REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI: "Campanie cu premii - Corega"


 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

 

"Campanie cu premii - Corega"

10 Decembrie 2021 – 15 ianuarie 2022

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

    1.1. Campania promotionala " Campanie cu premii - Corega " ("Campania") este organizata si desfasurata de Societatea GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (denumita in continuare "Organizatorul "), o societate din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Str. Costache Negri nr. 1-5, Opera Center I, et. 6, Zona 1, Sector 5, inregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J40/8224/1996,  avand Codul Unic de Inregistrare 8844340, reprezentata de Catalin Crangus in calitate de representant, denumita in cele ce urmeaza „Organizator”

 

Campania se derulează prin intermediul agenţiei SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SA, societate comercială cu sediul în România, Strada Siret, nr. 40, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumită în continuare „Agenţia”). sunt acestea mentionate in prezentul Regulament, cu scopul implementarii prezentei campanii;

 

1.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt mentionate mai jos.

 

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public prin publicarea pe site-ul web www.essagroup.ro, sectiunea Regulament , fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane.

 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sau schimbari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea acestora in mod oficial pe toate canalele de comunicare prin care regulamentul a fost facut public in prima instanta, la momentul anuntarii Campaniei promotionale.

 

1.5. Mecanismul Campaniei va fi realizat si operat de catre Organizator prin intermediul  ESSA SALES & DISTRIBUTION SA, societate comerciala cu sediul în Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului cu numarul J40/ 13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumita in continuare „Agentia”), reprezentata legal de Eugen Saulea

 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizata in toate farmaciile Catena, situate pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament

 

2.2. Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania va fi lansata la data de 1 Decembrie 2021 si se desfasoara pana la data de 31 Decembrie 2021 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv in perioada mai sus mentionata, in intervalul orar de functionare al farmaciilor.

 

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

  

4.1. Produsele participante la Campanie sunt urmatoarele:

 

Produsele mai sus mentionate trebuie achizitionate din farmaciile Catena.

 

SECTIUNEA 5. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

 

5.1. La aceasta Campanie au dreptul sa participe cetateni romani sau cetateni straini, persoane fizice care sunt rezidenti in Romania sau au domiciliul stabil in Romania, au implinit varsta de 18 ani pana la data de 1 Decembrie 2021, achizitioneaza pe un singur bon fiscal in perioada Campaniei, din orice farmacie Catena minimum un produs din gama Corega si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „Participanti”).

 

5.2 Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul cu privile la continutul acestora. Participarea la Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.

 

5.3. Prin participarea la Campanie, Participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei, precum cheltuielile determinate de achizitionarea Produselor participante, sau de apelarea numarului de infoline dedicat Campaniei.

 

5.4. La aceasta Campanie nu au drept de participare persoanele care presteaza servicii de orice fel pentru Organizator (inclusiv salariatii acestuia), precum si cei ai imputernicitilor, ai agentiilor implicate in desfasurarea Campaniei, precum si nici membrii familiilor acestora (constand in copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

5.5. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

5.6. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul neavand nicio obligatie de a anunta Participantul cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

 

6.1 In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul va acorda urmatoarele premii:

- 5 buc x Robot de bucatarie Bosch MUM52120, 700 W, Bol 3.9 l, Blender 1.25 l, 4 viteze, Alb – in valoare de 885,08 lei fara TVA/buc;

- 10 buc Robot de bucatarie Bosch MCM3200W, 800 W, bol 2.3 l, blender 1 l, 2 viteze, Alb/Gri – in valoare de 406,57 lei fara TVA/buc;

- 5 buc x Espressor automat De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110B, 1450W, 15 bar, 1.8 l, Negru – in valoare de 1.309 lei fara TVA/buc;

- 100 buc x SET TACAMURI 24 PIESE, Amefa – in valoare de 79,57 lei fara TVA/buc;

 

6.2 Valoarea neta a premiilor acordate este de 22.993,10 lei (fara TVA)

 

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

 

7.1. Participarea la Campanie se face in mod voluntar.

7.2 Desemnarea castigatorilor se va face in conformitate cu prezentul Regulament.

 

7.3 Participantul care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la capitolul 5 de mai sus si  care achizitioneaza in perioada Campaniei din orice famacie Catena, pe un singur bon fiscal, orice produs Corega, va primi un talon razuibil. In functie de tipul talonului (castigator sau necastigator), pe acesta se va regasi una din urmatoarele mentiuni: “Robot de bucatarie Bosch MUM52120”, sau “Robot de bucatarie Bosch MCM3200W”,sau  “Espressor automat De'Longhi Magnifica”,sau  “SET TACAMURI 24 PIESE” sau “Necastigator”.

 

In cadrul campaniei vor fi tiparite 66.410 taloane.

 

Pe cupoanele castigatoare, sub numele premiului, exista si textul “Pentru a intra in posesia premiului suna la numarul de telefon 0734 780 434”.

 

7.4 Premiile pot fi ridicate in baza bonului fiscal in original si a talonului razuit care atesta castigul, de la un angajat al Agentiei, care va putea fi contactat la numarul de telefon  inscris pe talon pentru anuntarea castigului si pentru programarea unei zile in vederea intrarii in posesia premiului personal sau in vederea stabilirii conditiilor privind livrarea acestuia prin intermediul unui serviciu de curierat, transportul fiinf suportat de organizator.

 

7.5 Participantii castigatori nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea premiilor. Premiul nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

 

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

8.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, Agentia si societatile implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

 

8.2. Organizatorul acționează în calitate de operator de date cu caracter personal, iar Agentia in calitate persoana imputernicita de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament. Organizatorul declara ca Farmaciile Catena nu vor prelucra date cu caracter personal ale persoanelor participante la Campanie si isi asuma intreaga responsabilitate in procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum si in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in sarcina sa in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

 

8.3.. Temeiurile juridice in baza carora se prelucreaza datele cu caracter personal sunt urmatoarele:consimțământul Participantilor în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interesul legitim în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR

 

8.4 Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

a) organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor Participantilor căștigători, utilizarea datelor cu caracter personal ale Participantilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul Participantilor);

b) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate (obligația legală a Organizatorului);

c) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);

d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

 

8.5.  În cazul în care consimțământul Participantilor constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, acestia  au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care Participantii câștigători își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

8.6. Informatii pentru Participanti:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza Participantii în mod direct., Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participantilor către:

• partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv Partenerii desemnați în această Campanie implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

• altor societăți din GSK;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;

• autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți GSK, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

 

8.7. Transferul datelor cu caracter personal :  nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

 

8.8. Durata de păstrare a datelor: termenul în care datele Participantilor cu caracter personal vor fi prelucrate, în scopul/scopurile descrise mai sus este de 3 luni de la momentul colectării, exceptând cazul în care legislația în vigoare prevede alte termene obligatorii.

 

8.9. Drepturile Participantilor in calitate de persoane vizate: conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, dupa cum urmeaza:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când: • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate; • si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația lor. specifică.

e) Dreptul la restricționarea prelucrarii: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: • în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză; • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; • în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță; • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate să transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele de mai sus, ne puteți contacta utilizând următoarele date de contact:

Adresa de Corespondență:gdpr@essagroup.ro

 

SECTIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

 

9.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre Participantii castigatori in conformitate cu prevederile art. 110, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit (in cazul unui premiu al carei valoare depaseste 600 lei). Orice alte obligatii de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

10.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 

11.1. In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

 

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

 

12.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va, fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului civil in vigoare. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 13. ALTE CLAUZE

 

13.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

13.2.Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 

 

 

 

 GlaxoSmithKline

 Nume;

 Functie

 

 Prin imputernicit:

 Eugen Saulea

 in calitate de reprezentant legal

 ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A.