ACT ADITIONAL NR 1 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI „Satisfacție garantată sau primești banii înapoi”


      ACT ADITIONAL NR 1 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI „Satisfacție garantată sau primești banii înapoi”

 

   Nr: 1/ 31.03.2023

 

 

Derulata in perioada 10 martie 2023 – 10 mai 2023

 

 

Campania promotionala “Satisfacție garantată sau primești banii înapoi” (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate din Romania, cu sediul social in Bucuresti, cod postal 050552 avand Codul Unic de Inregistrare 8844340, denumita in cele ce urmeaza „Organizator” sau GSK.

 

Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A., societate comerciala cu sediul in Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038, numita in cele ce urmeaza (denumita in continuare “Agentia”) sunt acestea mentionate in prezentul Regulament, cu scopul implementarii prezentei campanii.

 

In temeiul pct 1.4 din regulamentul campaniei promotionale, autentificat sub numarul 111 din data de 09.03.2023 de catre notar public Lazar Monica-Stefania cu sediul in Bucuresti, se modifica  regulamentul campaniei promotionale astfel:

 

Art. 1. Se modifica pct 2.1 din cadrul sectiunii 2 din regulamentul oficial al campaniei, astfel:

 

2.1. Campania este organizată în toate punctele de vânzare staționare situate pe teritoriul României, reprezentând magazine fizice si online ce realizează comerțul cu amănuntul sau en-gros sau farmacii si hiper-farmacii, care comercializează produsele ce fac obiectul Campaniei de la distribuitori autorizați ai produselor, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Art. 2. Se modifica pct 4.2 din cadrul sectiunii 4 din regulamentul oficial al campaniei, astfel:

 

4.2. Produsele mai sus menționate trebuie achiziționate din locațiile participante la Campanie, reprezentând toate magazinele fizice si online, farmaciile si hiper-farmaciile aflate pe teritoriul României și care comercializează produsele Corega menționate anterior de la distrubuitori autorizați.

 

Art. 3. Se modifica pct 8.2 din cadrul sectiunii 8 din regulamentul oficial al campaniei, astfel:

 

Participantul are dreptul la o singură rambursare pentru fiecare înscriere în cadrul acestei campanii, fiind posibile maximum două înscrieri. Astfel, în cazul în care documentul fiscal pentru o înscriere atestă plata mai multor produse care fac obiectul acestei campanii, cu excepția cazului în care Participantul nu va indica un anumit produs pentru care dorește să primească rambursarea, organizatorul va face o rambursare pentru cel mai ieftin dintre produsele achiziționate, de pe bonul fiscal, în cuantumul prețului brut al acestui produs rezultat din dovada achiziției promoționale, dar nu mai mare decât suma maximă a rambursării în valoare de 40 de lei brut.

 

Art 4. S-a intodus o informatie suplimentara: regulamentul va fi prezent de asemenea in farmacii si pe site-urile partenerilor participanti in online.

 

Art 5. S-a introdus un nou articol 17.1 care prevede:

 

17.1. Semnalizarea campaniei care se va realiza prin intermediul site-ului www.campaniicorega.ro; bannere online, slide led, postere, pliante, counter display, wobblere, TV, radio. Acestea intra in responsabilitatea organizatorului, farmaciile fiind exonerate de orice raspundere.

 

 

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Satisfacție garantată sau primești banii înapoi” derulata in perioada 10 martie – 10 mai 2023, raman neschimbate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. Essa Sales & Distribution S.A