SOCAR (76227), Mail card@socarpetroleum.ro, Site www.socar.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SA